Adevărul despre diavol

satan.jpgUnii îl numesc Diavolul (pârâşul) , alţii Satana (împotrivitorul) iar unii Lucifer (luceafăr).Dar ce spune Biblia despre el?

Am auzit despre mulţi oameni care venereză pe diavol , sau pur şi simplu cred că el este o fiinţă urâtă şi oribilă care torturează oamenii în iad . Deoarece primele referinţe despe el se găsesc în Sfânta Sciptură ,ca să lămuresc lucrurile am găsit de cuviinţă să văd ce spune Biblia despre diavol . Deci în acest articol îmi propun să identific cine este diavolul , şi care este dorinţa lui cu privire la oameni.

1 În primul rând , el este un înger creat de Dumnezeu.

…ajunsesei la cea mai înaltă desăvîrşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvîrşit în frumuseţă. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua cînd ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfînt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scînteietoare.Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în ziua cînd s’a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de sîlnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scînteietoare. (Ezechiel 28:12-16)

Iniţial a fost un înger , cel mai desăvârtşit dinte îngeri , care păzea grădina Edenului . „Erai un heruvium ocrotitor” – astfel Dumnezeu ne arată poziţia în care l-a pus . Dar aşa cum Dumnezeu a creat doar lucruri şi finţe frumoase , nu a putut să creeze pe un heruvim urât . Cel mai dezăvârşit – înseamnă şi cel mai frumos . Este greşit să ni-l imaginăm cu coarne , cu coadă şi oribil la înfăţişare . Diavolul este foarte frumos . Oribil el este doar în interiorul lui .

2 S-a răzvrătit

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pămînt, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea ‘nalt.`” (Isaia 14:12-14)

Dorinţa lui a fost să fie el Dumnezeu , ba mai mult decât Dumnezeu .Însă a fost lipsit de slava lui Dumnezue şi aruncat din ceruri . Acum locul lui nu este în slujba lui Dumnezeu , nici nu mai urmează binele , aşa cum fac îngerii din ceruri .

3 Pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu .

Prima dată când este menţionat în Biblie este în cartea Genesei (sau Facerea) capitolul 3 , când a convins-o pe Eva să mănânce din pomul cunoaşterii binelui şi răului . Întrebarea care o adresează Evei este : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină? . Acesta este rolul lui – să facă oamenii să-şi piardă credinţa în Dumnezeu .

Ajunge să-l facă pe Dumnezeu mincinos :

Atunci şarpele a zis femeii: ,,Hotărît, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele şi răul„.

Chiar dacă Dumnezeu le dă porunca oamenilor să nu mănânce din acel pom (Genesa 2:16-17) , ei se lasă convinşi că Dumnezeu le-a interzis din motivul că vor fi ca El . Deşi chiar el a dorit să devină Dumnezeu , iar acum vrea să le insufle aceasta şi oamenilor . În cultura hindusă , diavolul a reuşit acest lucru . Cei care îmbrăţişează hinduismul cred că un dumnezeu a creat totul , şi că dumnezeu să regăseşte în tot ce a făcut . Iar oamenii sunt creaţii şi ei . Ca rezultat , unii stau în faţa oglinzii şi îl admiră pe dumnezeu !? Oare nu acesta este scopul diavolului ?

4 Tatăl minciunilor şi umblă cu şiretlicuri

Evanghelistul Ioan redă cuvintele lui Isus Hristos care, într-o confruntare cu liderii religioşi le-a zis:

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentrucă spun adevărul, nu Mă credeţi. (Ioan 8:44-46)

Toate cuvintele care le spune diavolul sunt doar minciuni , el ademeneşte oamenii doar cu minciuni . Toate promisiunile lui sunt doar minciuni , iar cei care ajung să-l venereze , trăiesc o miciună . Din păcate ,sunt mulţi oamenii de aceştia se întâlnesc în zilele de azi , unii o fac conştient alţii nu . Toţii ghicitorii şi cei care cheamă spiritele sunt oameni care îi slujesc lui , chiar dacă nu realizează acest fapt. Când vrăjitorul Elima, stătea împotriva lui Pavel , a fost numit : ” fiul dracului”.

satana.jpgEl tot ce spune „spune din ele lui” , nu vorbeşte ce a auzit de la alţii , ci doar de la sine .Dacă repetă unele cuvinte , mai adaugă şi de la sine . Mă mir cât de mult seamănă lumea cu tatăl ei , şi mă întristează acest lucru .

