Primele 6 paradoxuri creştine

yim5pca0nl2accanylbpjcaz69qmlcacic760cajt65oxca8v399ncawt2a7scaaeo0lucau5s26wcaseonn5ca1ldrvucas0l1lpcafr3gd3ca6z187gcatsnuzuca7ydskgcano8c8pcao252p8.jpgDefiniţia acestui cuvînt conform DEX-ului este :paradox , paradoxuri n. 1) opinie sau lucru care vine în contradicţie cu adevărul general acceptat. 2) rationament aparent just care duce la concluzii contradictorii, ce nu pot fi considerate nici adevărate, nici false; antinomie.  

În viaţa de zi cu zi m-am întâlnit cu multe persoane care  ,paradoxal dar , îşi spun creştini . De ce paradoxal ? În aceste articol voi spune de ce unele comportamente vin în contradicţie cu numele de creştin .   În continuare voi enumera câteva paradoxuri care le-am întâlnit . 

1 Să tolerezi homosexualitatea .  Unele persoane doresc să se creadă creştini , dar nu sunt împotriva homosexualităţii . Dacă eşti creştin , eşti şi ucenic al lui Hristos . Deci principiile Bibliei trebuie să fie şi principiile tale !!!  În cartea Levitic capitolul 18:22 , este scris :  Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune.   Şi  în versetul 29  „Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.Biblia este categorică în acest caz . Deşi mulţi , care  cunosc insuficient Scripturile , spun că Dumnezeu ne învaţă să ne iubim unii pe alţii . Deci trebuie să-i iubim (tolerăm) pe homosexuali .   Dumnezeu este drept în toate hotărârile LUI . Cum poate oala să spună olarului ce să facă ? 

 2 Să mergi la ghicitori . Iarăşi cartea Levitic capitolul 20 , versetul 6 zice :Dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori, ca să curvească după ei, ‘mi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia, şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.  Multe ghicitori spun că ceea ce fac e bine , motivând cu Biblia . În cartea Deuteronom 18:14 vedem voia lui Dumnezeu :Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta. 

3 Să înjuri , folosind numele Hristos , Dumnezeu şi Biserica . Aceste cuvinte merg în directă contradicţie cu una din cele zece porunci :Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.  (Exod 20:7)  Cum poate cineva să se mai bată cu pumnul în piept că este creştin , dacă înjură şi ia în deşert Numele Domnului ? 

 4 Să crezi că mai mijloceşte cineva înaintea Domnului pentru tine , afară de Isus Hristos. Isus , când era pe pământ , : „a zis: ,,Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.  (Ioan 14:6)  Nu mai poate nimeni mijloci pentru tine în faţa lui Dumnezeu . Mai târziu , în prima din epistolele sale , Evanghelistul Ioan  a confirmat aceste lucruri :„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi” (1 Ioan 2:1-2)   Ioan vorbeşte despre „un Milocitor ” , nu despre doi , nici mai mulţi .Nimeni  altul nu vorbeşte cu Dumnezeu pentru tine , nu te apăra , decât persoana lui Isus Hristos . Nici un om care a ajuns în ceruri , nu poate face ceea ce poate Isus . Nu-ţi irosi rugăciunele , rugând pe alţii să mijlocească pentru tine . Fiecare suflet a ajuns în rai , deoarece a avut „trecere liberă la Tatăl ”. Isus a murit ca fiecare să se poată ruga lui Dumnezeu direct , fără intermediari .   

5 Să ai relaţii înainte de căsătorie (sau să comiţi adulter). Relaţiile înainte de căsătorie sunt numite curvii , iar cele în care cel puţin una este căsătorită se numesc preacurvii . Iar în cartea Evrei 13:4 este scris clar :Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. Aceasta nu este prima trimitere cu acest avertisment , dar oamenii o ignoră din ce în ce mai mult . Oare se mai pune problema că sunt sau nu creştini ? Oare suntem o societate care se bazează pe principiile biblice ?  Sigur este faptul că avem multe de recuperat . 

6 Să nu te tatuezi .Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort, şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sînt Domnul.   (Levitic 19:28)

Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare .

Dacă ai hotărât să fii un bun creştin , atunci trebuie să asculţi de poruncile lui Dumnezeu . Ele îţi vor da bucurie şi împlinire în viaţa ta .

Dacă nu ştii cum să devii creştin , îţi propun să citeşti următorul articol .

    Ca rezultat al acestor paradoxuri , m-am dat seama că multe persoane nu ştiu ce înseamnă a fi creştin . Fie ca chemarea care o are fiecare să corespundă 100 % cu faptele lui  !!