Vezi cum în zbor se duce timpul !

images6.jpg 

Vezi cum în zbor se duce timpul !

Aşa-au trecut chiar mii de ani .

Şi noi vom trece toţi ca gândul ,

Făr-a lăsa urmă măcar .

Aşa se duce-o zi ca alta ,

Şi toate trec în veşnicii :

În grabă vine şi sfârşitul ,

Întregii noastre omeniri .

    

Întreaga noastră zbuciumare ,

De lupte , munci  şi grijuri mari ,

Se pierd cu toate-n lumea mare ,

A celor slabi şi-a celor tari .

Şi-acum de ce-ai venit în lume ,

Şi-atât de mult te-ai chinuit ?

Ca să sfârşeşti în groapa-n care ,

De viermi să fii tu nimicit ?

 

Chiar viaţa ce ne pare scumpă  ,

E o nălucă-n negură .

Peste mormânt e-aceea viaţă ,

Făr-de sfârşit şi veşnică .

E viaţa ce-o găsim în Isus ,

Pe care El ne-o dă în dar ,

O spune-mi ţi-ai asigurat-o ,

Sau nici nu te-ai gândit măcar?

 În „Harpa bisericilor lui Dumnezeu ” am găsit acest  text frumos , pe care vi-l propun şi vouă .