Adevărul despre diavol

6 Ian

satan.jpgUnii îl numesc Diavolul (pârâşul) , alţii Satana (împotrivitorul) iar unii Lucifer (luceafăr).Dar ce spune Biblia despre el?

Am auzit despre mulţi oameni care venereză pe diavol , sau pur şi simplu cred că el este o fiinţă urâtă şi oribilă care torturează oamenii în iad . Deoarece primele referinţe despe el se găsesc în Sfânta Sciptură ,ca să lămuresc lucrurile am găsit de cuviinţă să văd ce spune Biblia despre diavol . Deci în acest articol îmi propun să identific cine este diavolul , şi care este dorinţa lui cu privire la oameni.

1 În primul rând , el este un înger creat de Dumnezeu.

…ajunsesei la cea mai înaltă desăvîrşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvîrşit în frumuseţă. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua cînd ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfînt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scînteietoare.Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, pînă în ziua cînd s’a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de sîlnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scînteietoare. (Ezechiel 28:12-16)

Iniţial a fost un înger , cel mai desăvârtşit dinte îngeri , care păzea grădina Edenului . „Erai un heruvium ocrotitor” – astfel Dumnezeu ne arată poziţia în care l-a pus . Dar aşa cum Dumnezeu a creat doar lucruri şi finţe frumoase , nu a putut să creeze pe un heruvim urât . Cel mai dezăvârşit – înseamnă şi cel mai frumos . Este greşit să ni-l imaginăm cu coarne , cu coadă şi oribil la înfăţişare . Diavolul este foarte frumos . Oribil el este doar în interiorul lui .

2 S-a răzvrătit

Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pămînt, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea ‘nalt.`” (Isaia 14:12-14)

Dorinţa lui a fost să fie el Dumnezeu , ba mai mult decât Dumnezeu .Însă a fost lipsit de slava lui Dumnezue şi aruncat din ceruri . Acum locul lui nu este în slujba lui Dumnezeu , nici nu mai urmează binele , aşa cum fac îngerii din ceruri .

3 Pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu .

Prima dată când este menţionat în Biblie este în cartea Genesei (sau Facerea) capitolul 3 , când a convins-o pe Eva să mănânce din pomul cunoaşterii binelui şi răului . Întrebarea care o adresează Evei este : „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ,,Să nu mîncaţi din toţi pomii din grădină? . Acesta este rolul lui – să facă oamenii să-şi piardă credinţa în Dumnezeu .

Ajunge să-l facă pe Dumnezeu mincinos :

Atunci şarpele a zis femeii: ,,Hotărît, că nu veţi muri: dar Dumnezeu ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele şi răul„.

Chiar dacă Dumnezeu le dă porunca oamenilor să nu mănânce din acel pom (Genesa 2:16-17) , ei se lasă convinşi că Dumnezeu le-a interzis din motivul că vor fi ca El . Deşi chiar el a dorit să devină Dumnezeu , iar acum vrea să le insufle aceasta şi oamenilor . În cultura hindusă , diavolul a reuşit acest lucru . Cei care îmbrăţişează hinduismul cred că un dumnezeu a creat totul , şi că dumnezeu să regăseşte în tot ce a făcut . Iar oamenii sunt creaţii şi ei . Ca rezultat , unii stau în faţa oglinzii şi îl admiră pe dumnezeu !? Oare nu acesta este scopul diavolului ?

4 Tatăl minciunilor şi umblă cu şiretlicuri

Evanghelistul Ioan redă cuvintele lui Isus Hristos care, într-o confruntare cu liderii religioşi le-a zis:

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. Iar pe Mine, pentrucă spun adevărul, nu Mă credeţi. (Ioan 8:44-46)

Toate cuvintele care le spune diavolul sunt doar minciuni , el ademeneşte oamenii doar cu minciuni . Toate promisiunile lui sunt doar minciuni , iar cei care ajung să-l venereze , trăiesc o miciună . Din păcate ,sunt mulţi oamenii de aceştia se întâlnesc în zilele de azi , unii o fac conştient alţii nu . Toţii ghicitorii şi cei care cheamă spiritele sunt oameni care îi slujesc lui , chiar dacă nu realizează acest fapt. Când vrăjitorul Elima, stătea împotriva lui Pavel , a fost numit : ” fiul dracului”.

satana.jpgEl tot ce spune „spune din ele lui” , nu vorbeşte ce a auzit de la alţii , ci doar de la sine .Dacă repetă unele cuvinte , mai adaugă şi de la sine . Mă mir cât de mult seamănă lumea cu tatăl ei , şi mă întristează acest lucru .

Apostolul Pavel , în a doua sa epistolă sa către Corinteni ne avertilzează că Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gîndurile voastre să nu se strice dela curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.

(2 Corinteni 11:3).

Iar în Apocalipsa capitolul 12 , versetul 9 este scris că: balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume,” .

A înşela înseamnă a îndepărta de la adevăr , a face să greşească sau a determina pe cineva să facă o judecată greşită .

Ai fost îndepărtat de la adevăr? De unde ştii?

5 A avut obrăznicia să ispitească pe Fiul lui Dumnezeu (ispititorul)

Când Şi-a început Domnul Isus lucrarea , a fost răpit de duhul în pustie , iar acolo a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile . Isus îi ştia bine natura , şi şiretlicurile lui . Dar obrăznicia lui a fost foarte mare – a ispitit pe Isus , cel care prin puterea cuvântultui Său l-a creat . Aici se vede obrăznicia şi faptul că nu este o fiinţă recunoscătoare . Aşa sunt şi cei care-l urmează . Nu degeaba a zis Isus : „Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru”.

În altă evanghelie este numit Ispititorul (cel care ispiteşte) . Nu vine cu lucruri bune ci doar să ispitească pe oameni să-şi urmeze ispitele , să încalce voia părinţilor , să dorească lucrurile care nu le aparţin . Într-un cuvînt – să-şi urmeze poftele .

Această trăsătură este doar al lui , nu şi al lui Dumnezeu .

6 Nu este mai puternic decât Dumnezeu .

Persoanele care se închină diavolului nu realizeză două lucruri :primul ar fi că diavolul nu are puteri mai mari ca a lui Dumnezeu . Mulţi chiar cred că va veni o zi în care forţele răului vor lupta cu forţele binelui . Nu va fi nici o luptă , diavolul va fi distrus într-o clipă . Chiar un înger a Domnului îl va lega :

Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mînă cheia Adîncului şi un lanţ mare. El a pus mîna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. (Apocalipsa 20:1-2)

Iar al doilea lucru ar fi …

7 Iadul a fost făcut pentru diavol şi îngerii lui

Sfârşitul diavolului este sigur , şi a celor ce-l urmează .Nici un om care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu şi iertarea Sa nu va ajunge în rai ci în iad . Însuşi Domnul Isus a zis :

Apoi va zice celor dela stînga Lui: ,Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

(Evanghelia după Matei 25: 41)

Diavolul va arde , împreună cu îngerii lui . Nu va tortura pe oameni în iad , el va arde împreună cu ei !! Din nefericire , mulţi cred că Dumnezeu este în rai , iar diavolul –în iad . Încă nu e aşa . Diavolul încă e pe pământ .

Cum trebuie să te porţi ca să nu ajungi în iad ? Ţi-ai pus această întrebare vreodată ? Cui te închini tu ? Alege încă cât poţi .

8 Este pârâşul .

Tradus acest cuvânt înseamnă Diavolus , sau diavolul . Acest nume îl are:

pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” (Apocalipsa 12:10)

Diavolul zice lui Dumnezeu greşelele ce le fac creştinii , adica îmblă cu pâra .El doreşte ca Dumnezeu , ca Tatăl nostru , să fie dezamăgit de copii lui . Este ca un un acuzator în faţa lui Dumnezeu . Deoarece orice creştin are momentele sale de slăbiciune , diavolul imediat merge la Dumnezeu şi-l anunţă despre acestea . Deşi el este şi ispititorul , el cu asta şi se ocupă – ispiteşe , ca apoi singur să arate greşelile celor ce cred în Numele Domnului Isus Hristos .

Cum să- i faci faţă?Cum să te aperi împotriva lui ?

Simplu : încredete în Dumnezeu , primeşte pe Isus ca Domn şi Salvator , în viaţa ta ,căci :

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa vecinică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mîna Mea.Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decît toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mîna Tatălui Meu. (Ioan 10:27-29)

Cunoaşte-i voia lui Dumnezeu ,şi împlineşte-o . Încrede-te în promisiunile lui Dumnezeu .

Depărtează-te de diavol ,şi el va fugi de tine

Cine umblă în întuneric , nu ştie încotro merge ! Fii lumină !!

