Principii pentru viaţa de familie :Cum să-ţi educi copii (Proverbe 1-15)

picture102.jpg 

Deoarece cartea Proverbe a fost scrisă de cel mai înţelept om de pe pământ , voi apela la ea pentru a identifica principii pentru viaţa de familie .

Pentru început voi selecta acele principii care vorbesc despre educarea copiilor .

Uneori cu educarea copiilor se ocupă grădiniţa , societatea (UNICEF), unul din părinţi sau nişte oameni străini .

Înainte să dechidem Sfintele Scripturi , vreau să spun că fiecare părinte îşi educă copiii prin propriul exemplul, dacă exemplul este frumos ei vor dori să-l urmeze , iar dacă exemplul nu va fi pe măsura aşteptărilor – oricum va fi urmat .

Deci pentru trebuie să ştim că:

 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.”(v . 1:7)

Orice copil trebuie învăţat să asculte de Dumnezeu şi să-L respecte . Din copilărie trebuie de citit copiilor povestiri din Biblie , dacă cres mai mari pot desena o scenă din Biblie sau pot repovesti ; pot învăţa versete , psalm , ş.a.  . Unii părinţi cred că fiind copilul foarte mic nu înţelege nimic , dar când va creşte mare – părintele nu va avea curaj să-i vorbească .

 Copii trebuie învăţaţi să asculte părinţii .

Trebuie să nu fie învăţături contradictorii date de părinţi , astfel el va găsi salvarea ori  la unul ori la altul . Proverbele sunt sfaturi date de Solomon , fiului său .

„Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sînt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gîtul tău.” (v. 1:8-9 ) 

Învaţă copilul de mic să-şi aleagă prietenii . Învaţă-l adevăratele valori de mic  , şi insistă asupra lor .Astfel vei fi sigur că el nu va fi influienţat de cei răi .Şi , repet , trebuie să aibă un exemplu demn de urmat la părinţii lor. „Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa cîştigat de ei!” (v. 1:10)„Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.” (v. 13: 20) 

Nu-l învăţa să fie egoist .

Dacă părinţii îi vor da toate lucrurile copilui , imediat ce acesta le cere , riscă să crească un egoist (un lacom ). Deci trebuie ca copilului să-i fie dezvoltată de mic dărnicia.

„Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de cîştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.” (v. 1:19) 

Trebue învăţat să preţuiască Biblia .

Astfel copilui va creşte , şi va ajunge să batjocorească învăţăturile Bibliei , sau o va lua în derâdere .

Altfel , Biblia va ajunge , pe drept , un răspuns la un moment greu  şi desfătarea sufletului .

 „Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele , dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile cari duc la bine. Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi.” (v. 2:1-11) 

Părinţii trebuie să aibă grijă la ce se uită copii lor .Mă refer la televiziune , reviste , ziare , internet . Se pare că acest lucru este greu , dar nu imposibil . Deoarece  Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale! Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.  Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte: nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău.” (v. 4:23-27) 

Să asculte de învăţătorii săi .Deşi sunt profesor , nu cred că Scriptura vorbeşte despre profesorii de la şcoală , ci de cei profesori care te învaţă din Scriptură . (Nu înseamnă că pe cei de la şcoală trebuie să-i dispreţuieşti) „Cum am putut să n’ascult glasul învăţătorilor mei, şi să nu iau aminte la ceice mă învăţau?” (v. 5: 13) 

(Va urma .)