Cum se manifestă adevărata dragoste ?

picture90.jpgSuntem în preajma unei sărbători în care mulţi îşi felicită persoanele iubite , sau doresc să-şi găsească dragostea adevărată . Mulţi îşi fac griji din pricina că nu ştiu ce cadou să facă persoanei iubite , alţii – că nu se mai pot bucura de dragostea actuală . În această sărbătoare se reînoiesc legămintele date în ziua nunţii .

  Dar cum totuşi se vede dragostea unei persoane pentu tine ?  Dar mai ales , cum să-ţi arăţi dragostea faţă de persoana iubită (familie , prieteni , logodnic/ă , ş.a.) .

 În acest articol vreau să vorbesc despre adevărata dragoste , cum se manifestă o persoană îndrăgostită . Iar pentru o mai mare claritate voi arăta toate cele patru tipuri de dragoste .

În urma citirii acestui articol , vei identifica cu ce fel de dragoste iubeşti şi ce schimbări trebuie să faci în viaţa ta .

Din limba greacă au fost traduse patru cuvinte ca „dragoste”. Deci să le vedem pe fiecare .

1 STORGE.

  Acest cuvânt este folosit în traducere ca şi „dragoste firească ”  .Ea se află în firea cuiva . De obicei este o afecţiune pe care o ai faţă de cineva sau de ceva care prinzi drag . Un simţământ plăcut pe care îl ai faţă de soţ , soţie , copii ,un câine , pisică , animal domestic.

Când cineva zice că iubeşte cu dragoste STORGE poate spune despre ceva sau cineva „Îmi place ”.

 În Noul Testament , cartea Romani 1:28-31 , scrie că

Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

  Astfel au ajuns … fără dragoste firească .

Lipsa lui Dumnezeu din viaţa oamenilor va duce şi la lipsa chiar de dragoste firească , care nouă ni se pare normală , elementară , sau de la sine înţeles.

  Dacă un om nu doreşte o relaţie frumoasă cu Dumnezeu , atunci el se va putea identifica ca fiind fără o afecţiune elementară .

  Am cunoscut un băiat care , fiind aproape de 18 ani a ajuns să-şi bată propria mamă . Pentru mine acest lucru  este de neconceput , pentru mine nu este normal . Se pare că nu toţi gândesc aşa … . Acesta este un exemplu de lipsă de dragoste firească .

 2 EROS.

Această dragoste este o dragoste erotică , senzuală . Mai mult o poftă de care o persoană se lasă stăpânită . Această dragoste este orientată spre satisfacerea poftelor erotice ,intime .

Deşi EROS      este o dragoste îndreptată către cealaltă persoană , ea se gândeşte în primul rând la sine . Această dragoste afirmă : „te iubesc căci mă satisfaci” .

EROS are la bază o atracţie în cealaltă persoană , datorită faptului că celălalt are „ceva ” care te atrage . Atunci când celălalt nu mai are acel „ceva” , dragostea EROS a dispărut şi spui celuilalt: „nu te mai iubesc”.

  Din păcate la televiziune este prezentată EROS , şi se vorbeşte despre AGAPE . Adică se prezintă pasiunea  dar se  vorbeşte despre sentimente înalte , iar multe persoane , pornite de pasiune , ajung să se căsătorească din pasiune . Oare este corect . Cât de des auzi băieţii : „Te iubesc aşa de tare … Vreau să fiu cu tine toată viaţa . Oricum ne iubim , nu ar fi nimic dacă am face dragoste înainte de căsătorie !” 

Iar apoi , după ce şi-au satisfăcut poftele , îşi caută nestingheriţi viaţa . De ce ? Deoarece erau conduşi de pofte , nu de dragoste .

  EROS este o dragoste care îi place mai întâi să primească şi numai astfel dăruieşte . Dacă nu primeşte , EROS se supără pe celălalt . EROS dăruieşte numai ca să primească ceva în schimb . Ea este o dragoste condiţionată de purtarea celuilalt .

  Cât de mult este această dragoste mediatizată !!!! Practic nici o revistă nu o trece cu vederea , iar în reviste precum „Cool” , „Bravo” sau „Popcorn” se simpte ca la ea acasă . La fel stau lucrurile şi în telenovele . Şi nu ştiu de ce multe persoane se mai uită la ele .

