Principii pentru viaţa de familie : Ce atitudine trebuie să ai faţă de muncă (Proverbe 1-15)

images7.jpg 

Ideea scrierii categoriei „Princiipii pentru viaţa de familie ” mi-a venit după ce am făcut sesiunea „Căsătorie fără regrete” . La aceată sesiune am învăţat ce spune Biblia despre căsătorie , despre aspectele cele mai importante ale ei . Am învăţat multe lucruri foarte bune împreună cu învăţătorii noştri Vasile şi Năstica Filat (am avut o bucurie să-i avem ca profesori la sesiune ) . Nici nu ştiam că Biblia vorbeşte clar în ceea ce priveşte educarea copiilor , comunicarea , divorţ , relaţia intimă , ş.a.  . Atunci am realizat că oamenii au o viaţă de familie satisfăcătoare (sau mai rău ) deoarece nu aplică prinicipiile lui Dumnezeu în căsătorie .

    În cartea Proverbe , am găsit multe principii pentru fiecare familie .
În acest articol vreau să prezint ce spune cartea Proverbe despre atitudinea faţă de muncă , serviciu … şi lene .

  1 Trebuie să ai  o atitudine corectă faţă de averile tale .

Dumnezeu ţi-a dat toate lucrurile care le ai , prin simplul fapt că El le-a creat pe toate . Bilia ne învaţă că trebuie să-L cinstim pe Domnul cu a zecea partea din toate veniturile noastre .

Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.” (v. 3:9-10 )Nu vreau să vorbesc aici despre zeciuială , doar vreau să spun că este bine să o practici . Dumnezeu nu are nevoie de lucrurile noastre , EL doar doreşte să ne înveţe pe noi unele comportamente (dărnicia) . 

2 Fugi de lene .

În următorul pasaj , se dă drept exemplul furnica :

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te! Ea n’are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn; totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului. Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!… Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.” (v.6:6-11 )

Furnica este dată drept exemplul deoarece:

– nu este obligată de nimeni să muncească (nu are căpetenie , supravegetor , stăpân ) dar face acest lucru în fiecare zi .

– îşi pregăteşte hrana când rodeşte pământul , iar iarna se odihneşte . Adica ,nu munceşte doar când are chef .– nu caută motive să se odihnească („Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin”). În alt loc este scis : „Cine strînge vara, este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine.” (v.10:5 )Tot aici este prezentată sărăcia care vine tot timpul pe neaştepatate . Nici un leneş nu crede că va sărăci într-o bună zi . Dar sărăcia va veni sigur şi insistent . 

3 Fă-ţi lucrul cât poţi de bine .

Am auzit despre nişte persoane care muncesc doar atât cât să nu fie date afară .

Cine lucrează cu o mînă leneşă sărăceşte, dar mîna celor harnici îmbogăţeşte.” (v.10:4 )

 4 Un leneş fuge de lucrul .

Am întâlnit destule persoane care se supără tare dacă sunt puse să facă ceea ce nu doresc . Unii copii ajung să aibă faţă de părinţi reproşuri când aceştia îi pun la lucru . Deci , să-i înveţi pe copii să lucreze şi să aprecieze munca  altuia – este un pas mare în educarea personalităţii lor .

Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimete. ” (v.10:26 )

Un bărbat în vârstă îmi tot spunea că dacă ar dori ar face din casa sa un castel . Au trecut câţiva ani , dar el dot doreşte să facă un castel . Cu regret am constatat că pe viitor doar dorinţa nu va muri .Leneşul doreşte mult, şi totuş, n’are nimic, dar cei harnici se satură. ” (v.13:4 )Iar în altă parte scrie :Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită.” (v. 15:19)  

5 Cel leneş va depinde de cineva .

Scriptura spune :

Mîna celor harnici va stăpîni, dar mîna leneşă va plăti bir. ” (v.12:24 )

Dorind un câştig fără efort , orice leneş va vinde tot ce are . Dacă nu va dori să vândă oricum va împrumuta până se va vinde şi pe sine . 

6 Domnul binecuvântează pe cel ce munceşte .

Dumnezeu a blestemat pământul când Adam şi Eva au păcătuit mâncând din pomul cunoaşterii binelui şi răului , iar atunci Dumnezeu i-a zis omului :

Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;…În sudoarea feţei tale să-ţi mănînci pînea, pînă te vei întoarce în pămînt,

De atunci omul munceşte şi doar prin munca sa el va ajunge să se întreţină .

Ogorul pe care-l desţelineşte săracul dă o hrană îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor. –” (v. 13:23)

 7 Atenţie pericole !!!

În munca de zi cu zi , omul ajunge să muncească tot mai mult şi tot mai mult , neglijând familia . Avansând la lucru , fiecare om de afaceri , pierde în comunicarea cu familia . Comunicând tot mai prost cu familia , va ajunge să nu-şi mai cunoască copii , dorinţele lor , viaţa lor -aşa cum şi-ar fi dorit .Munca nu trebuie să aibă prioritate faţă de familie .

Mai bine un prînz de verdeţuri, şi dragoste, de cît un bou îngrăşat, şi ură. –” (v.15:17 )

Acest pericol îl paşte pe fiecare carierist .

Al doilea pericol este lăcomia . Să ajungi să lucrezi doar pentru tine . Să-ţi dezvolţi un egoism profund şi cronic . Să faci economie pe fleacuri , dar la lucruri scumpe pentru tine să nu te  zgârceşti .

„Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.” (v. 1:19)

În căsătorie este important să lucrezi pentru binele familiei , nu pentru sine (aşa cum ai făcut-o când nu erai căsătorit) .

Deci pentru a evita aceste lucruri , trebuie …

 8 Să accepţi că toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu .

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!” (v.3:6-7 )Să recunoşti că EL ţi-a dat sănătate , timp , familie , servici , bani şi oportunităţi .Atunci vei ajunge să te bucuri de lucrurile care le ai . 

M-aş bucura să aflu că aplici aceste lucruri în viaţa ta , sau că aceste sfaturi ţi-au fost de  folos .Nu mi-am propus să vorbesc depre vre-o afacere special . Nu am studii în economie sau afaceri , dar vreau să spun despre atitudinea faţă de muncă … şi lene .