În viitorul articol voi relata ce spune Bibile despre vin .

Anunțuri

95 răspunsuri to “Adevărul despre diavol”

 1. alinna2109 Iunie 14, 2008 la 21:50 #

  interesant articolul…bravo!

 2. Deny-Sibiu [terezian] Martie 20, 2009 la 12:19 #

  interesant articol…

 3. alexandra Iunie 6, 2009 la 23:10 #

  cine v-a demonstrat voua ca exista Dumnezeu?ma lasati?

 4. Alexandru Curbet Iunie 7, 2009 la 6:01 #

  Dragă Alexandra,
  poţi să-mi demonstrezi că nu există Dumnezeu ?

 5. zaqk August 31, 2009 la 7:29 #

  tu poti demonstra ca exista dumnezeu? in forma din biblie? cu dovezi nu din biblie?

 6. Alexandru Curbet August 31, 2009 la 13:54 #

  Dragă zaqk,
  Biblia este prima carte care vorbeşte despre diavol, originia lui, caracterul lui , păcatul lui şi sfârşitul lui.
  Şi îţi recomand să citeşti Biblia pentru a cunoaşte personal acest lucru.

  Oare am nevoie să demonstrez că există Dumnezeu?
  Cei ce nu cred ar trebui să aducă dovezi ale inexistenţei Lui.

 7. zaqk August 31, 2009 la 14:45 #

  @alex… nu este prima carte biblia. trebuie sa iti aduc aminte ca inainte cu fost mii de scrieri care abordeaza toate aceeasi problema: perpetua lupta dintre bine si rau? hai sa nu ne dam mai rotunzi decat suntem.
  iar despre dovezi, ca sa faci pe unul care nu crede sa creada, trebuie sa aduci dovezi. nu poti tu cere dovezi iar altuia sa ii ceri sa creada, neconditionat. de fapt asta ar fi logic, ceea ce institutiei religioase ii lipseste

 8. Alexandru Curbet August 31, 2009 la 15:01 #

  Biblia este prima carte care scrie despre diavol. Găseşti tu alta?
  Faptul că a existat Isus Hristos este o dovadă a faptului că există Dumnezeu.
  Iată o dovadă care nu o contestă nici istoria.
  Dacă te referi la dovezi ştiinţifice , îţi propun articolele din categoria „Creaţie”
  https://alexcurbet.wordpress.com/category/creatie/

 9. Milles August 31, 2009 la 21:03 #

  degeaba va tot stroflociti voi dar eu unul cred si nu numai cred ci chiar stiu ca sunt mai realist. Nu exista nici un diavol cum la fel de bine nu exista nici un dumnezeu. cine crede in astea este un mare NIMIC. unde exista diavolul sau unde exista bumnezeu? s-a studiat universul si nu s-a gasit nimic. Nici macar un loc unde ar putea exista ceva. asa ca degeaba va tot rotunjiti voi ca nu exista nimic. dumnezeu a fost creat din nevoia omului de a crede ca exista ceva mai presus decat el si ca ar trebui sa aiba totusi frica de ceva. poate ca exista doar dumnezeu dar numai in inima unor persoane mai multe sau mai putine dar numai in acele persoane insa sa nu imi spuna mie cineva ca asa ceva poate sa existe in realitate. pe mine ma cheama toma si cu adevarat nu cred pana nu vad. nu pot crede orbeste in ceva ce nu vad. din punctul meu de vedere nu exista.
  imi pare absurda zicala crede si nu cerceta pai ce sunt eu robot?

 10. Alexandru Curbet August 31, 2009 la 21:46 #

  Dragă Milles,
  faptul că nu crezi nu înseamnă că nu există.
  Am mai scris despre iad, vezi aici.
  https://alexcurbet.wordpress.com/2009/05/29/documentar-socant-acesti-oameni-au-vazut-iadul-demoni-si-draci-iadul-este-real/
  sau vezi ce spune Biblia despre iad
  https://alexcurbet.wordpress.com/2009/01/31/ce-spune-biblia-despre-iad/

 11. Milles Septembrie 1, 2009 la 15:02 #

  de ce sa ma uit la ce scrie biblia? ea de cine este scrisa? nu tot de oameni? asa ca nu are nimic in comun o biblie cu orice alta carte. parca voi vb ca becali care se da mare crestin dar face numai lucruri rele in afara camerelor de luat vederi.

 12. radu Septembrie 1, 2009 la 16:21 #

  „Oare am nevoie să demonstrez că există Dumnezeu?
  Cei ce nu cred ar trebui să aducă dovezi ale inexistenţei Lui.”

  Nu asa sta treaba: cel care face afirmatia pozitiva trebuie sa o demonstreze, nu invers. Daca eu cred ca pe planeta Pluto exista un elefant roz trebuie ca tu sa demonstrezi ca nu exista sau eu sa demonstrez ca da?

  „Faptul că a existat Isus Hristos este o dovadă a faptului că există Dumnezeu.”

  Un non sequitur de toata frumusetea. Faptul ca Isus a existat nu demonstreaza mai mult ca exista Dumnezeu decat faptul ca a existat profetul Mohamed demonstreaza existenta lui Allah.

 13. Alexandru Curbet Septembrie 1, 2009 la 20:53 #

  dragă Radu,
  dacă a existat Isus Hristos înseamnă că a trăit exact aşa cum menţionează Biblia. Înseamnă că a suferit, murit şi a înviat a treia zi.
  Din acest motiv putem spune că existenţa lui Isus dovedeşte că există Dumnezeu.
  Iar despre dovezi – am prezentat răspunsul mai sus, citeşte atent comentariile de mai sus.

 14. fishingwithdarwin Septembrie 2, 2009 la 8:41 #

  „dacă a existat Isus Hristos înseamnă că a trăit exact aşa cum menţionează Biblia. Înseamnă că a suferit, murit şi a înviat a treia zi.”

  Nu, nu inseamna. Chiar nu crezi ca ar putea sa existe si alte alternative? Dublul standard e la el acasa pe-aici. Nu te-ai prins din exemplul cu Mohamed ce vroiam sa spun? Daca Isus a trait ca personaj istoric nu inseamna ca a facut intocmai ce spune Biblia, la fel cum nici Mohamed, a carui prezenta in istorie e mult mai bine dovedita decat a lui Isus, nu demonstreaza faptul ca (,) Coranul e cartea lui Allah.

  Plus ca, in cazul lui Isus, nici macar Biblia nu e de incredere datorita numeroaselor discrepante dintre evanghelii, fapt ce nu da tare bine la credibilitate. (cand a murit Isus, cine a venit la mormant a treia zi etc.)

 15. Alexandru Curbet Septembrie 2, 2009 la 13:33 #

  Radu, nu înţelegi că dublu standart există pentru cei ce nu acceptă un adevăr absolut. Din fericire există un adevăr absolut- Sfânta Scriptură.
  Diferenţa este că Mohamed a murit iar Isus a înviat şi S-a urcat la cer şi acum şade la dreapta Tatălui.
  Isus a existat ,deci este corect să examinezi toate documentele toate documentele referitoare la El, iar manuscrisele găsite la Marea Moartă atestă încă o dată că Biblia care o cunoaştem noi azi este aceaşi ca şi cea din primele secole după Hristos.
  Referitor la dimineaţa învierii voi posta un articol în care îţi voi răspunde.

 16. fishingwithdarwin Septembrie 2, 2009 la 15:23 #

  „Radu, nu înţelegi că dublu standart există pentru cei ce nu acceptă un adevăr absolut.”

  ?????????????? Cred ca nici tu nu intelegi ce ai vrut sa spui. Nu stiu ce intelegi tu prin dublu standard, da iti spun ce inteleg eu: sa aplici la 2 probleme identice, 2 concluzii diferite folosind acelasi rationament. Nu poti, doar pentru ca tu vrei, condamna pe cineva la moarte, iar pe altul, pentru aceeasi crima sa-l crutezi. E dublu standard. La fel se intampla si in rationamente.
  Nu poti spune, doar pentru ca tu vrei, ca Isus demonstreaza existenta lui Dumnezeu doar pentru ca a existat ca personaj istoric(excluzand posibilitatea sa fie un personaj neinteles, invaluit in mit) si sa nu ajungi la aceeasi concluzie cand vine vorba de Mohamed si Allah.

  Si ce-i daca a murit si a inviat? N-are nicio treaba cu argumentatia ta. Ramai vinovat de dublu standard si cu asta basta.

  Ma mai si acuz ca nu accept un adevar absolut, ceea ce nu e adevarat.

