De ce trebie să avem principiile lui Dumnezeu ?(Deuteronom 13:6-11)

images4.jpg 

   Mă bucură de fiecare dată când aud că cineva a rămas tare pe poziţie , şi s-a condus de princiipile sale . Dar am întâlnit şi  multe persoane care nu au o poziţie clară şi se lasă influienţaţi de cei din jur . Ajung uneori să spună că au făcut anumite lucruri (fumează , se întâlnesc  , consumă alcool sau droguri )deoarece cei din jur toti o fac !? Dar în acest articol vreau să arăt de ce principiile noastre trebuie să fie principiile lui Dumnezeu , dar mai ales voi arăta ce binecuvântări vei avea parte dacă ai principiile lui Dumnezeu în viaţa ta .

Deoarece mă voi baza mai mult pe textul de la Deuteronbom 13:6-11 , voi reda acest texta mai jos:

6 Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihneşte la sînul tău, sau prietenul tău pe care-l iubeşti ca pe tine însuţi, te aţîţă în taină, zicînd: ,,Haidem, şi să slujim altor dumnezei!„ -dumnezei pe cari nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut, 7 dintre dumnezeii popoarelor cari vă înconjoară, lîngă tine sau departe de tine, dela o margine a pămîntului pănă la cealaltă- 8 să nu te învoieşti şi să nu-l asculţi; să n’arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi, şi să nu-l ascunzi. 9 Ci să-l omori; întăi mîna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mîna întregului popor; 10 să-l ucizi cu pietre, şi să moară, pentrucă a căutat să te abată dela Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. 11 Să se facă aşa, pentruca tot Israelul să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săvîrşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău. 

1. Dacă vei avea principiile lui Dumnezeu nu te va putea influienţa nimeni .

În versetul 6 sunt enumerate persoanele cele mai apropiate şi mai dragi , acele persoane care te cunosc şi care îţi pot schimba deciziile . Şi dacă aceste persoane vor ajunge să te „aţâţe în taină” (termen folosit pentru foc , ce constă în încercarea repetată de aprinde ceva , ca să ardă ) atunci să nu faci aceste lucruri .

Dacă aceste persoane vor să te influienţeze şi să ajungi să faci unle lucruri inadmisibile , să nu te laşi influienţat .

Căci Dumnezeu spune că Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine. (Matei 10:37) . Adica principiile lui Dumnezeu trebuie să fie mai sus de orice ideie a familiei tale , ele sunt mai sus de orice tradiţie a neamului acesta . Iar a urma aceste principii reprezintă o alegere zilnică .

Deşi mulţi au părinţi care le spun să nu fumeze , ei totuşi ajung să facă acest lucru . De ce ? Deoarece prietenii lor îi îndemnau şi chiar încurajau .
Dacă cineva te va îndemna să mergi să furi cu el , îţi va arăta perspective mari şi un final fericit , ba va ajunge să spună că faci un lucru bun – pentru tine şi familia ta .

Dacă îţi va zice „Haidem, şi să slujim altor dumnezei!„ -dumnezei pe cari nici tu, nici părinţii tăi nu i-aţi cunoscut,” , adica va insista să nu-ţi mai aţinteşti privirile

„la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus.”, fii tare pe poziţie

.  „Căci în nădejdea aceasta am fost mîntuiţi.” (Romani 8:24)

 

   Deoarece mulţi consideră că a cunoaşte Scripturile şi a trăi conform lor este o chestiune demodată şi care mai mult aduce a „fanatism” ; eu consider că a nu cunoaşte ce spune Dumnezeu despre această lume este o ignoranţă curată . Dar …

 2 .Ca cineva să te poată abate de la chemarea pe care ţi-o dă Dumnezeu , el trebuie să vină cu o contraofertă .

