Adevărata revoluţie sexuală !

  imagescaubm64x.jpg                             Vreau să vorbesc despre revoluţia sexuală în America . De fapt acolo s-a produs prima aşa- zisa revoluţie .

 Pentru a înţelege ce se petrece azi , trebuie să mergem la început , ca să fim în stare să înţelegem mai bine acect fenomen .

    Noua revoluţie sexuală nu este nimic decât o altă minciună ascunsă după o umbrelă ştiinţifică de pseudo-învăţaţi. Ea a început cu Alfred Kinsey, care a dat o nouă definiţie sexualităţii .Acest „om de ştiinţă ”  a abuzat sexual 317 copilaşi într-un laborator fonic izolat (unii doar de 5 luni!?).În urma „experimentelor oamenii se ştiinţă” au ajuns la concluzia  că copii sunt consideraţi fiinţe sexuale încă de la naştere .

    Mai târziu unii autori au spus despre acest „om de ştiinţă” A. Kinsey că era un homosexual şi un pedofil nedeclarat .

    Acest gen de cercetări a fost fundamnetul revoluţiei sexuale din SUA . Ca o consecinţă societatea americană a  cunosut un declin fără precedent . În primul rând în anul 1963 a fost interzisă predarea Bibliei în şcoli ,şi s-a interzis ca copii să se roage la început de lecţie . Eliminarea Bibliei se face cu un scop- de a îndepărta moralitatea , ca imoralitatea să poată fi primită uşor .

   Aceasta a fost doar vârful aisebergului , începând cu acest an :

-a avut loc creşterea numărului bolnavilor cu BST (boli sexual-transmisibile) de 3-4 ori .

-a crescut numărul divorţurilor .

– criminalitatea a crescut de aproape 10 ori (!?) .

– a cresut de două ori numărul de adolescente care au născut …..? (iar numărul celor însărcinate a crescut de 5 ori, restul apelând la avort )

– au scăut rezultatele la testele naţionale .(aici autorităţile au găsit cea mai rea  soluţie – au simplificat testele)

– au crescut numărul de cupluri care trăiau în concubinaj

– a crescut drastic numărul de sinucideri în rândul tineriilor .

 Cred că sunt destule consecinţe care repubica Moldova le suportă ,  ca şi acceptare a acestei revoluţii sexuale .

 Societatea identifică aceste probleme , dar aplică tratamente insuficiente şi fără reuzultate vizibile .

 De ce se întâmplă toate acestea ? Deoarece

.Fiindcă n’au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:28-32)

   Cu regret constat că Uniunea Europeană , SUA şi alte ţări ale lumii , oferă protecţie anume acestor categorii de persoane imorale , care au drept scop promovarea acestor idei . Revoluţiile sexuale , oferă libertate în relaţii intime (oriunde , oricând şi cu oricine) ; şi mai ales consideră drept normale atitudinile homosexuale !?

 Să învăţăm de la alte ţări , şi să dăm valori sănătoase generaţiilor de azi !

Pentru orice societate  Dumnezeu , în dragostea Lui , a oferit o şansă de scăpare :

…şi sîngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n’am păcătuit, ‘l facem mincinos, şi Cuvîntul Lui nu este în noi.

(Prima episolă a lui Iaon 1:7-10)  

Fă această alegere !