Apendicele vorbeşte împotriva evoluţiei !?

images6.jpg 
Argumentul conform căruia , apendicele este o dovadă a evoluţiei , nu este fondată , ba chiar contradictorie . În acest articol voi prezenta punctul de vedere eronat al evoluţiei referitor la acest „argument ”.
Argumentul care-l aduc evoluţionilştii arată  cam aşa :”prezenţa apendicelui este o dovadă a evoluţiei omului , deoarece omul nu foloseşte acest mic organ, şi în urmare omul se va debarasa de el . ”. Deci logica este următoarea – de ce nu are nevoie un organism – el singur se lipseşte . În baza aşa–zisei  afirmaţie se arată că apendicele este o dovada clară că omul evoluează”!
Se presupune că în viitor omul (umanitatea ) nu va avea apendice
Acesta argument poate fi propus oamnelor care nu sunt cunoscuţi îndeaprroape cu evoluţia şi anatomia, şi care o acceptă orice ideie fără  nici o verifcare .
 Evoluţia se bazează pe faptul că un organism simplu (ca structură  ) devine mai complex prin mutaţi ce duc la apariţia unor funţii noi (?) în acel organism .Conform acestor principii evoluţioniste rezultă două lucruri :
Apendicele a apărut ca o nevoie (în urma mutaţiei ) a organismului .Însă aici este o contradicţie evidentă– deoarece se afirmă că apendicele nu este folosit , şi organismul se va debarasa de el . Cum e posibil să fi avut o funcţie şi s-o pierdut ? Ce funcţie a avut ?
Organismul în evoluţia sa nu distruge organe ci crează altele noi sau le modifică pe cele existente (cum ar fi branhiile şi plămânii) . Deci organismele nu ar trebui să se debarasese (cum prezic evoluţioniştii ) de nimic , ci ar trebui să ducă la apariţia a ceva conceptual nou .
   Apendicele este un organ care face parte din sistemul imun al omului . El îşi are funcţiile de care răspunde în organism !! Apendicele face parte din sistemul imun al omului . Deci este un organ cu funcţii ! Nu este ceva de care organismul uman  nu se fosloseşte , ci este o parte a creaţiei lui Dumnezeu . Iar Dumnezeu nu crează rebuturi !!
  Dumnezeu la sfârşitul cele de-a şasea zi de creaţie

„S’a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.

La fel şi omul – era foarte bun !!  Şi creaţia omului s-a terminat în acea zi .
Slăvit să fie Domnul pentru creaţia Sa !!