Iar aceasta constă în :

pofta firii pămînteşti; care aduce cu sine satisfacerea propriilor pofte . Ea tot timpul vine cu sloganuri de tipul „Trăieşte-ţi viaţa la maximum”, „Tu eşti unica persoană care contează din viaţa ta ” sau „Mai bine o zi tigru decât o mie de zile oaie .” ş.a. .Ea spune să faci doar ce doreşti , şi doar să te distrezi .

 pofta ochilor ; care constă în a dori ceea ce priveşte ochii . Se spune că coţofana este cea care zboară la ceea ce străluceşte la soare . Cu lucruri care izbesc privirea va dori să te abată de la principiile tale . O maşină luxoasă , o vilă , nişte haine scujmpe – acestea vor fi priorităţile tale în viaţă .

– lăudăroşia vieţii . Uneori aceasta este cea mai periculoasă , deoarece mulţi doresc recunoaştere de la oameni , şi nu de la Dumnezeu . Vei căuta să faci pe plac şefilor tăi , prietenilor , vecinilor – sau vei dori ca ei să tot te laude ; şi vei face tot posibilul ca aceasta să se întâmple. Dar când ultima dată ai dorit tu cu adevărat să-L lauzi pe Dumnezeu ?Când nu ai mai cerut atenţie , ca un copil răsfăţat ?    Ca şi concluzie vreau să spun că lumea îţi va sugera destul de des să faci compromisuri de la porunca „Eu sînt Domnul, Dumnezeul tău  … Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.”Dar Dumnezeu mai departe zice „ Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămîne în veac.”(1 Ioan 2:17) 

3. Îţi vei respecta priorităţile  .

Nici chiar idoli „cari vă înconjoară, lîngă tine sau departe de tine, dela o margine a pămîntului pănă la cealaltă” .Nici celui care-l cunoşti , nici celui care nu-l cunoşti . Dacă pe tronul vieţii tale nu este nimeni , să ştii că este foarte important ca să-L pui pe Isus . Deoarece va ajunge să fie pus altcineva în locul Lui .

De exemplu , în SUA în perioada înfloririi  mişcării „New age” , prim-ministrul al ţării a afirmat că „Fiecare este cu credinţa sa . ” iar ca urmare aproape un milion de americani au îmbrăţişat religiile orientale . Religii pe care nu le cunoşteau , dar care le-au părut atrăgătoare , şi nu aşa de morale ca creştinismul .

   4. Vei fi tare pe poziţie  .

Atitudinea ta va fie una categorică : Scriptura ne spune că „să nu te învoieşti şi să nu-l asculţi; să n’arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruţi, şi să nu-l ascunzi.”. Iar mai departe spune că trebuie : „să-l ucizi cu pietre, şi să moară” . Moartea cu pietre era doar pentru cinci sau şase crime , printre care şi  chemarea la idolatrie . Dumnezeu zice mai departe : „pentrucă a căutat să te abată dela Domnul, Dumnezeul tău”.

În ziua de azi nu se mai poate practica omorul deoarece Domnul Isus Hristos ne învaţă , în Evanghelia după Matei , capitolul 1815-18 ce trebuie să face:

-mai întâi „du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai cîştigat pe fratele tău.

-„ Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentruca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” 

-„ Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgîn şi ca un vameş. 

Ca şi în alte cazuri , trebuie  „să nu-l ascunzi.” , deoarece să nu se simtă încurajat să repete fapta . Deoarece cei ce fac răul ajung să se simtă ca la ei acasă , şi vor înmulţi faptele lor rele . Ca „tot Israelul (ţara în care locuieşti )să audă şi să se teamă, şi să nu se mai săvîrşească o faptă aşa de nelegiuită în mijlocul tău.

 5 .Cum să ai principiile lui Dumnezeu ?

Ca să ai aceste principii , mai întâi trebuie să le cunoşti . Deci fă-ţi un obicei din a citi Biblia şi a identifica voia lui Dumnezeu pentru tine .

Apoi , să te grăbeşti să le aplici . Vreau să-ţi spun că s-ar putea să-ţi fie greu de la început . Dar dacă îţi va fi greu , să ştii că este în ceruri un Tată care tot timpul Îl are ca să te ascule şi să te mângâie .

 Dacă doreşti să ai un caracter frumos , atunci trebuie să începi sa cultivi caracterul care-L are Dumnezeu . Nu ignora aceste adevăruri , deoarece ele te vor putea ţine tare pe poziţia ta şi te vor elibera de multe probleme pe tot parcursul vieţii tale .