De ce nu putea să fie o Evanghelie a lui Iuda!?

picture79.jpgRecent am privit o emisiune în care se vorbea de o evanghelie a lui Iuda Iscarioteanu . Am crezut că e o farsă , dar curând am constatat că autorii emisiunii chiar cred că au găsit o evanghelie veritabilă . În acest articol vreau să demonstrez faptrul că o asemenea carte nu a putut exista , iar dacă  a fost scrisă de cineva – cu siguranţă nu era Iuda Iscarioteanu , unul din ucenicii lui Isus Hristos.

1 Srisă târziu.
Conform autorilor emisiunii , Evanghelia a fost scrisă în anii 300 d.Hr. , ceea ce este o dată foarte târzie . Chiar dacă este o copie a unui original , tot rămâne o dată destul de târzie . Dacă vom compara datele cu primele copii ale Evangheliilor din Noul Testament , vom constata că acestea sunt mai timpurii . De exemplul manuscrisul lui John Ryland (anul 130 d.Hr.), papirusul Bodmer II (150-200 d.Hr.) . Dovezi istorice în favoarea evangheliilor lui Marcu , Matei , Luca şi Ioan (cele din Biblie) se găsesc şi în scrierile contemporane . Acestea vin să susţină că ele au fost scrise timpuriu , aproape de evenimentele descrise în ele . Pe când Evanghelia lui Iuda nu se regăseşte în nici un alt document imediat premergător morţii şi învierii lui Isus . Iar data de 300 d. Hr. , pentru un document care deţine informaţii istorice referitoare la evenimentele de trei secole în urmă este îndoielnică.

2 Biblia ne avertizează asupra astfel de scrieri .
Biblia ne învaţă cum să privim alte evanghelii care nu sunt de inspiraţie divină . În Epistola lui Pavel către Galateni este scris :

Mă mir că treceţi aşa de repede dela Cel ce v’a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sînt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v’am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!”  (Galateni 1:6-9)

Aici Apostolul Pavel avertizează că dacă ar veni el , sau chiar un înger din cer să vă vestească o altă evanghelie (veste bună) să fie considerat anatema (să nu fie luată în considerare) !!

 Evanghelia lui Iuda vine cu ceva şocant , că Iuda L-a trădat pe Isus după ce Isus L-ar fi rugat acest lucru . Căci doar  lui Iuda i-ar fi fost descoperit tainele Împărăţiei lui Dumnezeu .

Pe când Evanghelia lui Matei zice :

Pe cînd mîncau, El a zis: ,,Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.„ Ei s’au întristat foarte mult, şi au început să-I zică unul după altul: ,,Nu cumva sînt eu, Doamne?„Drept răspuns, El le-a zis: ,,Cel ce a întins cu Mine mîna în blid, acela Mă va vinde. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vîndut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!„ Iuda, vînzătorul, a luat cuvîntul,şi I-a zis: ,,Nu cumva sînt eu, ‘nvăţătorule?„ ,,Da„, i-a răspuns Isus, ,,tu eşti!„   (Matei 26:21-25)

Iar Evanghelia lui Ioan completează :

Cum a fost dată bucăţica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: ,,Ce-ai să faci, fă repede.„  (Ioan 13:27)

Nu poate Dumnezeu să-şi facă lucrarea prin satana . Iar faptul că aceasta a fost dorinţa diavolului  , nu a lui Dumnezeu este destul de evident .


3 Iuda nu a putut să scrie , deoarece s-a spânzurat
Încă un motiv pentru care nu a putut Iuda să scrie această evanghelie este că el s-a spânzurat ! Sunt sigur că un om spânzurat nu poate să scrie nimic.

Ori sunt şi din cei care cred că Iuda a sris în drum spre grădina Ghetsimani (noaptea) , o scrisoare de câteva pagini ?

Sunt şi din cei care fac o confuzie , care am făcut-o şi eu la rândul meu – că Iuda ar fi scris totuşi o epistolă (Epistola lui Iuda).

Vreau să spun că între ucenicii lui Isus au fost două persoane care cu numele de Iuda , vânzătorul şi autorul epistolei .

  Cînd s’a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli, şi anume: Pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul; pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s’a făcut vînzător.”(Luca 6:13-16)

4 Scopul ei este altul decât al Bibliei .
Scopul ei este să nege adevărurile Bibliei . Cum autorul emisiunii  care am menţionat-o mai sus repeta aceeaşi frază „Evanghelia lui Iuda va răsturna concepţia creştinilor despre creştinism.” am considerat-o drept o frază –cheie. Cred că şi acesta a fost scopul emisiunii – să tulbure inimile celor care cred în Domnul nostru Isus Hristos .

   Dintre toţi experţii care au fost aduşi pentru a identifica istoric  manuscrisul , nu mi-aduc aminte să fi fost vre-un expert în Sfintele Scripturi . La analiza unor documente care se presupun de valoare teologică nu a fost chemat nici un teolog !? 

Atunci cum vom şti că Evanghelia este adevărată ? Cum vom afla că nu contrazice Sciptura ?

Doar dacă se demonstrează că acest document a fost scris în primele secole , aceasta nu-i dă o condiţie necesară şi suficientă de a fi adevărat .