  Din nefericire , mulţi tineri adoptă o conduită similară , şi se aşteaptă ca şi în căsătorie să funcţioneze .

 3 FILEO

Ea este dragostea care se arată între prieteni . Iubeşti FILEO ai prins drag pe cineva . FILEO ia naştere în inima cuiva care se simpte atras de frumuseţea caracterului celuilalt . În epistola lui Pavel către Tit 2:3-4 , scrie :

Spune că femeile în vîrstă … ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii;

  Deci acest fel de dragoste presupune un caracter frumos .

  FILEO iubeşte lucrurile care le iubeşte şi celălalt .

Ea este o dragoste care răspunde la bunătatea sau la dragostea celuilalt . Este o dragoste care dăruie dar care aşteaptă şi să primească . Atunci când nu i se răspunde la fel , ea rămâne îndurerată .

 În Evanghelia după Ioan 5:20 arată această dragoste în relaţia Dumnezeu Tatăl şi Fiul:

Căci Tatăl iubeşte(fileo ) pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decît acestea, ca voi să vă minunaţi.Aici dragostea FILEO presupune şi o relaţie de încredere .

 4 AGAPE

AGAPE  este aceea dragoste care iubeşte pe cineva care a găsit preţ în ochii ei . Ea are la bază preţuirea celuilalt (fie că merită fie că nu ).

AGAPE nu este o dragoste care se aprinde datorită faptului că celălalt are merite deosebite , ci îşi are originea în caracterul celui care iniţiază acest fel de dragoste . Astfel Dumnezeu  „este ” dragostea AGAPE în caracterul Său , în firea Lui .

Cine nu iubeşte, n’a cunoscut pe Dumnezeu; pentrucă Dumnezeu este dragoste. (1 Ioan 4:8)

AGAPE continuă să iubească chiar când nu i se răspunde  la fel sau chiar când celălalt nu se mai face vrednic de a fi iubit . AGAPE este dragostea necondiţionată de purtarea celuilalt , ea este un act de voinţă din partea celui care iubeşte astfel nu doar un simţământ trecător .

AGAPE se jerveşte , şi vorbeşte mult despre dragostea care o are Dumnezeu pentru noi . Iar înţelegând această latură a dragostei , alt sens capătă jerva lui Isus pentru noi :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. (Ioan 3:16)

Ioan vorbeşte cel mai mult despre dragostea AGAPE, iată cum o descrie în prima sa epistolă (1Ioan 4:7-21) :

– dragostea este de la Dumnezeu , deci ca să capeţi această Dragoste trebuie ca Dumnezeu să fie în tine „Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.” Deci ca fii născut din Dumnezeu trebuie să accepţi jertva lui Isus pentu tine .

– dragostea lui Dumnezeu s-a arătat faţă de noi Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s’a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.” Deci înţelege asta!!! Dumnezeu te iubeşte , şi ţi-a dat şi o dovadă – Fiul Său a murit pentu ca tu să poţi trăi prin El.  Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

-dragostea lui Dumnezeu poate rămâne în tine dacă „dacă ne iubim unii pe alţii”.

AGAPE doreşte numai binele celuilalt şi se jerveşte dăruindu-se pe sine . Aseasta nu înseamnă că este o dragoste iresponsabilă care împlineşte poftele celuilalt sau calcă legea pentru binele altuia . AGAPE este o dragoste inteligentă , care are la bază cunoaşterea nevoilor celuilalt ; ea nu este o dragoste oarbă .

Cu ce dragoste iubeşti tu ? Mai insişti să crezi că pasiunea este dragoste ?

Dragotea care o ai pentru o persoană de sex opus este una după voia lui Dumnezeu ? Dacă nu , vino în rugăciune şi cere-i iertare Celui ce te-a făcut după chipul Său şi ia hotărârea să-I fii ascultător .

Vino mâine şi vei vedea „Cum trebuie să se manifeste adevărata dragoste”

  Articole cu conţinut asemănător :

E ziua ta! E ziua dragostei!  

Cum să deosebeşti dragostea de pasiune