Vârsta Pământului (partea 1)

images1.jpg 
În acest articol vreau să aduc argumente ştiinţifice pentru a arăta că planeta Pământ are o vârstă tânără .
Deoarece unii acceptă faptul că Pământul are miliarde de ani , şi au doar unele presupuneri (argumente bazate pe datarea radiologică a  unor izotopi radioactivi şi datarea prin straturile de roci – aceste argumente le vom discuta în alte articole ) , dar o privire şi analiză  a argumentelor spune că Pământul are o vârstă ce coincide cu vârsta prezentată de Dumnezeu în Biblie .

Biblia prezintă facerea lumii

În cartea Genesa (Facerea ) capitolul întâi , chiar primul verset  se spune că :
„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.”
Dacă veţi calcula vârsta pământului (prin adunarea vârstei evenimentelor ) veţi afla că aproape 7.000 de ani sunt vârsta planetei noastre . Nu 4.500.000.000 de ani !! Diferenţă de 642857 ori !!
De la facerea lumii până la potop , au trecut aproape 1600-1700 de ani .
De la potop până la Avraam au mai trecut aproape 500 de ani .
Avraam a avut un fiu – Isaac , Isaac a avut un fiu – Iacov , Iacov a avut un fiu – Iosif .
Din timpul lui Iosif poporul evreu a stat în Egipt 400 de ani .
Apoi ei au stat 40 de ani în pustiu . După ce au ieşit din pustiu , se poate calcula uşor câţi ani au trecut : de la Iosua până la Isus . Cu siguranţă nu milioane de ani .
Dacă evoluţia contrazice Biblia adunci una din ele este greşită . Cu siguranţă că ştiinţa ne va ajuta să găsim argumente în favoarea unei concepţii şi va nega alta .

Când a fost începutul ?

În Epistola lui Pavel către Coloseni 1:16 este scris :

„Pentrucă prin El (Isus) au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.”

În Evanghelia după Matei este scris
        „Drept răspuns, El le-a zis: ,,Oare n’aţi citit că Ziditorul, dela început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască” (Matei 19:4)
Începutul a fost atunci când au fost creaţi primii oameni – Adam şi Eva .
În Evangheia după Marcu 10:6 este scris :

„Dar dela începutul lumii, ,Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască.”

Deci începutul se are în vedere momentul când Dumnezeu a creat pământul şi oamenii . Şi pământul nu are milioane de ani , înainte de creaţie .

Populaţia Pământului este 6 miliarde de oameni.

În anul 1985 populaţia era de 5 miliarde .  În secolul 18 , pe Pământ erau doar 1 miliard de oameni . Numărul populaţiei creşte foarte repede (timp de 200 de ani a crescut de 6 ori !!) , dar pământul nu este suprapopulat . Toată populţia Pământului poate încăpea în oraşul Jacksonville , Florida  de două ori (suprafaţa de aprox. 8,5  miliarde m2 ) . Pe timpul când Isus era pe acest pământ , numărul locuitorilor era apoximativ 250 milioane oameni .Dacă aţi trasa un grafic veţi observa că omenirea a început să existe aproape 4500 de ani în urmă . Acest lucru este perfect explicabil , deoarece cam în acea perioadă a fost potopul , în urma căruia au supravieţuit 8 persoane (Noe , soţia lui , cei trei fii cu soţiile lor ).  Deci Biblia are dreptate .Pornind de la 8 oameni , populaţia oamenilor poate fi 6 miliarde în câteva mii de ani .
Dacă oamenii ar fi existat de 3 milioane de ani , atunci populaţia umană ar trebui  să fie de 75000 oameni pe un cm!!? Atunci cu siguranţă că Pământul era să fie surpopulat. Astfel numărul populaţiei arată că Pământul nu are milioane de ani , nici miliarde.
Din păcate mulţi oameni care acceptă evoluţia doresc să scadă numărul populaţiei . Jacques Cousteau a zis că trebuie să omorâm 350.000 de oameni în fiece zi pentru a crea un echilibru în numărul populaţiei.
Dumnezeu nu a putut aplica evoluţia pentru a crea toate vietăţile .El nu S-a antrenat , nu a folosit evoluţia şi moartea pentru a crea tote animalele , păsările , insectele şi omul . El , fiind atotputernic , a făcut totul în 6 zile şi a spus cum a făcut aceste lucruri . Unii oameni, chiar şi creştini , acceptă ideea că Dumnezeu este limitat în putera Sa , că a făcut totul în milioane de ani !?
Dumnezeu are putere mai mare decât ne putem imagina noi!! V-aţi gândit la acest lucru?