Ce a învăţat Isus pe ucenici la cina cea de taină ? (Evanghelia după Ioan , capitolul 13 )

images1.jpg

În realitate cina cea de taină , cum este cunoscută de mulţi , este cina care  a luat-o Isus cu ucenicii înainte să fie prins şi apoi răstignit .

Deoarece suntem aproape de sărbătoare Paştelui , vreau să relatez ce spune Biblia despre viaţa , moarte şi învierea lui Isus . În articolul ce urmează , voi urmări doar evenimentele din capitolul 13 după Evanghelia după Ioan .

În versetul  1 al capitololului găsim scris următoarele :

Înainte de praznicul Paştelor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl şi fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt.”Din acest verset putem observa următoarele lucruri :

– Isus ştia că avea să moară .

– după moarte avea să plece de pe pământ la Tatăl .

– Îşi iubea ucenicii .

Deci Isus era conştient de ceea ce urma să se întâmple , şi nu s-a stăruit să schimbe viitorul (cum bine se vede în rugăciune Sa din grădina Ghetsimani ) .

Mai departe , în versetele  3-5 ne arată exemplul de dragoste a lui Isus faţă de ucenicii Săi .

Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,  S-a sculat dela masă, S’a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ştergar, şi S’a încins cu el.Apoi a turnat apă într’un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor, şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.

Imediat după aceea au urmat câteva învăţături  :

 Le arată un exemplul de slujire : Pentru că Eu v’am dat o pildă, ca şi voi să faceţi cum am făcut Eu. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decît domnul său, nici apostolul mai mare decît cel ce l-a trimes. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.” (Ioan 13:15-17)

În viaţa pe acest pământ , fiecare are aceeaşi valoare în ochii lui Dumnezeu . Iar dacă unii sunt puşi de către oameni în poziţii mai înalte , în lucrarea lui Dumnezeu fiecare este la fel de imporant . Exemplul lui Isus a fost să arate că fiecare om trebuie să răspundă la o nevoie a celor din jur , să ajute pe cineva . Nu să aştepte să i se slujească .

 Le dă o poruncă nouă .

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34)

Dar cum i-a iubit Isus pe ucenici ? În primul rând le-a dat un exemplul de slujire , şi i-a învătat prin propriul exemplu să răspundă la nevoile altora .

I-a iubit până la capăt . Uneori ne vine greu să iubim omenii dacă ne-au greşit cu ceva . Ajungem să fim dezamăgiţi , sau şi mai rău – ajungem să-i urâm . Isus , însă , i-a iubit până la capăt .

În alt capitol Isus spune că : „Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13)

Şi singur Şi-a dat viaţa pentru prietenii Săi . Trăindu-şi viaţa conform vorbelor sale.

În versetul următor ne dă un indiciu după ce se poate urmări dacă o persoană este un creştin (ucenic a lui Hristos) .

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. (Ioan 13:35)

Nu zice , dacă veţi fi cu aceleaşi păreri , sau dacă veţi merge la o anumită biserică ,ci dacă vor avea dragoste unii pentru alţii .

 

Cât de departe suntem de dorinţa Lui ….

Cum vom ajunge în faţa Lui în ziua judecăţii ? Ce scuze vom inventa ?

Cum se vede dragostea faţă de ceilalţi ucenici în viaţa ta ?

Deoarece ultima cină a Domnului Isus Hristos este redată în mai multe capitole , voi continua aceată temă în articolele viitoare .

Vino mâine şi vei citi despre profeţiile Vechiului Testament  şi împlinirile lor în Noul Testament , cu privire la viaţa lui Isus Hristos . Vei vedea cum Biblia a vestit viaţa , suferinţa şi moartea Lui în multe detalii .