  „Diferenţa este că Mohamed a murit iar Isus a înviat şi S-a urcat la cer şi acum şade la dreapta Tatălui.”
  Si Mohamed a zburat la cer pe un asin si Allah i-a inmanat Coranul… Ca sa demonstrezi ca ceva dintr-o carte sfanta e adevarat, trebuie sa recurgi la dovezi din afara lor, dovezi care lipsesc cand vine vorba de miracolele lui Isus sau ale lui Mohamed.

  „Isus a existat ,deci este corect să examinezi toate documentele toate documentele referitoare la El, iar manuscrisele găsite la Marea Moartă atestă încă o dată că Biblia care o cunoaştem noi azi este aceaşi ca şi cea din primele secole după Hristos.”

  In mare parte textul e acelasi cu cel original, nu cred ca se indoia nimeni de asta nici inainte sa se descopere manuscrisele de la Marea Moarta (totusi, un exemplu clasic de fals este povestea adulterei din Ioan, care nu se afla in manuscrisul original). Chiar nu-ti trece prin minte ca poate dupa cateva 10 de ani s-au mai incurcat sau au inventat lucruri si evanghelistii chiar la prima scriere?

 17. Alexandru Curbet Septembrie 2, 2009 la 17:05 #

  Nu am afirmat că Mohamed nu a existat, doar am menţionat că Domnul Isus a existat şi El este Fiul lui Dumnezeu,deoarece a înviat din morţi. Ca să folosesc acelaşi raţionament pentru Mohamed nu pot, deoarece nici în Coran nu e scris că el a murit şi a înviat a treia zi. Eu vorbesc despre dovada dumnezeirii .Iar dublul standart la care faci referire se respectă perfect- Doar nu doreai să fac afirmaţii false ?. Am făcut o comparaţie.
  Ori încerci să-mi răstălmăceşti cuvintele?

  De ce crezi că e nevoie ca să recurg la argumente înafara Bibliei? Doar ca să am nevoie ca cineva să-mi confirme ceea ce ştiu deja? Biblia însăşi este o dovadă de netăgăduit.

  Nu ştiu de unde ai luat faptul că cazul cu adultera lipseşte din Evanghelia după Ioan. Poţi să-mi dai o sursă veridică?

 18. fishingwithdarwin Septembrie 2, 2009 la 17:22 #

  „Nu am afirmat că Mohamed nu a existat, doar am menţionat că Domnul Isus a existat şi El este Fiul lui Dumnezeu,deoarece a înviat din morţi. Ca să folosesc acelaşi raţionament pentru Mohamed nu pot, deoarece nici în Coran nu e scris că el a murit şi a înviat a treia zi. ”

  Nu conteaza ca nu a murit si nu a inviat, conteaza ca ceea ce a facut el e considerat motiv al credintei in Allah de catre musulmani, la fel cum ceea ce a facut Isus e motiv de credinta pentru tine. De ce n-ar fi si invers?

  „De ce crezi că e nevoie ca să recurg la argumente înafara Bibliei? ” Pentru ca e singurul mod in care o sa-l convingi pe cineva care nu crede deja in Biblie ca tu ai dreptate. La fel poate sa zica si un musulman. Ca sa demonstrezi ca lumea e 6000 de ani si ca sa-i si convingi pe ceilalti nu crezi ca ti-ar trebui dovezi din afara Bibliei?

  Cat despre femeia adusa in adulter:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_and_the_woman_taken_in_adultery

  Chiar si Bruce Metzger, cel mai bun critic al Noului Testament si crestin declarat, e de acord ca aceasta poveste nu si-a avut locul in manuscrisul original al lui Ioan.

 19. Alexandru Curbet Septembrie 2, 2009 la 18:15 #

  habar n-ai ce înseamnă dublu standart.
  Eu am comparat cele două persoane ale celor două mari religii : una din ele a murit şi înviat – în Acea persoană eu cred.
  Cât despre link-ul dat de tine,după ce îl voi analiza îţi voi răspunde.

 20. ION Septembrie 2, 2009 la 22:13 #

  draga fishingwithdarwin eu sunt um om realist si totusi cred in existenta lui Dumnezeu. DE CE? Totul e foarte simplu avem doua cazuri:1. Sa presupunem ca Dumnezeu nu a existat atunci noi cei care credem nu pierdem nimic ca si voi de fapt dar 2. daca Dumnezeu exista si Biblia are dreptate atunci noi macar avem o sansa pentru viata de apoi dar atunci vai si amar de tine.

 21. old school Septembrie 3, 2009 la 11:35 #

  mai oameni buni care credeti in fiinte imaginare. Toate legendele cu invieri, transformat apa in vin si toate nebuniile din biblie sau evanghelii si alte carti sunt preluate din alte religii mai vechi (vezi religia egiptenilor si alte popoare din zona respectiva). Crestinismul este cea mai buna metoda de manipulat oameni in masa. SI am si eu o intrebare, si daca se poate sa-mi raspunda cineva: de ce dumnezeul vostru e cel real, si nu altul? Cum ar fii allah, budha sau mai stiu eu cine?

 22. Alexandru Curbet Septembrie 3, 2009 la 13:31 #

  Pentru old school,
  îmi poţi demonstra că religia creştină este o preluare a religiei egiptene?

 23. ION Septembrie 3, 2009 la 13:53 #

  „mai oameni buni care credeti in fiinte imaginare. Toate legendele cu invieri, transformat apa in vin si toate nebuniile din biblie sau evanghelii si alte carti sunt preluate din alte religii mai vechi (vezi religia egiptenilor si alte popoare din zona respectiva).”
  Dar daca acestea nu sunt lucruri imaginare? Daca acestea nu sunt nebunii atunci ce va fi cu voi cei care nu credeti? Nu credeti in Dumnezeu? pai dara cum puteti sa explicati unele minuni care se intimpla si azi, doar voarte multe vrajitoare printre care si Vanga au prezis viitorul si totul chiar asa si a fost si foarte multe alte lucruri care stiinta nu le poate lamuri (deci diavolul are o putere oarecare dar daca exista diavol insemna ca exista si Dumnezeu) Acum intrebi de ce anume religia noastra este calea cea dreapta iarasi totul e la fel de simplu*(foarte multe lucruri care sunt in apocalipsa spun lucruri care au loc acum sau au avut loc cu citiva ani in urma de ex:acolo se vorbeste despre pasari cu clantul de fer pai iaca si avioanele si multe alte lucruri care intradevar se petrec. De unde puteau sa stie oamenii aceea care au scris biblia ceo sa fie peste aproate 2000 de ani daca nu ar fi fost sfinti)Numai un orb nu vede.NU FI ORB.

 24. oldschoolriot Septembrie 4, 2009 la 11:01 #

  ti-as demonstra, dar ar trebui sa fim fata in fata pentru ca sunt ceva argumente. O sa incerc sa iti caut o analiza gata facuta.

 25. oldschoolriot Septembrie 4, 2009 la 11:03 #

  su uite ca ti am gasit ceva sumar…o paralela cu mai multe religii . enjoy

  http://www.roportal.ro/discutii/ftopic10266.html

 26. Alexandru Curbet Septembrie 4, 2009 la 17:28 #

  Eu cred că ce poţi spune faţă-n faţă poţi spune şi în scris. În caz contrar nu ai nici un argument.
  În rest – două link-uri sunt de pe forumuri ateiste sau preluări de pe acestea.

 27. ION Septembrie 4, 2009 la 19:31 #

  Draga oldschoolriot incerc sa iti aduc si eu niste dovezi ca omul nu a evoluat ci a fost creat de Dumnezeu:
  1.Nu au fost gasite verigile fosile (oase) intermediare intre maimuta si om
  2.Craniul (omul de piltdown) din 1912 a fost o inselaciune dupa 40 de ani sa descoperit ca oasele de maimuta si de om au fost unite prin ipsos
  3.Nu exista dovezi ale teoriei evolutiei si nici dovezi a transferului vietii de pe alta planeta
  *Si inca ceva: Cum poti explica unele minuni care se intimpla si in ziua de azi*(daca vrei iti aduc si exemple) sau faptul ca multe lucruri din Biblie sau implinit si se implinesc si in prezent. Cum poti tu explica daca stiinta nu poate explica?(deci Dumnezeu exista sau vei incerca iarasi sa negi aceasta)
  –––––––––––––––
  Domnu Curbet dumneavoastra ati scris ca trebuie sa fim sinceri ciar si cu un profesor pai bine atunci va spun: ati comis o greseala mare cati se scie Iisus ci nu Isus *(aceasta se considera pacat)

 28. Alexandru Curbet Septembrie 4, 2009 la 21:01 #

  Dragă Ion,
  îţi mulţumesc pentru comentariile tale pe acest blog.
  Referitor la numele Domnului nostru îţi propun articolul :
  http://www.moldovacrestina.net/doctrina/care-este-numele-corect-al-mntuitorului-iisus-sau-isus/

 29. milles Septembrie 5, 2009 la 9:41 #

  Evreii au imprumutat cate ceva de la fiecare popor pe langa care au trecut.
  Crestinismul e de fapt o sinteza a ideilor altora.

