De ce băieţii ajung să violeze fete?

picture111.jpg    Azi am citit un ziar local , în care am găsit un caz de viol . Doi puştani de 16 ani au violat o fată , iar altul de 20 de ani a avut o tentativă de viol . Acest lucrul se întâmplă chiar sub ochii noştri- aproape de oraşul în care locuiesc, sau chiar în acest oraş. De la unele persoane am auzit că cazurile de viol sunt mult mai multe, dar de obicei nu se ajunge la poliţie.

    M-am întrebat de ce sunt aşa de multe cazuri de viol, dar mai ales de ce au ajuns băieţii /bărbaţii să comită această crimă? De ce suntem înconjuraţi de criminali ?

În acest articol voi urmări ce se întâmplă în viaţa unei fete violate , de ce băieţii sunt tentaţi să gândească la asemenea fapte . Sper ca în urma citirii acestui articol să priveşti cu alţi ochi doamnele şi domnişoarele .

 În Sfînta Scriptură se găseşte un text care vorbeşte despre un caz de viol , şi

mai ales arată care trebui să fie atitudinea poporului vis-a-vis de acest fapt . Textul respectiv îl găsim la Deuteronom22:25-29

Dar dacă omul acela întîlneşte în cîmp pe fata logodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, numai omul care s’a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte, căci e ca şi cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui şi-l omoară. Fata logodită, pe care a întîlnit-o omul acela pe cîmp, a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor. Dacă un om întîlneşte o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, şi se întîmplă să fie prinşi, omul care s’a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint; şi, pentrucă a necinstit-o, s’o ia de nevastă, şi nu va putea s’o gonească, toată viaţa lui.” 

În acest text sunt două cazuri : în care este violată o fată logodită , şi o fată neleogodită .

În cazul  fetei logodite , bărbatul care s-a culcat cu ea (a violat-o) , trebuie să fie omorât . Căci fata logodită era mireasa unui bărbat , altfel spus era promisă cuiva . Astăzi acest lucru nu se mai practică , din această cauză , cred că sunt aşa mulţi violatori . Dar aceasta este părerea lui Dumnezeu referitor la viol . Ştiu că pedeapsa cu moartea a fost o practică l-a care s-a renunţat , aproape în fiecare ţară. Dacă nu s-ar fi renunţat la această pedeapsă cu siguranşă că ar fi mai puţini criminali. Căci violatorii s-ar speria de o aşa perspectivă , căci cei tentaţi să violeze pe cineva ar fi descurajaţi , conştienţi de faptul că vor fi traşi la răspundere şi îşi vor pierde viaţa şi nu vor scăpa cu o scurtă condamnare la închisoare .   Dumnezeu consideră că este o pedeapsă corectă deoarece este o nelegiuire vrednică de moarte . Şi această crimă este comparată cu omorul , căci violatorul este ca un om „om care se aruncă asupra aproapelui lui şi-l omoară”. Deci Dumnezeu pune la egalitate violul şi omorul . În legislaţia de azi violul şi omorul sunt tratate diferit , omorul considerându-se ceva mult mai grav decât violul .

În al doilea caz , bărbaătul este obligat să se căsătorească cu fata care a violat-o , şi nu v- a putea să o alunge de acasă niciodată .Adica va fi obligata să trăiască alături de ea , şi nu va putea niciodată să divorţeze de ea , indiferent de motiv . Frumoasă perspectivă pentru băiat , nu ?! Dar să nu credeţi că fetele nu au nici un cuvânt de spus. Că băieţii ar sări să forţeze fetele ca apoi să se căsătorească cu ele . În cartea Exod 22:16-17 , unde este descrisă aceeaşi situaţie , se spune că „Dacă tatăl nu vrea să i-o dea, el va plăti în argint preţul zestrei cuvenite fetelor.” Nu-i va părea ieftin deloc !Vreau să spun că Dumnezeu pune mare preţ pe fecioria fetelor , şi atentarea la fecioria fetei o consideră ca şi atentare la viaţa lor .

De ce băieţii sunt tentaţi să violeze?

1 Deoarece au ajuns să dorească o relaţie intimă , nedorind să se căsătorească cu fata respectivă .

 

Aceste dorinţe apar în urma vizionaării imaginilor pornografice , a masturbării , a discuţiilor necontenite despre relaţiile sexuale . Orice ar fi , care îl face să gândească la aceasta tot timpul . Cu timpul ei devin obsedaţi , ia r aceste obsesii îi urmăresc oriunde merg ei . Iar cel mai interesant lor le face plăcere să se gîndească la aceste lucruri , şi nici nu au de gând să renunţe .

Biblia spune :

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpînească vasul (trupul ) în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, cari nu cunosc pe Dumnezeu.” (1 Tesaloniceni 4:3-5)

Plus la toate sunt  mai puternici , deci forţa fizică este pentru ei un avantaj de care nu obosesc să se folosească .