Apostolul Pavel , în a doua sa epistolă sa către Corinteni ne avertilzează că Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gîndurile voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.

(2 Corinteni 11:3).

Iar în Apocalipsa capitolul 12 , versetul 9 este scris că: balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume,” .

A înşela înseamnă a îndepărta de la adevăr , a face să greşească sau a determina pe cineva să facă o judecată greşită .

Ai fost îndepărtat de la adevăr? De unde ştii?

5 A avut obrăznicia să ispitească pe Fiul lui Dumnezeu (ispititorul)

Când Şi-a început Domnul Isus lucrarea , a fost răpit de duhul în pustie , iar acolo a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile . Isus îi ştia bine natura , şi şiretlicurile lui . Dar obrăznicia lui a fost foarte mare – a ispitit pe Isus , cel care prin puterea cuvântultui Său l-a creat . Aici se vede obrăznicia şi faptul că nu este o fiinţă recunoscătoare . Aşa sunt şi cei care-l urmează . Nu degeaba a zis Isus : „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru”.

În altă evanghelie este numit Ispititorul (cel care ispiteşte) . Nu vine cu lucruri bune ci doar să ispitească pe oameni să-şi urmeze ispitele , să încalce voia părinţilor , să dorească lucrurile care nu le aparţin . Într-un cuvînt – să-şi urmeze poftele .

Această trăsătură este doar al lui , nu şi al lui Dumnezeu .

6 Nu este mai puternic decât Dumnezeu .

Persoanele care se închină diavolului nu realizeză două lucruri :primul ar fi că diavolul nu are puteri mai mari ca a lui Dumnezeu . Mulţi chiar cred că va veni o zi în care forţele răului vor lupta cu forţele binelui . Nu va fi nici o luptă , diavolul va fi distrus într-o clipă . Chiar un înger a Domnului îl va lega :

Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare. El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-2)

Iar al doilea lucru ar fi …

7 Iadul a fost făcut pentru diavol şi îngerii lui

Sfârşitul diavolului este sigur , şi a celor ce-l urmează .Nici un om care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu şi iertarea Sa nu va ajunge în rai ci în iad . Însuşi Domnul Isus a zis :

Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

(Evanghelia după Matei 25: 41)

Diavolul va arde , împreună cu îngerii lui . Nu va tortura pe oameni în iad , el va arde împreună cu ei !! Din nefericire , mulţi cred că Dumnezeu este în rai , iar diavolul –în iad . Încă nu e aşa . Diavolul încă e pe pământ .

Cum trebuie să te porţi ca să nu ajungi în iad ? Ţi-ai pus această întrebare vreodată ? Cui te închini tu ? Alege încă cât poţi .

8 Este pârâşul .

Tradus acest cuvânt înseamnă Diavolus , sau diavolul . Acest nume îl are:

pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” (Apocalipsa 12:10)

Diavolul zice lui Dumnezeu greşelele ce le fac creştinii , adica îmblă cu pâra .El doreşte ca Dumnezeu , ca Tatăl nostru , să fie dezamăgit de copii lui . Este ca un un acuzator în faţa lui Dumnezeu . Deoarece orice creştin are momentele sale de slăbiciune , diavolul imediat merge la Dumnezeu şi-l anunţă despre acestea . Deşi el este şi ispititorul , el cu asta şi se ocupă – ispiteşe , ca apoi singur să arate greşelile celor ce cred în Numele Domnului Isus Hristos .

Cum să- i faci faţă?Cum să te aperi împotriva lui ?

Simplu : încredete în Dumnezeu , primeşte pe Isus ca Domn şi Salvator , în viaţa ta ,căci :

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu. (Ioan 10:27-29)

Cunoaşte-i voia lui Dumnezeu ,şi împlineşte-o . Încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu .

Depărtează-te de diavol ,şi el va fugi de tine

Cine umblă în întuneric , nu ştie încotro merge ! Fii lumină !!

În viitorul articol voi relata ce spune Bibile despre vin .