  Iar cat priveste persoana lui Iisus multe din detaliile despre el au fost pur si simplu inventate de Biserica de aceea si multele inadvertente:

  In Matei 2:1, ni se spune ca Isus Cristos s-a nascut „in zilele lui Irod”. Dar in Luca 2:2, se zice ca Isus Cristos a vazut lumina zilei cand Quirano era guvernator in Siria. Exista aici o discrepanta de cel putin 10 ani, caci Irod a murit în anul 4 inainte de presupusa nastere a lui Cristos, in timp ce Quirano nu a fost guvernator in Siria pana in anul 7 d.C.

  Matei 1:6 – 16 enumera 28 generatii de la David pana la Isus, in timp ce Luca 3:23 – 28 „insira” 43.

  Dupa Ioan, Isus a vizitat Ierusalimul cel putin de 4 ori, dar Evangheliile Marcu, Luca si Matei ne asigura ca el a calatorit la Ierusalim numai o data

  Cat despre magnitudinea misiunii lui Isus, opinia lui Marcu, Luca si Mate este un an, dar Ioan afirma ca au fost trei ani.

  Dupa Marcu, Luca si Mate ajungem la concluzia ca Iisus a realizat operele lui principale in Galilea, dar Ioan zice ca a fost Iudeea locul principal unde Isus a implinit misiunea sa.

  Crucificarea.O istorie o pune la 9 dimineata (“a treia oara”), in timp ce alta zice ca s-a produs la a sasea ora in mijlocul zilei. Se spune ca Isus a prezis ca va petrece 3 zile si 3 nopti in mormant, dar istoriile faptului spun ca a fost o zi si doua nopti, adica o zi si jumatate.

  Si daca investigam cine a vazut primul mormantul, gasim 4 raspunsuri diferite. Ion zice o femeie; Matei, doua femei; Marcu, trei femei si Luca o cantitate neprecizata de femei . . . Matei afirma ca ele au vazut un inger, in timp ce Marcu ne asigura ca a fost un barbat tanar. Luca zice ca femeile au vazut doi barbati. Ioan zice ca au vazut doi ingeri.

  Si exemplele sunt numeroase. Nu mai continui pentru ca devine plictisitor.

 30. fishingwithdarwin Septembrie 5, 2009 la 9:48 #

  @ ION:
  „draga fishingwithdarwin eu sunt um om realist si totusi cred in existenta lui Dumnezeu. DE CE? Totul e foarte simplu avem doua cazuri:1. Sa presupunem ca Dumnezeu nu a existat atunci noi cei care credem nu pierdem nimic ca si voi de fapt dar 2. daca Dumnezeu exista si Biblia are dreptate atunci noi macar avem o sansa pentru viata de apoi dar atunci vai si amar de tine.”

  1. Cum sa nu pierzi nimic? Pierzi singura ta viata pentru cineva care nici macar nu exista. Asta nu mi se pare nimic.

  2. Si daca Allah exista si Coranul are dreptate? Daca zeul adevarat e Krishna sau Zeus? Atunci va fi vai si amar de amandoi :)

  Crestinismul e demonstrabil fals de la primele pagini ale Genezei, nu are rost sa-mi pun credinta in Dumnezeu, doar doar o avea Biblia dreptate. Nu o dau la nimereala cand vine vorba de religie ci ma bazez pe dovezi. Atat timp cat ele lipsesc, nu are sens sa-mi pun increderea in ea.

 31. Erik Brewer Septembrie 5, 2009 la 22:00 #

  ati scris „Crestinismul e demonstrabil fals de la primele pagini ale Genezei, nu are rost sa-mi pun credinta in Dumnezeu, doar doar o avea Biblia dreptate.”

  Hai sa vedem ceva dovada in loc sa fie numai cuvintele goale.

  ati scris „Nu o dau la nimereala cand vine vorba de religie ci ma bazez pe dovezi. Atat timp cat ele lipsesc, nu are sens sa-mi pun increderea in ea”

  Aveti concret dovada ca evolutie macro este reala sau numai „terorie”?

  Putem vedea „natural selection” fara interventia omului?

  De fapt prin credinta in evolutie macro aratati dovada ca sunteti o persoana a credintei.

 32. fishingwithdarwin Septembrie 6, 2009 la 11:46 #

  Dumnezeu creeaza in prima zi lumina, dar doar in ziua a patra obiectele care sunt responsabile pentru ea (stelele+soare). Cum putea fi ziua 1,2,3 fara acestea, dimineata si seara?

  Geneza 1:29 Dumnezeu da voie omului sa mance din ” tot pomul ce are rod cu sămânţă în el”…dupa aia se razgandeste si nu-i mai lasa sa manance din pomul cunoasterii.

  Geneza 1 si Geneza 2 se contrazic flagrant: omul e creat dupa plante in 1, inaintea lor in 2. In 1 femeia si barbatul sunt creati in acelasi timp, in 2 Eva din coasta lui Adam (???).

  Adam si altii traind sute de ani…

  >>Aveti concret dovada ca evolutie macro este reala sau numai “terorie”?

  Nu exista diferente in mecanism dintre micro si macro. timp+microevolutie=macroevolutie. Poti face un kilometru fara pasi cativa zeci de pasi?

  Cum sa nu putem observa selectia naturala fara interventia omului? Intrebarea mi se pare cam ciudata, de ce s-ar putea cu interventia omului si nu fara? Iti trebuie doar mutatii si de acolo incolo isi face treaba selectia naturala: daca organismul a primit o trasatura noua prin modificare genetica, sansa ca acel individ sa supravietuiasca si sa transmita caracterul la urmasi e mult mai mare decat in cazul organismelor care nu au dezvoltat trasatura.

 33. Alexandru Curbet Septembrie 6, 2009 la 15:25 #

  Dragă Paul, ca să-ţi răspund la toate întrebările voi începe o serie de articole ca să pot cuprinde toate aspectele ce ţin de primele capitole din Genesa ,mutaţiile şi macroevoluţia.
  Primul articol va apărea în seara aceasta sau mâine dimineaţa.

 34. ION Septembrie 6, 2009 la 18:17 #

  Draga fishingwithdarwin tiam mai pus intrebarea asta si mai inainte si tot nu mi-ai raspuns „cum poti explica faptul ca multe lucruri din Bibie (Apocalipsa) se implinesc sau cum poti explica minunile care se intimpla si in ziua de azi?(multe vrajitoare printre care si Vanga au spus lucruri care sau inplinit pina la cel mai mic detaliu si daca ea a facut asta cu puterea deavolului deci egista si Dumnezeu caci in caz contrar se va produce un dezechilibru)Cum puteti explica voi cei care nu credeti in Dumnezeu aceste lucruri, daca stiinta nu poate explica?(daca nu ati auzit de aceste minuni cautati pe intertet sau folositi alte surse de informatie care le credeti sigure)

  VA ROG SAMI RASPUNDETI LA ACESTE INTREBARI?
  ––––––––––––––
  Domnul Curbet dumnevoastra as dori sa va intreb „Dumneavoastra sunteti crestin ordodox?”

 35. Alexandru Curbet Septembrie 6, 2009 la 19:20 #

  Dragă Ion , sunt creştin şi doresc să trăiesc conform învăţăturilor Sfintelor Scripturi.
  Cred că ai vrut să mă întrebi la ce biserică merg, sau cărui cult îi aparţin. Sunt membru la biserică evanghelică- baptistă.

 36. fishingwithdarwin Septembrie 6, 2009 la 19:50 #

  ION,
  >>Draga fishingwithdarwin tiam mai pus intrebarea asta si mai inainte si tot nu mi-ai raspuns

  Nu, nu mi-ai mai pus aceasta intrebare. Te-ai adresat lui oldschoolriot :).

  Ai putea fi mai exact cand vine vorba de profetiile din Apocalipsa sau profetiile lui Vanga? Poti sa-mi dai exemple? Chiar am chestii mai bune de facut decat sa ma pun sa caut toate delirile mistice de la mai stiu eu ce iluminati. Zi-mi tu o profetie si hai sa discutam.

