Principii pentru viaţa de familie :Cum să-ţi educi copii (Proverbe 16-31)

picture103.jpg 

Acest ultim articol nu  pretinde a fi ultimul despre educarea copiilor conform Bibliei . Aici eu m-am limitat doar la cartea Proverbele lui Solomon .Dar în celelalte cărţi ale Bibliei veţi găsi sfaturi la fel de bune , care vin să completeze cele spuse .

 Aceste articole nu sunt scrise pentru ca copii să aibă ce reproşa părinţilor săi , ci să fie un ghid în educarea copiilor pe viitor sau , eventual , corectarea unor comportamente la copii , sau la sine .

 Învaţă Cuvântul lui Dumnezeu pe copii tăi .

Pentru ca toată ziua să se gândească la ce i-ai învăţat .

 „Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. „(v.16:20)

Învaţă-l de mic pentru ca atunci când va fi mare să nu fie târziu şi plin de regrete .

 Învaţă-i să respecte pe cei în vârsă .

Uneori în troleibus sau autobus , uită să ofere locul unui bătrân . Sau nu va ajuta o bătrână  să-şi ducă sacoşele până acasă .

 „Perii albi sînt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii.” (16:31) 

Urmăreşte copilul de mic .

Petrece timp cu el , ca  să-i poţi corecta comportamentul . Nu lăsa educaţia lui pe seama altora . Pentru nimeni el nu preţuieşte atât de mult cât preţuieşte pentru tine .

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.  Urechea care aude, şi ochiul care vede, şi pe una şi pe celalt, Domnul le-a făcut.” (v. 20:11-12)Învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea.” (v.22:6)

 Implică-te în viaţa copilului tău dacă are prietenii rele .Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.” (v. 16:17)Arată-i pericolele care-l aşteaptă , ca să fie conştient că nu-i doreşti răul . Dacă trebuie atunci acţionează . Fă totul posibil ca prietenii lui să fie cunoscuţi de tine . Nu-l asculta dacă va spune că nu se va lăsa influienţat , deoarece odată şi odată va ceda , şi va ajunge să gândească ca şi ei . Biblia spune :

Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.” (v. 22:24-25) „ …  să nu te amesteci cu cei neastîmpăraţi!” (v. 24:21)„Celce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său.” (v. 28:7)Posibil cineva va îndrăzni să spună că şi copilul are drepturi . Că el poate singur să-şi aleagă prietenii ,iar părinţii nu trebuie să se implice în aceasta . Dar vreau să amintesc că orice părinte nu doreşte ca copilul său să fie implicat în vre-o afacere dubioasă sau se autodistrugă . Nu pentru aceasta l-au îngrijit de la naşterea lui . Iar Biblia dă un sfat şi în această privinţă :

„Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.” (29:15)„Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă, şi îţi va aduce desfătare sufletului.” (v. 29:17)Sau „Nu cruţa copilul de mustrare, căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor.” (v. 23:13-14) 

 Învaţă-l ca orice lucrul să-l facă cât poate el de bine .Astfel va fi preţuit de ceilalţi ;  iar pe viitor va ajunge să aprecieze munca şi va face orice lucrul calitativ . „Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lîngă împăraţi, nu lîngă oamenii de rînd.” (22:29)

 Să ajute pe cei în nevoie .„Izbăveşte pe cei tîrîţi la moarte, şi scapă pe cei ce sînt aproape să fie junghiaţi.” (v.24:11) 

Învaţă-l să aibă o atitudine corectă faţă de păcat .

Copilul trebuie să ştiu că orice păcat este un păcat împotriva lui Dumnezeu . Şi acesta trebuie mărturisit . Altfel spus , dacă ajunge să păcătuiască  trebuie să-şi ciară iertare de la Dumnezeu , şi să ia o hotărâre să nu-l mai facă .

„Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.” (28:3)  

Vino mâine şi citeşte articolul „Ce spune Biblia despre vrăjitorie şi ghicit ?”