Adevăraţii ucenici ai lui Isus (Evanghelia după Ioan 15:1-8)

picture102.jpg

  Deseori oamenii confundă noţiunea de creştin , cea care o dă Biblia cu cea care o dau ei . Biblia spune clar cine se numesc ucenicii lui Hristos,  pe când oamenii au dorinţa să numească ei .

   În acest articol vreau să arăt ce spune Scriptura despre ucenicii lui Hristos (creştini ) , şi despre cei care nu sunt ucenicii lui Hristos .

Deoarece  articolul va fi bazat pe pasajul de la Evanghelia după Ioan 15:1-8 , voi reda tot pasajul aici .

Eu sînt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n’aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă. Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus. Rămîneţi în Mine, şi Eu voi rămînea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămîneţi în Mine. Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. Dacă nu rămîne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sînt strînse, aruncate în foc, şi ard. Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” Cine sunt adevăraţii ucenici ai lui Hristos ?

Conform acestui pasaj , în care vorbeşte însuşi Domnul Isus Hristos, ucenici Săi sunt consideraţi cei care …

 

 Se lasă cercetaţi de Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia). Versetul 3 spune că „Acum voi sînteţi curaţi, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.”.

   Un ucenic se lasă curăţit de Dumnezeu . Dacă în Biblie scrie că nu trebuie să spună minciuni – atunci el nu va minţi. Dacă în Biblie scrie să nu ucizi – atunci nu va ucide . Nici o poruncă nu va fi prea mare sau prea mică . Atunci caracterul lui va fi din ce în ce mai bun , şi mai integru .

Se lasă modelat de Dumnezeu , şi principiile pe care le are vor fi principiile lui Dumnezeu . Niciodată nu va contesta autoritatea lui Dumnezeu , şi nici nu va considera că această autoritate este învechită . Am auzit pe cineva care spunea „Biblia a fost bună pentru bunica, acum nu mai este la modă.”  Dar cu siguranţă nu este aşa .

 Rămâne în Isus . În versetul 10 scrie : „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămînea în dragostea Mea.” A rămâne în Isus , înseamnă să asculţi de poruncile Lui .   Verbul „a rămâne” arată o alegere zi de zi , o insistenţă în acţiunea care o faci ; a fi neclintit în principiile tale .

Un ucenic bun va urma învăţăturile Lui . În alt verset scrie „Dacă rămîneţi în Mine, şi dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea , şi vi se va da.”

Aici este şi o promisiune : orice vom cere ni se va da . Oare nu este minunat?!

 Cine nu sunt adevăraţii ucenici ai Lui ?

Cei care nu rămân în Isus . Nimeni nu-şi poate atribui numele de creştin , dacă nu cunoaşte voia lui Dumnezeu cu privire la sine , şi nu împlineşte această voie .Nu conteneşte să  caute Cuvântul lui Dumnezeu , şi primeşte plăcere de la aceasta .

 De ce aşa mulţi tineri nu cunosc nici măcar câte evanghelii sunt în Noul Testament , dar cu mândrie se numesc creştini ? Potrivit spuselor lui Isus Hristos , ei ar trebui să-şi revadă serios relaţia cu El . Nu poţi deveni creştin fără să iubeşti cu adevărat pe Isus , fără ca să rămâi în învăţătura Lui şi nici fără să cercetezi Scriptura . Altfel ….

 

Vor fi tăiaţi şi aruncaţi afară . Vor arde .

   Aceasta este soarta lor – iadul veşnic .Deoarece sunt despărţiţi de Isus , şi aşa cum nici o mlădiţă nu poate să facă struguri dacă este ruptă de la viţă ,  aşa şi cei ce cred că sunt ucenicii lui Isus, nu vor putea face nimic singuri .

   După cum ştim , lemnul de vie nu este bun pentru nici o lucrare . Din el nu se poate face nimic , nici un instrument . Tot la ce foloseşte via este ori la roadă ,  ori la foc. Dumnezeu nu degeaba  a  adus această comparaţie , deoarece noi ne asemănăn cu via . Altă alternativă nu este .

Gândeşte-te la aceasta!!

 

Tu ce fel de ucenic eşti? Când ai luat , ultima dată , în mână Biblia ?

Acum poţi să te pregăteşti pentru veşnicii . Ce atitudine vei lua ?

Acum dacă ai realizat importanţa acestor lucruri , recunoaşte în faţa lui Dumnezeu că ai greşit . Nu crede că mâine vei fi gata să  faci această alegere .

Acum este clipa .

Domnul să vă binecuvânteze să fiţi nişte ucenici adevăraţi ai lui Isus Hristos .