 37. Alexandru Curbet Septembrie 6, 2009 la 21:19 #

  Paul , unul din răspunsurile mele îl vei găsi în articolul
  https://alexcurbet.wordpress.com/2009/09/06/cine-a-venit-primul-dimineata-la-mormantul-lui-isus/

 38. Roxana Septembrie 11, 2009 la 10:19 #

  Deci…nu cred in diavol…dar si de Dumnezeu ma indoiesc…stiti de ce ?…Pentru ca nu are nimeni dovada clara ca el exista ! ;) …si totusi ma rog…in fiecare seara la el.

 39. Alexandru Curbet Septembrie 11, 2009 la 12:29 #

  Faptul că te rogi lui Dumnezeu înseamnă că ai mari îndoieli că El nu ar fi. Nu e reciproca.
  Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi arate adevărul , studiază Scripturile şi sunt sigur că vei găsi adevărul.
  Domnul Isus a spus”Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa.”

 40. oldschoolriot Septembrie 12, 2009 la 19:42 #

  oameni buni, oricat am incerca sa va explicam noi astia realisti, nu veti intelege. Crestinismul este un amalgam de credinte mult mai vechi din zona Asia Minor, asta e sigura.
  Cat despre inadvertentele referitoare la aparitia in ordine a oamenilor, stelelor bla bla, astea se pare ca se explica prin termenul de „ilut tempus”. Asta e total diferit de timpul fizic si cel psihologic, e destul de complicat de aratat ce e int-un comentariu. Oricum…e greu cu fundamentalistii astia.;)

 41. oldschoolriot Septembrie 12, 2009 la 19:43 #

  aaa si app: Domnule Curbet, ce ne poti spune despre evangheliile gnostice, chiar sunt curios. Daca vreodata va hotarati sa scrieti ceva despre asta, dati-mi va rog un mail.

 42. Alexandru Curbet Septembrie 12, 2009 la 20:58 #

  Dragă oldschoolriot.
  creştinismul nu este o amestecătură de religii , ci credinţa în Domnul Isus , Fiul lui Dumnezeu.
  Creştinismul se bazează pe învăţătura Domnului Isus,
  chiar şi scrierile de la Marea Moartă au arătat că Biblia din zilele de azi este aceeaşi cu cea din primele secole.
  Despre ce amalgam poate fi vorba?
  Îmi aduci şi dovezi în acest sent?

 43. ION Septembrie 15, 2009 la 6:16 #

  fishingwithdarwin citeste atent din surse care le crezi sigure „Vanga – viata celebrei clarvazatoare” si uite cite minuni a facut.Iar apoi gindestete cu puterea cui a facut ea acestea? Daca ea a facut acestea cu Puterea lui Dumnezeu deci El exista. Iar daca a facut aceasta cu puterea deavolului deci exista diavol si respectiv Exista Dumnezeu.*(una din profetiile ei este accea ca a prezis cu ziua precisa a sfirsitului al doilea razboi mondial si multe altele care deja sau implinit)
  Iar ceea ce se refera la Apocalipsa iti scriu peste vreo 3-4 zile(acum inca adun informatie)

 44. cristina Octombrie 3, 2009 la 20:10 #

  mai alexandrule curbet ia nu mai contrazice u lumea atat fiecare sia spus cuvantul daca alexandra nu crede in dumnezeu laso sasi dea seama singura ca greseste

 45. Alexandru Curbet Octombrie 4, 2009 la 5:47 #

  pentru cristina,
  nu contrazic pe nimeni, doar îmi exprim poziţia.

 46. rotaru91 Octombrie 17, 2009 la 11:53 #

  nu e bine sa vorbiti in necunostinta de cauza….
  cum este Domnezeu este si diavol…

 47. Alexandru Curbet Octombrie 17, 2009 la 13:20 #

  Dragă rotaru91,
  cum este diavolul este şi Dumnezeu , doar că diavolul a fost creat de Dumnezeu.

 48. BaRaKa Octombrie 19, 2009 la 7:35 #

  Hmm… deja nu mai puteti pretinde ca „nu stiati”. Ce scrie in Ezechiel 18:12 ? chiar inainte de „descrierea diavolului” ? nu-l numeste exact pe „imparatul Tirului” ? fireste ca da ! si atunci ce legatura au profetiile impotriva Tirului sau Babilonului cu satana ?
  Domnule Curbet, in tot VT-ul Satana este descris ca un ucigas platit care actioneaza doar la ordinul sefului sau. Care sef este exact YHVH. Cititi incepulul Cartii lui Iov de pilda; sau cautati episodul de nebunie al lui Saul, cauzat de un „duh rau”… ati ghicit, „trimis de la domnu’ „

 49. Alexandru Curbet Octombrie 19, 2009 la 21:46 #

  Dragă BaRaKa,
  în articol ţi-am prezentat mai multe trimiteri despre diavol. Îţi propun să citeşti mai atent articolul.

 50. BaRaKa Octombrie 20, 2009 la 11:56 #

  Eu m-am referit strict la o anumita parte a articolului. La cele cu referinta in VT. La versetele din Ezechiel si la cele din Isaia.
  De ce pretindeti ca Ezechiel ar vorbi despre satana cand Ezechiel 28:12 este: „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe.”
  Deci, de ce ati „omis” partea cu imparatul Tirului ?
  Isaia 14:4: „atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului, şi vei zice: „Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat…”
  „Urcatul la cer” – oare se aplica unui inger, care probabil deja era in cer ? sa se refera la turnul Babel ? Si partea asta v-a scapat ?
  Ca cei doi profeti au prin cartile lor prorocii dupa prorocii indreptate impotriva Egiptului, Tirului, Babilonului, etc etc etc.
  Si desi crestinii ii acuza de zor pe atei ca „ar scoate din context” diverse versete, frica mi-e ca la gasirea satanei unde nu e, crestinii sunt cei ce scot din context versetele.
  Ssatana apare in VT in Iov, unde face pariuri cu dumnezeu si ca duh necurat care face „treburile murdare” pentru dumnezeu.
  Judecatori 9:23. După aceea a trimis Dumnezeu un duh rău…
  Regi 16:14. Atunci s-a depărtat de la Saul Duhul Domnului şi-l tulbura un duh rău, trimis de Domnul.
  Regi 22:22. Iar acela a zis: „Mă duc şi mă fac duh mincinos în gura tuturor proorocilor lui”. Domnul a zis: „Tu îl vei ademeni şi vei face aceasta; du-te şi fă cum ai zis!”

 51. Alexandru Curbet Octombrie 22, 2009 la 16:36 #

  atunci vezi dacă se potriveşte trimiterea la împăratul Tirului.

 52. BaRaKa Octombrie 22, 2009 la 21:56 #

  Da. Averi, visterii, „voi aduce straini care vor scoate sabia”, „macar ca esti om”, sub mana celui ce te va ucide, „vei muri de moartea celor netaiati imprejur”, imparatul Tirului ( mentionat de doua ori in cap. 28 ), negot, „te dau priveliste imparatilor”, multimea nelegiuirilor, ti-ai spurcat locasurile sfinte, te prefac in cenusa pe pamant…
  Da, fireste ca se potriveste trimiterea la imparatul Tirului – doar pentru el a fost scrisa. Trebuie cautat cu multa atentie bucatica de capitol unde e comparata gloria Tirului cu stralucirea cereasca, fara nici o referinta care sa dea de gol despre cine e vorba, si a pretinde ca „exact aici, in mijlocul amenintarilor impotriva Tirului, lui Ezechiel i-a venit dintr-o data sa descrie caderea satanei, fara nici cea mai mica legatura cu ce spunea inainte si ce zice dupa !”

 53. Alexandru Curbet Octombrie 23, 2009 la 6:58 #

  Vrei să spui că toate acestea au fost scrise pentru împăratul Tirului :
  ” „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe.
  Ezechiel 28:13 Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
  Ezechiel 28:14 Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
  Ezechiel 28:15 Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
  Ezechiel 28:16 Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. ”

  Trebuie să te atenţionez că este o carte profetică, şi aici se face o descriere a diavolului.
  Vezi cum începe versetul 12:
  „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i”
  personal cred că împăratul Tirului este comparat cu Lucifer.