2 Ajung să nu mai pună preţ pe fete / femei ,

şi le privesc ca pe nişte simple obiecte care le pot satisface anumite nevoi . Ei pur şi simlu nu sunt învăţaţi să respecte femeile . În Scriptură se vorbeşte :

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre.”(1 Petru 3:7)

Biblia ne învaţă că femeile sunt mai slabe ca bărbaţii , de aceea trebuie să ne purtăm cu cinste , ba chiar vorbeşte despre o aşa comportare ca fiind înţeleaptă .

De ce bărbaţii cred că e mai înţelept să obligi pe cineva cu forţa să-ţi dea ceea ce nu-ţi aparţine?

Înţelepciunea lor nu este aceeaşi ca şi înţelepciunea lui Dumnezeu .

3 Doresc să aibă relaţii înainte de căsătorie /în timpul căsătoriei .

Este mitul acesta că un bărbat este o maşină de făcut hormoni ,  şi el nu se poate abţine . Şi cineva spunea că „aşa sunt bărţaţii ” sau „bărbăţilor li se permite”. Aceasta este  o scuză ieftină pentru o purtare scârboasă . Apostolul Pavel spune :

Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămînă ca mine(în momentul în care scria aceste rânduri Pavel nu era căsătorit). DAR DACĂ NU SE POT ÎNFRÎNA, să se căsătorească; pentrucă este mai bine să se căsătorească decît să ardă.” (1 Corinteni 7:8-9)

Dar acel care ajunge să violeze nici nu doreşte să se căsătorească , dar doreşte să facă ceea ce doar căsătoriţilor le este permis . Aceasta arată că violatorii sunt persoane care nu doresc să răspundă pentru faptele lor , şi nici nu doresc să-şi asume vre-o răspundere . La fel , arată că sunt persoane egoiste care nu se gândesc la binele altora , ci doar la satisfacerea poftelor personale .

Mai ales că ei (cei care au relaţii înainte de căsătorie , inclusiv violatorii) vor arde în iad . Un preţ mare pentru o pedeapsă care va dura veşnic .

Urmările acestei fapte pot fi dezastruoase .

Viaţa familiei fetei este distrusă , deoarece nici un tată nu şi-a crescut fata lui ca să fie folosită ca jucărie sexuală ,şi nici o mamă nu aştepta acest eveniment .

Viaţa fetei este distrusă . Niciodată nu va mai fi la fel . Am întâlnit la facultate o fată care a fost violată de un prieten de familie ,în copilărie – când a crescut mare nu mai avea încredere în băieţi, mult timp s-a autoînvinovăţit . Şi tot timpul se simţea murdară , şi atrăgea atenţie deosebită igienei personale . O altă fată în urma violului a dorit să se sinucidă .

Scriu aceste lucruri pentru ca să înţeleagă fiecare că durerea provocată este imensă , iar cuiva i se pare doar o joacă …

Dar trebuie să ştie fiecare că  la Dumnezeu este vindecare , şi doar El poate reface viaţa oricărui om .

Dacă nu este pedepsit , violatorul crede că niciodată nu va fi , şi nu se opreşte . Din acest motiv este imporatnt ca violatorul să fie denunţat , ca fiecare să ştie despre el şi faptele lui urâte . Atunci va primi dezgustul tuturor , şi nimeni nu va dori să aibă cu el de a face , şi nu va mai putea să strice viaţa şi altei fete . Răul va fi oprit aici .

Astfel el va primi ceea ce trebuie , şi ceea ce merită . Căci :

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni ‘mpărăţia lui Dumnezeu. ” (1 Corinteni 6:9.10)

Care ar fi soluţiile pentru ca societatea să nu sufere din urma acestor persoane?

  • să fie învăţaţi băieţii despre relaţii intime din perspectiva Bibliei . Deoarece Biblia oferă o viziune a lui Dumnezeu , iar când fiecare băiat va avea viziune lui Dumnezeu , va cunoaşte pedeapsa care îl aşteaptă , .şi atunci lucrurile vor sta cu totul altfel .

– să nu privească pornografii . Nici un băiat care va fi dependent de pornografie , nu va putea să aibă o familie fericită , şi nu va putea să se bucure de viaţa de familie . Un părinte conştient ,  le fie interzisă vizionarea filmelor cu caracter imoral copiilor săi , şi îi va învăţa pe copii să fie selectivi în alegerea filmelor şi emisiunelor .

– să nu întreţină relaţii intime înainte de căsătorie . Odată ce întreţin relaţii intime , dorinţa lor creşte , şi cere să fie satisfăcută . Am cunoscut un băiat care a avut relaţii nefiind căsătorit , iar când se întâlnea cu o fată îi cerea să se culce cu ea . Insista în mai multe feluri , uneori ajungea să o bată , dacă ea îl refuza .

– să fie făcuţi cunoscuţi tuturor ca violatori, şi să să fie pedepsiţi aspru de lege.

Iar cel  mai important este ca societatea să ia atitudine , deoarece mâine poţi fi chiar tu , sora ta sau chiar mama ta . Atunci cum vei proceda? Ori aştepţi ca alţii să ia atitudine ?

În unul din următoarele articole voi scrie ce să faci când victima eşti tu ; şi mai ales cum să eviţi să devii victimă.