Originea sistemului solar

images3.jpgimages3.jpgimages3.jpg

Manualele şcolare acordă de obicei mult spaţiu speculaţiilor cu privire la originea pământului şi a sistemului solar chiar mai mult decât îi acordă originii universului . Cu toate acestea , rareori sânt ele destul de cinstite cu tinerii lor cititori , astfel încât să recunoască că nici una dintre aceste idei speculative (fie ele nebuloase roatative , aglomerări meteorice ,nori de praf turbulent , etc.) ne este bazată pe vreo dovadă ştiinţifică ! Fiecare a fost în vogă pentru o vreme , dar a fost la rândul ei respinsă efectiv de alţi savanţi care au propus teorii rivale .

De fapt , după cât cunoaştem , sistemul solar este cu totul unic în univers . Există un număr aproape incalculabil de stele , dar aceasta nu înseamnă  că vreuna dintre ele trebuie să aibă neapărat planete . Astronomii evoluţionişti presupun că multe dintre ele au planete , dar singura raţiune pe baza căreia gândesc astfel este ceea ce s-ar putea numi statistică evoluţionistă . Adică , raţionează ei , dacă soarele nostru a format prin evoluţie – într-un mod sau altul – un sistem planetar prin procese naturale , atunci cu  siguranţă acealeaşi procese trebuie să fi format prin evoluţie siseme planetare similare cel puţin în jurul unui oarecare număr de alte stele .

Dar acest fel de logică deviază din nou de la subiect . Singurul sistem solar despre care avem vreo informaţie este al nostru , şi nu se poate folosi analiza statistică atunci când dispui de un singur exemplar de un anumit tip . Nici un astronom n-a fost vreodată în stare să dovedească existenţa unei planete reale nicăieri în afara sistemului nostru solar .De aceea , problema originii sistemului nostru solar este o problemă unică , ce trebuie rezolvată pe baza propriilor ei date .

Problema nu este încă rezolvată . Miliardele de dolari au fost cheltuiţi pe diferite sonde spaţiale şi aselenizări pe lună şi muţi savanţi au sperat că aceste studii vor arăta în cele din urmă cum a evoluat sistemul solar şi vor oferi dovezi că viaţa a evoluat tot astfel şi pe alte planete ca pe pământ .

Cu toate că programul spaţial a dus multe date preţioase în multe privinţe , această speranţă particulară nu a fost împlinită . Nu numai că nu s-a găsit nici o dovadă că viaţa ar fi evoluat altundeva în sistemul solar , ci înseşi teoriile anterioare despre evoluţia sistemului solar au avut de înfruntat obstacole de netrecut , pe măsură ce noi date au fost acumulate .

Creaţioniştii desigur au prezis lucrul acesta tot timpul , pe baza modelului creaţionist . Iată , de exemplu , câteva dintre prezicerile clare ale modelului creaţionist :

1 De vreme ce pământul , luna şi planetele au fost create fiecare pentru un scop specific , fiecare va avea o structură specifică . Ele nu vor fi esenţialmente de aceeaşi structură şi compoziţie ,cum ar fi cazul dacă toate ar fi evoluat împreună dintr-o sursă comună .

2 Se va constata că numai pământul are o hidrosferă capabilă să întreţină viaţa aşa cum o cunoaştem noi .

3 Se va constata că numai pământul are o atmosferă capabilă să întreţină viaţa aşa cum  o cunoaştem noi .

4 Nici o dovadă de viaţă trecută sau prezentă nu va fi găsită nicăieri în sistemul solar în afara pământului .

5 Vor fi găsite dovezi de decădere şi de catastrofism pe alte plenete şi luni , dar nu vor fi găsite dovezi de creştere evoluţionism în ordine şi complexitate .

Toate prezicerile acestea au fost clar confirmate de aselenizările pe lună şi de sondele spre diferite planete şi spre sateliţii lor . Deşi unii oameni de ştiinţă se mai agaţă încă de  speranţa că totuşi vor fi găsite dovezi care să sprijine existenţa vieţii în trecutul îndepărtat sau în viitorul îndepărtat pe una dintre aceste planete , fapt este că nici o astfel de dovadă n-a fost găsită .

Nici una dintre planete nu are o cantitae măsurabilă de apă lichidă şi nici una nu are o atmosferă cu oxigen , acestea fiind ambele  absolult esenţiale vieţii aşa cum o cunoaştem noi .Faptul acesta este atât de bine cunoscut şi de universal acceptat încât nici o documentaţie nu mai este necesară.

…..(va continua)

(Creaţionismul ştiinţific)

Reclame