 54. elena Iulie 17, 2010 la 4:28 #

  nu pot sa spun k sunt o persoana credincioasa dar nici nu sunt un ateu.Ceea ce vreau sa spun e k voi cei care spuneti k nu exista dumnezeu gresiti…eu am avut incercari multe in viata chiar daca am 21 de ani.Am trait intr o familie in care a lipsit foarte mult echilibrul mental ..spiritual s.a.m.d.Vorbele voastre arata destul de clar k exista diavolul si pe mine asta ..pe mine ma convinge si mai muklt k exista si dumnezeu …pentru k le spuneti k ura …¨aduceti in desert numele lui dumnezeu¨asa cum spune biblia.Vreti dovezi k exista dumnezeu..vi le dau ..la varsta de 15 ani am incercat sa ma sinucid,sa imi tai venele…m am razgandit si stiti de ce din dorinta de a afla ce mi se poate intampla daca fac asta.Am fost la un psihiatru,am facut cateva sedinte si mai rau ma gandeam,in cele din urma am fost la preot …a fost singurul care ma scos din impas…dar pe parcurs tot am pacatuit..poate prea mult..nu vreau sa intruu in detalii…unde vreau sa ajung¨{ati simtit vreodata k va duceti la fund k viata va joaca feste,k nu va mai reuseste nik?duceti va la biserica si k cea mai mare putere de convingere pune ti un acatist.nu va costa mult.in cur de poate 6 saptamani vi se implineste.dar nu faceti asta din obligatie sau din dorinta de a face ceva ci din credinta ,pentru k e o vorba :dumnezeu iti da dar nu iti baga si in san)el iti da o sansa si u trebuie sa profiti de ea u nu trebuie decat sa te rogi si sa il respecti nu iti cere mai muklt.ascultati mi sfatul si o sa vedeti k are efecte.ce va e asa greu sa iubiti.si mai am o intrebare:pe voi cine va creat?si sa nu imi spuneti k ne tragem din maimute …pentru k nu sa dovedit nik stiintific ci sunt doar presupuneri.ast rasp

 55. elena Iulie 17, 2010 la 4:35 #

  de ce spune ti k nu exista dumnezeu?asa cum vad destul de clar k exista vorbe rautacioase adresate acestui om imi dau seama k exissi diavolul.el nu incearca decat sa spuna k nu va costa nik sa incercati cel putin sa credeti in EL.duceti va prima data la o biserica si dupa aceea veniti k argumente care va depasesc puterea de a gandi.

 56. elena Iulie 17, 2010 la 14:27 #

  draga alexandru,spune mi si mie cum pot sa mi fortific credinta pentru k am momente cand incep sa m io pierd

 57. Alexandru Curbet Iulie 24, 2010 la 15:01 #

  Dragă elena,
  îţi recomand să pui timp deoparte pentru Dumnezeu , în fiecare zi.
  Dacă în localitatea un grup de studiu – ar fi bine să începi prin a studia profund ce spune Biblia. Cred că ştii ce adevăruri profunde are ea, iar descoperirea acestor adevăruri te va întări. Domnul Isus a zis „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”.
  Eşti din R.Moldova sau România? Aş putea să-ţi recomand un grup de studiu prin apropiere.

 58. Adi Iulie 24, 2010 la 16:05 #

  Sunt curios de un lucru, Alex. Este posibil ca pasajele din Ezechiel sa se refere de fapt la Adam? Desigur… nu este un heruvim, dar asta poate fi lejer o metafora, iar Lucifer este o stea, nu neaparat o persoana.
  Foarte bizara ideea despre cultura hindusa.
  Eu am acceasi parere despre diavol ca si despre iad, pe care am exprimat-o in articolul meu partial:
  http://adrianarvunescu.wordpress.com/2010/07/06/despre-iad/

 59. Milles Iulie 26, 2010 la 14:23 #

  cum puteti cere ca cineva sa sa aduca dovezi ca nu exista dumnezeu? vreti sa cred in ceva? argumentati-mi faptul ca exista, nu pot sa cred in ceva ce nu exista. sa va demonstrez ca nu exista apa? nu fac asta, va demonsterz ca exista. nu o vedeti cu totii? avem nevoie de ea zilnic. sa va demonstrez ca nu exista mancare? nici asta nu voi face insa pot sa va demonstrez ca exista asa ceva. sa va demonstrez ca nu exista dumnezeu? nu, sa imi demonstrati voi ca exista. dar asa cum se poate demonstra ca exista asa si mancare. nu demonstrati gen „sctie in biblie”. cine a scris biblia? nu oamenii? vreau dovezi de necontestat ca exista, asta trebute demonstrat ca exista. eu unul stiu ca nu exista si atat nu vreau sa il fac pe altul sa creada asta.

 60. Alexandru Curbet Iulie 27, 2010 la 10:07 #

  Dragă Miles,
  răspunsul la acestă întrebare l-a dat Apostolul Pavel în Epistola către Romani 1:16-26
  „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor.
  Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
  În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El.
  Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
  fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
  S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
  şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
  De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
  căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.”

 61. Radu Iulie 28, 2010 la 11:39 #

  ORBULE MILLES DESCHIDE OCHII!!!!!

  cum puteti cere ca cineva sa sa aduca dovezi ca nu exista dumnezeu? vreti sa cred in ceva? argumentati-mi faptul ca exista, nu pot sa cred in ceva ce nu exista. sa va demonstrez ca nu exista apa? nu fac asta, va demonsterz ca exista. nu o vedeti cu totii? vreau dovezi de necontestat ca exista, asta trebute demonstrat ca exista.

  MILLES , MILLES ce zici tu acolo (aici mai sus) ??? Vai de gura pacatosului ca se bate singur cu propriile cuvinte.
  CU CE OCHI AI VAZUT TU APA ?? zici asa: sa va demonstrez ca nu exista apa? nu fac asta, va demonstrez ca exista. NU O VEDETI CU TOTII????????????
  Acum comentariul meu: CU OCHII TRUPESTI AI VAZUT APA SI MANCAREA. DAR OCHII TRUPESTI NU POT VEDEA TOTUL. L-ai vazut cumva pe DUMNEZEUL IUBIRII??? L-ai vazut vreodata pe DUMNEZEUL IERTARII???? OARE AI SIMTIT LUCRAREA LUI PE CARE O FACE PRIN NOI OAMENII???

  ahhh1 TREBUIE SA DESCHIZI OCHII MINTII SI AI SA IL VEZI SI PE DUMNEZEU: LA TINE CREDINTA INSEAMNA SA VEZI!!! CE GRESIT:

  ADICA DACA TU NU VEZI CEVA INSEAMNA CA NU EXISTA???????
  TU MILLES ARATAMI SI SPUNEMI DACA EXISTA DUREREA EXISTA??????? vorbeste orbule . deschide ochii. TU CREZI CE VEZI ASA AI AFIRMAT: VEZI APA INSEAMNA CA EXISTA APA: EU NU AM VAZUT DUREREA DAR EA EXISTA . SAU NU EXISTA DURERE?!? IA SPUNE-MI TU ACUM EXISTA SAU NU DURERE? daca exista ai vazut-o ???????????? ??????????????????????????????
  EXISTA IUBIRE SAU NU EXISTA IUBIRE?????? A VAZUT-O CINEVA??? CUMPAR SI EU 3 KG DE IUBIRE SI VAND DOUA DE DURERE:

  HA HA HA DESCHIDE OCHII PENTRU CA NU JUDECI BINE SI NU PUI BINE PROBLEMA:

  ASTEPT RASPUNS EXISTA DURERE ? DACA NU CREZI CA EXISTA POT SA TE AJUT SA O „vezi`.

  CU RESPECT PENTRU MILLES

 62. Milles Iulie 29, 2010 la 14:14 #

  din cate stiu eu am vb despre lucruri destul de clare. nu am zis nimic despre durere; nu am afirmat ca exista sau ca nu exista. pe aceasta am simtit-o atat eu cat si tu radu. dar eu am facut o paralela intre a exista dumnezeu si faptul ca exista lucrurile mentionate de mine. tu mi-ai vb despre iertare dar iertarea vine de la mine. daca nu ar fi iertarea venita de la mine, de ce atunci cand nu iert pe cineva si sa zic ca omor acea persoana fac puscarie? de ce nu este tras la raspundere dumnezeu ca „el nu a iertat”?????

  oricum eu zic sa incetam acest dialog pt ca intotdeauna religia ne-a tras inapoi. mai sti ca biserica a facut multe crime in numele religiei, vezi exemplul lui Galileo Galilei cand pe rug a exclamat „si totusi se invarte”. el de ce a fost omorat? a facut ceva anormal? a afirmat adevarul. ce ce tu radu nu crezi astazi ca pamantul sta pe loc precum stia religia acum cateva sute de ani? deci si religia greseste.
  daca dumnezeu a facut prima data oamenii, de ce cu mult inainte au existat dinozauri? ei nu apar prin biblie mentionati. si sunt multe intrebari fara raspuns pe tema religiei.

 63. Alexandru Curbet Iulie 29, 2010 la 17:35 #

  Dragă Milles,
  Biblia menţionează şi chiar descrie un dinosaur- leviatanul din cartea Iov.

 64. Radu Iulie 30, 2010 la 9:07 #

  1 MA mir ca ai raspuns MILLESS. TOTUSI TU AI INTREBAT DACA POATE CINEVA SA ITI DEMONSTREZE CA EXISTA DUMNEZEU.EU ti-am zis ca iti voi demonstra ca exista DUMNEZEU dar inainte de a face asta am vrut sa te invat sa deschizi ochii si SA VEZI. CACI TU ai spus ca o sa crezi ceea ce vezi. NU -ASA? Ai zis de apa ca exista pentru ca o vezi si nu mai trebuie sa iti demonstreze nimeni ca exista. DAR STAI TU VREI SA STII TOTUL SA VEZI TOTUL. Fie cum zici. Dar nu il vezi pe DUMNEZEU? IA MAI UITATE O DATA SI INCA O DATA SI SA NU TE LASE LINISTEA SI GANDUL PANA CAND NU O SA STII CA EXISTA SAU NU.
  2 UAU ma uimesti. Cum adica DUMNEZEU NU IARTA?????? Iertarea ta vine din sufletul tau pentru ca Dumnezeu cel mare pe care tu inca Il cauti ti-a daruit acest dar. Cate ti-a mai daruit ACEL DUMNEZEU AL IERTARII SI IUBIRII????? Ia STAI gandeste-te un pic daca Dumnezeu iti da multe in viata si sunt momente cand poate tu ai greutati si nu stii incotro sa cauti rezolvarea si DUMNEZEU ITI INDREAPTA PASII CA SA GASESTI O SOLUTIE: ATUNCI II ESTI RECUNOSCATOR LUI DUMNEZEU? Cine CINE DAR CINE iti pazeste tie somnul noaptea si iti curata drumul de pericole ziua? NU EL?????

  3 Galileo a trait in zone unde era biserica Catolica (Apropo aici se permite cacofonia). AI AUZIT TU VREODATA CA BISERICA ORTODOXA A OMORAT PE CINEVA???? si doi la mana nu religia l-a omorat pe Galilei ci niste oameni care au interpretat gresit catolicismul!!!!!! Ai vazut tu vreodata in timpul istoriei ca biserica Ortodoxa a facut inchizitie??? A facut vreodata biserica ortodoxa vreo Cruciada? NU NU NU NU ………………..

  4 De unde stii tu ca oamenii nu au existat si cand erau dinozauri?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  Pai ia sa iti zic eu tie cum erau si crocodili atunci si cum erau si pisici si cum erau si maimute de ce sa nu fi fost si omul????? Precum strutii traiesc in zone calde asa si ddinozaurii traiau in zone calde.Si in zonele mai putin calde de ce sa nu fi existat oameni????

  PS: stii cum fuge leul de tantari care vor sa ii suga singele si il inteapa???????? Sau de mustele care il musca?????? Care e raportul de marime intre ei????? Pai si omul daca venea in „haita ca lupii„ si aveau suliti crezi ca T-Rex era prea breaz??????? Pai orice animal se fereste si se ferea de om. Iar cand nu mai era cale de scapare se lupta cu omul pana ce unul din ei era finish.

  5 Daca nu ierti nu inseamna sa omori pe cineva. Nu ierti si gata iti vezi de drum.

  INTREBARE : CAND VREI SA IL VEZI PE DUMNEZEU???

 65. IONUT Octombrie 10, 2010 la 23:31 #

  BUNA SUNA CHEAR INTERESANT BRAVO!!!!!!!!…SI APROPO ALEXANDRA DUMNEZEU EGZISTA IN FIECARE DINTRE NOI NU_MAI CA TU TREBUE SA IL DESCOPERI SI SA IL SIMTII!!

 66. viorel Octombrie 12, 2010 la 21:22 #

  Itzi recomand cartea „Dumnezeu nu crede in atei” de Ray Comfort,editura Risoprint,Cluj Napoca,2009.Cartea prezinta dovezi ca nu exista atei.Autorul a conferentiat la Universitatea Yale pe tema ateismului si a fost invitat sa vorbeasca la Conventia Ateilor Americani.

 67. anonim Noiembrie 18, 2010 la 21:01 #

  Pt Alexandra. Nu ca vreau sa ma cert cu tine nici sa nu ma intelegi gresit ca nu aceasta este intentia mea dar, Dumnezeu spune clar in Cuvantul Lui care este Biblia, ca Nebunul zice in inima lui. Nu este Dumnezeu. Atunci tu cand gresesti sau injuri cu-i ceri iertare cand zici Doamne iarta-ma? sa nu-mi spui ca nu spui asa sau n-ai spus niciodata. diavolul este dusmanul lui Dumnezeu si odata ce e dusmanul lui Dumnezeu este si dusmanul nostru. Intoarcetiva la Dumnezeu si lasati-l pe satana acolo unde e.

 68. Antimateria Noiembrie 27, 2010 la 15:00 #

  incredibil de plictisitor, iar Biblia e o mare aberatie scrisa de unii in scop de indoctrinare…. Poate ca ar trebui sa il studiezi pe Nietzsche un pic…:))

 69. ion Decembrie 7, 2010 la 13:50 #

  man

 70. alexandra Decembrie 15, 2010 la 17:29 #

  pentru cei ce nu cred in dumnezeua Am si eu o intrebare de ce exista si bine si rau aici pe pamant atuci ia GANDITI VA e asa la nimereala. doar de ce omului nu ii este dat sa ajunga mai sus pentru ca cineva il controleaza si acel cineva este Dumnezeu.

 71. cosmin Aprilie 18, 2011 la 21:11 #

  bai baieti si fete io zic ca exista Dumnezeu si ma rog la el sa ma ajute asa ca eu cred ca exista

 72. eliza60 Mai 15, 2011 la 16:14 #

  domnule corut dv sunteti un slujitor al diavolului nu va suparati ,desfiintati definitiv persoana D LUI NOSTRU IISUS Hristos si a PREACURATEI SALE MAICII!!!!si la fel cum diavolul l a ispitit pe DOMNUL in pustie la fel si dvs il ispititi si spuneti DOMNULUI ,,daca esti IISUS HRISTOS de ce nu ai facut aia si alta””sau va asemanati cu farisei si rastignitorii DOMNULUI cand era pe cruce rastignit cand ziceau <<daca esti fiul lui DUMNEZEU fa o minune si coboara te de pe cruce!!! asa si dvs ati zis la d lDiaconescu!!!si desfiintati Biblia care este CUVANTUL lui DUMNEZEU!!! si desfintati BISERICA ortodoxa care este casa DOMNULUI!!!! nu uitati ca ve ti fii pedepsit pt toate blesfamiile zise impotriva lui DIMNEZEU

 73. NeNaD Iulie 9, 2011 la 21:28 #

  ba voi sunteti prosti cu totii cum sa nu crezi in hristos ai innebunit la cap sau in Dumnezeu

 74. gheorghita Martie 6, 2012 la 23:32 #

  eu nu vreau sa ma laud ca lam cunoscut pe dumnezeu dar am cunoscut bunatatea lui si eu am fost ca sa zic asa un ateu dar pana nu am vazut nu am crezut nu cred nici eu, nici acum in chestii de genu ca se arata sau altele dar intro imprejurare grea am vazut si am inteles ca exista daca vreti credeti daca NU NU nimeni nu este obligat sa creda dar cand stii ca esti intro situatie critica si stii logic ca nu se poate rezolva decat printrun miracol si acela vine daca crezi ca ultima ta speranta este dumnezeu si te ajuta atunci inseamna ca exista .

 75. lumi Martie 9, 2012 la 20:05 #

  si eu pot sa demonstrez ca exista dumnezeu,aveam o viata care ma dusese aproape de sinucidere,am inceput sa ma rog ,sa tip de ce m-ai mai facut sa sufar,daca existi ajuta-ma si adevarul e ca am simtit iubire,am simtit cat ma iubeste…deci eu pot sa demonstrez ,eram o persoana egoista,invidioasa,complexata ca sa devin o persoana care e plina de iubire, doar dumnezeu ma putea ajuta pt ca eu nu mai puteam sa ies ,nu aveam pic de personalitate ,nu aveam nimic,nici putere sa mai traiesc ca intr-un timp scurt sa devin o persoana iubitoare,iertatoare.e minunat sa il simti pe dumnezeu,sa primesti raspunsurile la toate intrebarile,sa il vezi in orice,pot sa spun tuturor ca eu am simtit o iubire imensa,nu iubire pamanteasca,e o iubire cereasca care te forteaza sa ierti ,sa iubesti…

 76. Adi P. Iunie 3, 2012 la 17:12 #

  Eu cred în Dumnezeu şi ştiu când e greu că…e lângă mine,că de n-aş simţi nu aş mai spune…nu vreau nimănui să demosntrez nimic..dar zic ceva simplu dar care dă de gândit …de ce oare când avem o greutate..mai mare să spunem..: ” când înnoţi şi simţi că te scufunzi,când ai un examen,când vezi moartea cu ochii(accident de maşină) ceri ajutor..toţi indiferent de cult…spun din instinct DOAMNE AJUTĂ! ?????????? de ce când eşti în pericol spui fără să îţi dai seama totuşi..DOAMNE AJUTĂ!??chiar dacă nimeni de alt cult decât cel creştin NU RECUNOAŞTE….spun eu..pentru că Dumnezeu există şi e spiritual şi simţi..nu e nevoie să vezi..e deajuns să simţi..aşa cum simţi că iubeşti..aşa cum simţi că te doare sufletull..sufletul acela e prezenţa spirituală în fiecare din noi..fiecare avem un spirit nu doar un corp din carne şi oase…E CREAT DE DUMNEZEU..nu de maimuţe şi alte tâmpenii inventate care mă bufnesc râsul….

 77. brostic laurentiu Iunie 8, 2012 la 11:44 #

  eu zic sa nui mai bagam in seama pe astia cek venereaza pe satan am vazut pe alt sait ii scria numele precum al Domnului nostru cu litere mari pffffffffffffff nustiu ei ce au de pierdut nu sunt un credincios perfect dar il iubesc pe Domnul meu Domnul Dumnezeu Tatal nostru .pffffffffffffffff cu cata rautate pot vb ei nush ce au in suflet dar daca nu cred in El cine iar fi creat p ei cine satan hmmmmmmmmmmmmm nu poate ala sa faca asa ceva numai Dumnezeu poate crea numai El are puterea de a face cv nu satan idiotilor cel venerati pe satan . eu cred despre astia cel venereaza ca pur si simplu nu mai au creier sau ii spalat si ala cel mai are.sa aveti grija de voi si cu cine stati de vorba

 78. Andra Iulie 23, 2012 la 15:06 #

  Va inselati,diavolul are o mare putere..mai mare decat a lui dumnezeu.

 79. Alexandru Curbet Septembrie 14, 2012 la 5:46 #

  Dragă Andra, iată ce scrie despre Diavol în Biblie:
  „1 Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
  2 El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.” (Apocalipsa 20)
  Deci, nu Dumnezeu l-a legat ci un înger a Lui.

 80. alb raul florin Octombrie 19, 2012 la 13:28 #

  dumnezeu exista!!!!.si ne-a lasat arme inpotriva diavolului

 81. nelu Iunie 7, 2013 la 3:51 #

  Daca Dumnezeu nu exista,dar eu cred ca exista,nu pierd nimic.Dar daca Dumnezeu exista,dar eu cred ca nu exista,atunci…pierd totul!

 82. milly Iunie 7, 2013 la 7:38 #

  tocmai ca ai spus ceva relativ dar total gresit.

  Cum spui ca nu te costa nimic daca credi in el si nu exista? pierzi timpul pe care il irosesti ducandu-te si venind de la biserica, plus ca stai ca o stafie acolo, pierzi banii ce ii dai ca „donatie” si ajung in buzunarul „domnului”, ai chiar multe de pierdut. Insa ce pierzi daca el exista si nu crezi? ce inseamna totul? sa nu mi-a dat nimic, tot ce am este al meu. doar al meu si eu am obtinut.

 83. irina Septembrie 25, 2013 la 12:24 #

  nu sunt puternica in credinta dar pot sa va spun atit,, ca sa fii un om bun trebue sa crezi in ceva bun,,, exixta nu exista , astea sunt doar intrebari si raspunsuri care ne duk mereu in eroare, dupa parerea mea oamenilor le trebue sa creada in ceva ca sa supravetueasca, fie ca credem in dumnezeu sau in alah sau in buda sau in alte religii, eu nu le stiu pe toate, dar stiu ca toate au un numitor comun, sa nu gresesti sa nu omori sa nu minti intrun cuvint sa nu pacatuesti . intrun fel religia tine pacea pe pamint altminteri toti am trai cu frica in sin. insusi natura noastra ne dovedeste ca exixta un dumnezeu exista cineva carea nea creat, se intimpla de multe ori cind te temi sau cind patesti ceva te rogi lui dumnezeu fara sa te mai gindesti exista el sau nu, si atunci vine intrebarea, de ce faci asta daca nu crezi in el? eu cred ca raspunsul e in noi…….ginditiva ca daca toti om fi realisti si vom credea dor in tehnologii va fi oare veata frumoasa?

 84. klumpfner cristian Februarie 5, 2014 la 0:00 #

  FRUMOS ARTICOL.Adevarul e ca multi nu cred pana nu vad dar as dori sa le pun o intrebare .Vântul nu il vezi dar i simti adierea pe obraz ?Gazul nu il vezi in starea sa gazoasa dar miroase f greu deci tragem concluzia ca exista.deci dumnezeu exista chiar daca nu ne este dat sa il vedem

 85. Cristian B Februarie 26, 2015 la 19:11 #

  draga alex curbet…..biblia nu e prima carte care vb despre satana,mai intereseaza-te….incearca sa gasesti si sa citesti CARTEA LUI ENOCH si dupa aceea mai vb

 86. Alexandru Curbet Februarie 28, 2015 la 20:32 #

  când a fost scrisă cartea lui Enoh? nu accept cărți cu conținut dubios și fără autori sau dată a scrierii.

 87. ionel Iunie 13, 2015 la 14:49 #

  eu cred ca Dunezeu exista daca nu ar exisa viata , multumim lui Dumnezeu pentru ce nea oferit .

 88. Razvan Martie 19, 2016 la 13:11 #

  eu nu stiu ce sa cred, nu am informatii clare..insa am o parere-poatte ca povestea cu marul, nu a fost nimic altceva decat un test pentru Adam si Eva (cum ei au cazut in ispita si si-au dorit sa fie asemenea lui Dumnezeu sau poate mai presus, asa si-a dorit si Samuel, cu toate astea ei nu sunt considerati diavoli)

 89. adi Iunie 4, 2016 la 7:18 #

  Dzeu. exista dar se mai si exagereaza din toata treaba asta omul are cel mai mult de suferit pt greselele altora mai Alexandru tu esti adventist ca mi se pare ca acest articol este din biblia lor asa a spus Dzeu sa fie o suta de biblii, pocaiti martorii lui Iehova ,adventisti etc pai cum vine asta daca este o lege este pt toata lumea nu crezi ?

 90. Dumitru-Popii Rovena Ianuarie 29, 2017 la 8:34 #

  Acum sa faci si adevarul despre dumnezeu nu mai vrem diavolul,ne e frica de el.

 91. © KEiGHT Noiembrie 1, 2017 la 10:57 #

  comentariu editat
  Alexandru Curbet, The Book of ENOCH a fost scoasa din BIBLIE pentru ca expunea minciunile RELIGIOASE si mi-e clar ca ziua ca nu ai nicio treaba cu BIBLIA din moment ce nu stii adevaratul sens al scrierilor BIBLICE ! Totul este incodat in KABALLAH script! …. SATAN/DIAVOL care sunt unul si acelasi cu LUCEAFARUL/LUCIFER sau SOARELE sau DRAGONUL ROSU ! …… SOARELE = LUCIFER a fost alungat din CERURI/HEAVEN=RAI si fara EL nu exiata viata ope pamant ! Afla de ce el este SALVATORUL ! No offense ! Si DA, SOARELE este personificarea lui ISUS ! Afla si asta de ce ?! …… ISUS este defapt descrierea Indiana a KUNDALINI si cele 7 CHAKRA =>7 candele in ebraica !

 92. Alexandru Curbet Noiembrie 5, 2017 la 16:56 #

  dragă Keight, rătăcirile sunt multe și afirmațiile tale fac parte din unele din ele. Biblia este vrednică de crezare. Mai bine prezinta contradicții sau falsuri, ca sa discutam pe marginea unor argumente.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Deosebirea esenţială dintre Isus şi diavol (Evanghelia după Ioan 8) « Curbet Alexandru - Octombrie 7, 2008

  […] articole recente am prezentat adevărul despre diavol şi argumente isorice ale vieţii lui Isus pe acest pământ .În acest articol voi prezenta […]

 2. Ce spune Biblia despre iad ? « Curbet Alexandru - Ianuarie 31, 2009

  […] care mai cred că în iad este distracţie sau este o modalitate de a scăpa de chinuri – slujind diavolului pe pământ şi în iad vei tortura oamenii … Ce rătăcire ! Din cauza că sunt felurite […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: