La multi ani !!

images1.jpgUn an nou fericit !!

Cei care nu au cunoscut fericirea si sunt singuri , le doresc sa se apropie mai mult de Dumnezeu , caci el este cel care ne poate da un sens vietii noastre .Suntem creati dupa chipul si asemanarea Lui .Si El ne iubeste , si doreste sa ne apropiem de El in acest an nou . Bucura-te ca Domnul ti-a mai dat un an din viata ,si multumeste-I pentru anul care vine .

Aţi auzit vreodată despre CELE PATRU LEGI SPIRITUALE?

După cum există legi fizice , care guvernează universul fizic , la fel , există legi spirituale , care guvernează relaţia ta cu Dumnezeu .

1. Legea întâi .

DUMNEZEU TE IUBEŞTE , ŞI ÎŢI OFERĂ UN SCOP MINUNAT ÎN VIAŢA TA .

Dragostea lui Dumnezeu :

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.  (Ioan 3:16)

Scopul lui Dumnezeu :

Isus a zis :

Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s’o aibă din belşug.(o viaţă semnificativă , trăită din plin)  (Ioan 10:10b)

Cum se face că cei mai mulţi dintre oameni nu trăiesc această viaţă din abundenţă ?

2. Legea a doua .

OMUL ESTE PĂCĂTOS ŞI DESPĂRŢIT DE DUMNEZEU .  DE ACEEA , EL  NU SE BUCURĂ ŞI NU CUNOAŞTE NICI DRAGOSTEA LUI DUMNRZEU NICI SCOPUL LUI MINUNAT.

Omul este păcătos :

„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu .”   (Romani 3:23)

Omul a fost creat pentru a avea o legătură persoanală cu Dumnezeu , dar datorită neascultării lui , el şi-a ales o cale proprie , fără Dumnezeu .În felul acesta legătura lui cu Dumnezeu s-a rupt .Această împotrivire , menifestată printr-o atitudine de răzvrătire sau de indiferenţă faţă de Dumnezeu , este ceea ce Biblia numeşte păcat .

Omul este despărţit de Dumnezeu :

 Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v’asculte!” (Isaia 59:2)

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.”   (Romani 6:23)

Dumnezeu este sfânt , iar omul este păcătos . O prăpastie adâncă îi desparte . Săgeţile arată faptul că omul încearcă în permanenţă să ajungă la Dumnezeu şi să trăiască o viaţă din abundenţă , prin propriile sale eforturi , cum ar fi : o viaţă morală , filosofie , sau o religie .

 Legea a treia prezintă singura modalitate de a trece peste această prăpastie .

3. Legea a treia

ISUS HRISTOS ESTE SINGURA SOLUŢIE OFERITĂ DE DUMNEZEU PENTRU PĂCATELE OMULUI . PRIN  EL TE POŢI BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

 Isus a murit în locul nostru .

„Dar Dumnezeu ‘şi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”  (Romani 5:8)

Isus a înviat din morţi .

„Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S’a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S’a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată,” (1 Corinteni 15:3-6)

Isus este singura cale spre Dumnezeu

Isus a zis :

„Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.” (Ioan14:6)                                   

Dumnezeu a creat o punte peste prăpastia care ne desparte de EL, trimiţând pe Fiul Său , Isus Hristos , să moară pe cruce în locul nostru .El a primit pedeapsa plătind pentru păcatele noastre .

Nu este de ajuns să ştim aceste trei legi …

4. Legea a patra

FIECARE DINTRE NOI TREBUIE SĂ-L PRIMESCĂ PE ISUS HRISTOS CA MÂNTUITOR ŞI DOMN ; ÎN ACEST FEL NE PUTEM BUCURA ŞI CUNOAŞTE DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ŞI SCOPUL LUI MINUNAT .

Trebuie să-L primim pe Isus Hristos .

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;”  (Ioan 1:12)

Îl primim pe Hristos prin credinţă

„Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)

 Când îl primim pe Isus Hristos , ne  naştem din nou . 

(Ioan 3:1-8)

Noi îl primim pe Isus Hristos , invitându-L în mod personal să intre în viaţa noastră .

Isus Hristos a zis :

„Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.”  (Apocalipsa 3:20)

A-L primi pe Hristos înseamnă a ne întoarce la Dumnezeu (a ne pocăi) şi a ne pune încrederea în Isus Hristos , cerându-I să intre în vieţile noastre , să ne ierte păcatele şi să ne facă ceea ce ne-a creat să fim . Nu este suficient să fim de acord din punct de vedere intelectual cu faptul că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi că a murit pe cruce pentru păcatele nostre şi nici să avem o experienţă emoţională deosebită . Noi îl primim pe Isus Hristos prin credinţă , print-un act al voinţei noastre .

Aceste două cercuri reprezintă două feluri de vieţi :

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA EULUI

E      Eul se află pe tronul vieţii

H      Hristos este în afara vieţii

Interesele sunt subordonate eului şi produc adesea discordie şi frustrare .

O VIAŢĂ SUB CONDUCEREA LUI HRISTOS

H       Hristos se află pe tronul vieţii  

E       Eul este supus lui Hristos

   Interesele sunt subordonate lui Hristos şi în armonie cu voia   

   lui Dumnezeu .

Care cerc reprezintă cel mai bine viaţa ta ?

Care cerc doreşti să reprezinte viaţa ta ?

În cele din urmă  , ţi se va explica cum poţi să-L primeşti pe Hristos …

TU POŢI SĂ-L PRIMEŞTI PE HRISTOS CHIAR ACUM , PRIN CREDINŢĂ, EXPRIMATĂ PRIN RUGĂCIUNE .

A te ruga înseamnă a sta de vorbă cu Dumnezeu .

Dumnezeu îţi cunoaşte inima şi nu este preocupat de cuvintele tale , cât de atitudinea inimii tale . Iată un model de rugăciune :

Doamne Isuse , am nevoie de Tine .Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele . Îţi deschid inima mea şi te primesc ca Mântuitor  şi Domn . Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi mi-ai  dat viaţă veşnică . Ia în stăpânire viaţa mea şi fă-mă aşa cum mă vrei Tu .

Exprimă această rugăciune dorinţa inimii tale ?

Dacă da , roagă-te chiar acum şi Hristos va veni în  viţa ta , aşa cum a promis .

Cum poţi să ştii că Hristos este în viaţa ta ?

L-ai chemat pe Isus Hristos să vină în viaţa ta ? Conform cu promisiunea  Lui din Apocalipsa 3:20 , unde se află El acum ? Hristos a spus că va veni în viaţa ta . Ar putea El să înşele ? Pe ce te bazezi când ştii că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea ? (Pe credincioşia lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său , cu alte cuvinte pe El îşi ţine promisiunile ).

Biblia promite viaţă veşnică tuturor celor care-l primesc pe Hristos .

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa vecinică, şi această viaţă este în Fiul Său.

 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n’are pe Fiul lui Dumnezeu, n’are viaţa. V’am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.” (1 Ioan 5:11-13)

Mulţumeşte – I lui Dumnezeu pentru faptul că Isus este în viaţa ta şi nu te va părăsi niciodată . (Evrei 13:5) . Poţi fi sigur , pe baza promisiunii Lui , că Isus  Hristos trăieşte în tine şi că ai viaţă veşnică din momentul în care L-ai invitat în viaţa ta . El nu te poate înşela .

Nu te baza pe sentimente .

Pentru noi autoritatea supremă este Biblia , Cuvântul lui Dumnezeu , şi nu sentimentele noastre . Creştinul trăieşte prin credinţă, prin încrederea în statornicia lui Dumnezeu Însuşi şi a Cuvântului Său . Ilustraţia aceasta cu trenul simbolizeză relaţia dintre adevăr (Dumnezeu şi Cuvântul Său) , credinţă (încrederea noastră în Dumnezeu şi Cuvântul Său) şi sentiment (un rezultat al credinţei şi ascultării) (Ioan 14:21) .

Trenul este pus în mişcare de locomotivă , şi se va mişca cu sau fără vagonul din urmă . La fel , noi , ca şi creştini , nu depindem de sentimentele noastre , ci avem încredere deplină în credincioşia lui Dumnezeu şi în promisiunile Cuvântului Său .

 ACUM CĂ L-AI PRIMIT PE ISUS HRISTOS…

În momentul în care L-ai primit pe Hristos , prin credinţă , printr-un act al voinţei tale , s-au petrecut mai multe lucruri , printre care :

 1. Hristos a intrat în viaţa ta . (Apocalipsa 3:20 şi Coloseni 1:27)
 2. Păcatele tale au fost iertate . (Coloseni 1:14 )
 3. Ai devenit un copil al lui Dumnezeu (Ioan 1:12)
 4. Ai primit viaţa veşnică (Ioan 5:24).
 5. Ai început acea relaţie cu Dumnezeu , pentru care El te-a creat  (Iaon 10:10 , 2 Corinteni 5:17, 1Tesaloniceni 5:18).

Îţi poţi imagina ceva mai măreţ decât a-L primi pe Isus Hristos în viaţa ta ? Vrei să-I mulţumeşti lui Dumnezeu rugându-te chiar acum , pentru ceea ce a făcut pentru tine ? Mulţumirea adresată lui Dumnezeu reprezintă o dovadă a credinţei tale în El .

Pentru a te bucura din plin de noua ta viaţă în Hristos , iată câteva …

SFATURI  PRACTICE  PENTRU  CREŞTEREA ÎN  CREDINŢĂ

Creşterea spirituală este urmarea încrederii tale în Isus Hristos : „Cel neprihănit va trăi prin credinţă .”(Galateni 3:11)  Trăirea prin credinţă te va ajuta să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu , în fiecare aspect al vieţii tale . Această încredere va creşte pe măsură ce :

 1. Petreci timp cu Dumnezeu în rugăciune în fiecare zi (Ioan 15:7).
 2. Citeşte zilnic Cuvântul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 17:11)-începe cu Evanghelia după Ioan .
 3. Asculţi de Dumnezeu clipă de clipă .(Ioan 14:21)
 4. Îl pezinţi pe Hristos altora , prin modul tău de viaţă şi prin cuvintele tale (Matei 4:19  , Ioan 15:8).
 5. Îi permiţi Duhului Sfânt să-ţi umple şi să –ţi conducă viaţa , pentru a-L putea mărturisi şi altora pe Hristos (Galateni 5:16-17 , Faptele Apostolilor 1:8).

Părtăşia cu alţi creştini într-o biserică

Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu neglijăm părtăşia cu alţi creştini (Evrei 10:25 ). Mai mulţi cărbuni ard împreună cu o flacără mai puternică . Dacă scoţi un cărbune din foc , izolându-l pe vatra rece , el se va stinge . La fel se întâmplă şi cu relaţia ta cu alţi creştini . Dacă cu frecventezi încă o biserică , nu aştepta să fii invitat . Ia iniţiativa şi asociază-te  unei biserici din apropiere , în care Hristos este onorat şi în care Cuvântul lui Dumnezeu este explicat cu claritate .Începe chiar din această săptămână şi participă în mod regulat .

Dacă informaţiile din acest articol ţi-au fost de folos , nu ezita să le împărtăşeşti şi altora .

Apendicele vorbeşte împotriva evoluţiei !?

images6.jpg 
Argumentul conform căruia , apendicele este o dovadă a evoluţiei , nu este fondată , ba chiar contradictorie . În acest articol voi prezenta punctul de vedere eronat al evoluţiei referitor la acest „argument ”.
Argumentul care-l aduc evoluţionilştii arată  cam aşa :”prezenţa apendicelui este o dovadă a evoluţiei omului , deoarece omul nu foloseşte acest mic organ, şi în urmare omul se va debarasa de el . ”. Deci logica este următoarea – de ce nu are nevoie un organism – el singur se lipseşte . În baza aşa–zisei  afirmaţie se arată că apendicele este o dovada clară că omul evoluează”!
Se presupune că în viitor omul (umanitatea ) nu va avea apendice
Acesta argument poate fi propus oamnelor care nu sunt cunoscuţi îndeaprroape cu evoluţia şi anatomia, şi care o acceptă orice ideie fără  nici o verifcare .
 Evoluţia se bazează pe faptul că un organism simplu (ca structură  ) devine mai complex prin mutaţi ce duc la apariţia unor funţii noi (?) în acel organism .Conform acestor principii evoluţioniste rezultă două lucruri :
Apendicele a apărut ca o nevoie (în urma mutaţiei ) a organismului .Însă aici este o contradicţie evidentă– deoarece se afirmă că apendicele nu este folosit , şi organismul se va debarasa de el . Cum e posibil să fi avut o funcţie şi s-o pierdut ? Ce funcţie a avut ?
Organismul în evoluţia sa nu distruge organe ci crează altele noi sau le modifică pe cele existente (cum ar fi branhiile şi plămânii) . Deci organismele nu ar trebui să se debarasese (cum prezic evoluţioniştii ) de nimic , ci ar trebui să ducă la apariţia a ceva conceptual nou .
   Apendicele este un organ care face parte din sistemul imun al omului . El îşi are funcţiile de care răspunde în organism !! Apendicele face parte din sistemul imun al omului . Deci este un organ cu funcţii ! Nu este ceva de care organismul uman  nu se fosloseşte , ci este o parte a creaţiei lui Dumnezeu . Iar Dumnezeu nu crează rebuturi !!
  Dumnezeu la sfârşitul cele de-a şasea zi de creaţie

„S’a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.

La fel şi omul – era foarte bun !!  Şi creaţia omului s-a terminat în acea zi .
Slăvit să fie Domnul pentru creaţia Sa !!

Universul – un vers !

images3.jpg 

„Dumnezeu a zis ” şi S-a făcut .

El a creat pământul , lumina , vieţuitoarele ,cerul , soarele , luna şi stelele .

Dumnezeu a afirmat  o propoziţie – un vers . Foarte curios , dar tot universul s-a format din două cuvinte („uni”+ „vers”=un vers) .

Cartea Genesei capitolul 1 spune că Dumnezeu a creat stelele cu un scop – să lumineze pământul.

Haos sau cosmos ? (originea materiei , a energiei şi a legilor naturii ) (continuare)

molecule.jpg

 Totuşi ca justificare a propriei sale decizii , creaţioniştul utilizează legea ştiinţifică a cauzei şi efectului . Această lege , care este universa acceptată şi folosită în toate domeniile ştiinţei , consideră fiecare fenomen ca fiind efectul unei cauze . Nici un efect nu este vreodată cantitativ „mai mare ” sau calitativ „superior” cauzei sale . Un efect poate fi mai mic sau inferior cauzei sale , dar niciodată mai mare sau superior .

Utilizând gândirea cauzală , creaţionistul observă următoarele :

 Cauza Primară a spaţiului nelimitat               trebuie să fie infinită Cauza Primară a timpului nesfârşit                trebuie să fie eternă Cauza Primară a energiei neîncătuşate           trebuie să fie omnipotentă Cauza Primară a interrelaţiilor universale      trebuie să fie omiprezentăCauza Primară a complexităţii infinite           trebuie să fie omniscientă Cauza Primară a valorilor morale                   trebuie să fie morală Cauza Primară a valorilor spirituale               trebuie să fie spirituală Cauza Primară a responsabilităţii umane        trebuie să fie voliţionalăCauza Primară a integrităţii umane                 trebuie să fie veridică Cauza Primară a dragostei umane                   trebuie să fie iubitoare Cauza Primară a vieţii                          trebuie să fie vie  

Noi tragem concluzia din legea cauzei şi a efectului , că această Cauză Primară  a tuturor lucrurilor trebuie să fie o Fiinţă infinită , eternă , omnipotentă, omniprezentă , omniscientă , morală , spirituală , voliţională , veridică , iubitoare , vie ! Descriu oare asemenea adjective materia ? Poate mişcarea întâmplătoare a particulelor primare să producă gândire inteligentă sau pot moleculele inerte să genereze închinare spirituală ? A spune că materia şi proprietăţile ei înnăscute constituie explicaţia finală a universului şi a locuitorilor săi este echivalent cu a spune că legea cauzei şi a efectului este validă numai în împrejurările actuale , nu şi în trecut .

  Putem rezuma discuţia aceasta observând remarcabilul fapt că toate „sistemele conceptuale majore ale ştiinţei” , aşa cum le-a definit Comitetul Consultativ pentru Educaţie Ştiinţifică al Californei , sprijină modelul creaţionist mai bine decât pe cel evoluţionist . Desigur că aceste concepte sunt universal acceptate . Vom enumera aceste concepte şi le vom însoţi cu o scurtă discutare a lor .

Cauză şi efect . Pricipiul acesta a fost discutat mai sus . Un Creator omnipotent constituie o Cauză Primară adecvată pentru toate efectivele observabile din univers , în vreme ce evoluţia nu constituie o cauză adecvată . Universul nu ar putea constitui propria sa cauză .

Relativitatea . Eistein a subliniat că toate cadrele de referinţă din lume , cum ar fi mărimea , poziţia , timpul şi mişcarea , sunt relative , nu absolute . Faptul acesta demonstrează că universul nu poate fi un absolut în sine şi de aceea nu poate avea o existenţă independentă sau absolută . De vreme ce el nu se poate produce pe sine , el trebuie să existe datorită omnipotenţei unui Creator extern care este  El însuşi standartul absolut al universului .

Mişcarea . Universul nu este static ; pretutindeni în spaţiu şi în timp au loc fenomene şi procese . Acestea manifestă energie omniprezentă care generează perpetuu mişcare . Chiar şi materia este compusă din particole în mişcare continuă. Faptul acesta atestă existenţa unei Cauze omnipotente a unor astfel de energii şi mişcări , şi de asemenea realitatea unei creaţii terminate în trecut , conform modelului creaţionist . Cu alte cuvinte , există o „ierarhie a mişcărilor ”; un tip de mişcare sau o lege dinamică nu evoluează spre alta

  

Conservarea energiei . Energia este entitatea fizică fundamentală şi ea există într-o varietate de forme reciproc convertibile .Tot ceea ce există în spaţiu şi în timp este energie şi tot ceea ce se întâmplă este transformare de energie . Legea conservării energiei – „energia poate fi transformată dintr-o formă într-alta , dar nu poate fi nici creată , nici distrusă ” – este cea mai importantă şi mai bine dovedită lege din ştiinţă .

               „Această lege este considerată drept cea mai puternică şi mai fundamentală     

            generalizare despre univers , pe care au fost vreodată savanţii să o facă ” .

Echivalenţa masă – energie . Interconvertibilitatea materiei şi a energiei este una din marile  descoperiri ale ştiinţei secolului al 20-lea . Astfel materia poate fi considerată acum ca o formă a energiei , totalul masei şi al energiei fiind conservat în reacţii nucleare .În afara unor astfel de reacţii , materia însăşi este întotdeauna conservată , aşa cum a prezis modelul creaţionist .

Clasificare şi ordine .Faptul că diferite categorii de fenomene naturale pot fi aranjate în sisteme de clasificare ordonate (tabelul elementelor chimice , taxonomia biologică din sistemul Linnaean , o ierarhie a tipurilor de stele ,etc.) este o dovadă a creaţiei . Adică , dacă toate entităţile ar fi cu adevărat într-o stare de flux evolutiv , clasificare ar fi imposibilă . În clasificare biologică , de exemplu , ar fi imposibil să se demarce unde încetează „pisicile ” şi unde încep „câinii”. Aşadar similarităţile în structură nu implică necesarmente descindere prin evoluţie dintr-un strămoş comun ; o altă explicaţie , mai bună , este aceea a creării de către acelaşi Proiectant a unor structuri similare pentru funcţii similare şi a unor structuri diferite pentru funcţii diferite .

  

Procese . Fiecare unitate de materie din univers interacţionează în diferite moduri cu alte unităţi de materie sau de energie .Universul este dinamic , forţele interacţionează , au loc procese , se întâmplă evenimente , energia este utilizată şi se produce lucrul mecanic . Toate această activitate vorbeşte de scop ordonat şi plin de sens în univers , nu de împleticiri şi de ciocniri întâmplătoare . Dacă n-ar fi aşa , nici n-ar avea rost cercetarea ştiinţifică . „Sens” şi „scop” sunt fiecare la rândul lui , preziceri ale modelului creaţionist .

O noua pagina !!!

Pentru cei care doresc sa cunoasca voia lui Dumnezeu la anumite lucruri , va oferim o pagina cu lectii biblice !

Acceseaza pagina „Lectii biblice ” si vei vedea ce spune Biblia despre extraterestri!

M-as bucura sa va cunosc parerile !

Daca ti -a placut , recomand-o prietenilor tai , daca nu au internet , scoate lectia la printer.

Continuă înscrierea la tabăra de iarna „Dunamis”

Dacă vrei să-ţi faci prieteni noi şi să înveţi principii frumoase de viaţă , esti binevenit la tabăra „Dunamis „.

Vei petrece timp frumos!!

Când ? 25-30 decembrie 2007.

Unde ? Chişinău .

Telefon de contact : 2-76-52 (Ghenadie şi Diana).

Vă aşteptăm !!Nu ve-ţi regreta !

Mi-e ruşine pentru unii conaţionali…..

0a604ca3v1wmjcahy1ekcca2wvgfeca00un0tcat8o0dgcaze0n9pca8krb0dcaicnpb6ca03fx0wca71ohydca7xocwzcavshty8cacrq9bscavx22kicawes1qcca9kmcj4cawwms5gcakme7te.jpgZilele trecute am fost martor la o scenă în troleibuz: un bărbat a înjurat şi a voit să lovească o doamnă .

   Era seara de vineri, iar un bărbat în stare de ebrietate se legase de o doamnă ce şedea  pe scaun . Deoarece ea îi răspundea în rusă , a fost înjurată  şi chiar a  ridicat braţul pentru ca să  o lovească . Însă un coleg de-ai lui l-a scos afară la prima staţie .

   Furia a generat din motivul că doamna era vorbitoare de limba rusă . Se pare că bărbatul se simţea perfect motivat să facă aceste gesturi .

    Exact aşa se poartă mulţi bărbaţi , cu regret ….

Nu a contat că era doamnă , şi dacă o lovea nu era să-i răspundă .

Nu a contat prea mult faptul că nu i-a zis nimic rău .

Dar … a  contat că şi-a arătat adevărata faţă . Persoana lui .

Apoi să mai zică cineva că are suflet frumos , doar că nu – l vede nimeni . Nu-l vede deoarece nici nu este .

Nu prea înţeleg nici ura unora orientată împotriva ruşilor sau  a românilor .

Eu nu  aprob faptele Rusiei Sovietice , nu aprob nici „Operaţia Iug”,   dar nu urăsc cetăţenii ruşi pentru aceasta .

A fi patriot înseamnă să-ţi iubeşti ţara , nu să urăşti alte naţiuni pentru greşelile generaţiilor trecute .

Cum rămâne cu „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. ” E o poruncă .

Curbet Alexandru

Ce-i viaţa ta ?

Ce-i viaţa ta? E o peniţă ,7k1vqcauor0h3caoesqulca1voa5ccalogncjcayunq6wca518cuncaa32zbtca5drdhgcak6361hcarm3ar8cah4dadqca9b5pc7caltz7kgcatmilxyca5a4lzfcamvorpica3eb4ntca04j61x.jpg

Cu care scrii mereu pe-un drum

Şi –apoi la ultima portiţă

Ce-ai scris pe-a drumului tăbliţă

Nu se mai şterge nicidecum .

Şi vorbe-n vânt şi fapte rele

Rămân pe veci ca-ntr-un album ;

Păzit e scrisul tău de stele ,

De-ai pune mări întregi să-l spele ,

Nu se mai şterge nicidecum .

Să nu te minţi că-n veşnicie ,

Trecutul se preface-n scrum ;

Căci Dumnezeu stă mărturie

Că totul ce-n faţă Lui se scrie ,

Nu se mai şterge nicidecum .

În ceasul greu de judecată

Îţi vei citi întregul drum

Şi-i izbucni în plâns de-odată

Dar nici o slovă-nlăcrimată ,

Nu se mai şterge nicidecum .

Isus pe lemn răbdând arşiţa ,

Isus e preţul tău acum ;

Te face alb ca lămâiţa

Şi tot ce-a scris pe drum peniţa

Nu mai rămâne nicidecum .

Azi adu-ţi vina ta şi greşul ,

Isus îţi şterge-al vieţii drum ;

Cum trece pe nisip vârtejul ,

Dar dacă azi nu prinzi prilejul ,

Nu se mai şterge nicidecum .

Credinţa fără fapte este moartă (Iacov 2:14-26)

f3bd6cayx9928ca00ww3kcas2pz0zcad3be56ca9za5eaca8rvj34caqku2fzcaca147lcau5hxxkcazp5k4acairlhkkca2df5z9cak5p6ezcacfkz93cap74ng0caj3a32ecao9g071ca8tv7m7.jpg  

   Suntem o ţară creştină , şi mulţi oameni afirmă despre credinţa lor în Dumnezeu . Dar cu adevărat, ce însemană să crezi ? Cum putem deosebi  o persoană care crede de una care nu crede ? Cuvântul lui Dumnezeu ne vine în ajutor şi în acest caz .

   Dacă crezi în Dumenzeu atunci acest articol este pentru tine , el te va ajuta să-ţi revizuieşti relaţia ta cu oamenii şi cu Dumnezeu .

   Dacă te întâlneşti cu oameni care cred în Mântuitorul nostru Isus Hristos , atunci te invit să citeşti ca să-i poţi deosebi pe cei care cred cu adevărat .

   Pentru început aş vrea să enumer câteva păreri a oamenilor despe credinţă :unii spun că credinţa este ceva personal , deci ei cred ; alţii afirmă că fiecare are credinţa lui şi nu are rost să discutăm despre aceasta ; ultimii afirmă că ei cu siguranţă cred deoarce şi părinţii lor au  crezut . Poate tu ai altă pătere , dar , personal m-am întâlnit cu aceste opinii , dar nu neg faptul că mai sunt şi altele .

În Scriptură sunt multe pasaje care vorbesc despre credinţă , dar cel mai convingător este la Epistola  lui Iacov capitolul 2.

Iată ce trebuie  să ştii despre credinţă :

 • Trebuie să aibă fapte care să corespundă cu credinţa ta . „Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n’are fapte?Degeaba tot vorbeşti despre Isus Hristos şi credinţa ta dacă nu îndeplineşti poruncile lui Dumnezeu .

Dar va zice cineva: ,,Tu ai credinţa, şi eu am faptele.„ ,,Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.

Primul criteriu după care identifici o persoană cu credinţă , este ceea ce face .Am întâlnit persoane care spun că după ce păcătuieşti poţi uşor să-ţi ceri iertare şi Domnul te va ierta . Însă imediat alergau să păcătuiască iarăşi . Ce credeţi că spuneau faptele lor ?

 • Credinţa fără fapte nu mântuieşte .

 Nu vei fi salvat şi nu vei avea parte de Împărăţia lui Dumnezeu dacă faptele tale sunt în contradicţie cu  poruncile lui Dumnezeu !! Nu poate un hoţ să spere că sufletul lui îi va fi salvat . Nu poate cineva care ia mită , să credă că o lumânare la biserică sau prezenţa în fiecare duminică la biserică  îi va croi drum spre cer . Nu va ajunge în rai nici persoana care se bazează pe credinţa membrilor familiei ; care e beneficiul tău dacă tatăl tău are credinţă şi tu nu ? Fiecare dintre noi trebuie să aibă o relaţie personală cu Dumnezeu . Dacă te-ai născut într-un garaj nu înseamnă că eşti maşină !! Şi dacă te-ai născut în familie de creştini sau în ţară creştină , aceasta nu îţi dă neapărat un bilet în rai …..

În versetul 20 se mai repetă o dată : „Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zădarnică?După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.”  

  Trebuie să-ţi iei în serios credinţa ta . Ca să nu te trezeşti prea târziu să nu  mai poţi face nimic , şi nu vei putea să te scuzi în ziua când vei ajunge în faţa lui Dumnezeu .

 Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n’are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvîntul adevărului.                  

    2 Timotei  2:15

 • Credinţa adevărată  se vede în fapte . Iacov ne dă exemplele lui Avraam şi lui Rahav , exemple de persoane care au crezut şi aceasta s-a văzut în faptele lor . Aceste persoane s-au încrezut în Dumnezeu aşa de tare , încât El le dă ca un exemplu demn de urmat .

 • Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară!

Şi dracii cred – dar spre deosebire de oameni , ei sunt siguri de existenţa lui Dumnezeu , ei au văzut pe Dumnezeu , deoarece El ia creat . Dar oamenii au ajuns să nu aibă nici măcar credinţa dracilor  şi batjocoresc Numele lui Dumnezeu .Dacă dracii vor fi pedepsiţi cu atât mai mult un om va suporta consecinţa alegerii sale .

 Cum trebuie să fie credinţa ta ? 

 • Trebuie să fie urmată de  fapte .

Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui, şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvîrşită.” Ca să fii sigur că faci ceea ce trebuie , îţi recomand să  citeşti şi să cercetezi Biblia . Pe măsură ce afli lucruri noi , transpunele în viaţa ta . Vei observa o schimbare foarte repede  şi foarte plăcută în viaţa ta . Biblia este o carte practică , nu doar de teorie . Dumnezeu ne doreşte doar binele ,şi orice poruncă este îndreptată spre binele celor ce-l iubesc pe Domnul .

 • Faptele tale trebuie  să fie bune :

Pentruca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute să fie cei dintîi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni!”  (Tit 3:8 )Fugi de rău , şi caută ceea ce consideră Dumnezeu bun , nu  oamenii . Deoarece părerea oamenilor este schimbătoare , iar Dumnezeu este este acelaş ieri şi azi şi în veci!”. Biblia ne spune clar că suntem mântuiţi prin credinţă : „Căci prin har aţi fost mîntuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9) Domnul să te binecuvânteze să alegi faptele vrednice de mântuirea ta ! Curbet Alexandru     

Tabara de iarna !!

In perioada de 25 decembrie – 30 decembrie are loc tabara de odihna , la Chisinau , impreuna cu clubul sportiv „Dunamis”. Daca doresti sa -ti faci noi prieteni si sa petreci timpul bine , te asteptam !!

Vei invata principii sanatoase de viata , vei putea participa la antrenamente de taekwon-do (pentru incepatori) si multe altele !

Inscrierea se face la tel. 0237-27652 (Ghenadie ).

Haos sau cosmos ? (originea materiei , a energiei şi a legilor naturii )

    Cele două modele ale originilor (creaţionist şi evoluţionist) pot fi comparate întâi de toate luând în considerare explicaţiile pe care le dau ele naturii fundamentale a universului şi a originii acestuia .Materiile care se ocupă cu aceste probleme sunt cosmologia şi , respectiv , cosmogonia . Evoluţionismul şi creaţionismul includ concepţii despre lume complete şi acesta este locul  logic de unde trebuie să începem acţiunea noastră de comparaţie a celor două concepte .  

Modelul evoluţionist presupune că universul poate fi completamente explicat , cel puţin în principiu , în funcţie de legile naturale şi de procesele naturale , ca un sistem de sine stătător , care nu are nevoie de nici o intervenţie externă supranaturală . Chiar înseşi legile , aşadar , trebuie să se fi dezvoltat cumva pe aceeaşi bază naturalistă . Tot astfel , energia şi materia trebuie să fi evoluat în natură şi structură dintr-o stare primară haotică sau întâmplătoare , până la actuala ei structură foarte complexă .   

 Dimpotrivă , modelul creaţionist presupune că universul a fost pur şi simplu chemat la existenţă de omnipotenţa Creatorului , în conformitate cu omniscienţa Lui . Nu numai materia şi energia cosmosului , ci şi legile care guvernează comportamentul lor  , au fost create special ex nihilio , sau poate mai bine , ex Deo.Raţionalismul , desigur , găseşte conceptul creaţiei speciale insuportabil de naiv , chiar  „incredibil ” , dacă cineva neagă categoric existenţa unui Dumnezeu omnipotent .  

 O atitudine mai ştiinţifică este aceea de a face preziceri comparative pe baza celor două modele , pentru a testa capacitatea lor relativă de a corela acest domeniu al legilor de bază ale naturii . Apare evident că modelul evoluţionist va prezice că materia , energia şi legile sunt încă în proces de evoluare , de vreme ce ele au evoluat în trecut şi nu există nici un agent extern care să oprească această evoluţie .  Creaţioniştii , evident vor prezice că legile de bază , precum şi natura fundamentală a materiei şi a energiei , nu se mai schimbă acum deloc .Ele au fost create completamente – au fost terminate în trecut şi sunt conservate în prezent . Cosmologii şi cosmogoniştii din şcoala evoluţionistă recunosc aceasta ca o problemă legitimă . 

„Concepţia naivă spune că universul a  apărut dintr-o dată şi că el a găsit un sistem complet de legi care aşteptau să fie ascultate … În realitate este mai natural să presupui că universul fizic sînt interdependente . Aceasta ne face să ne aşteptăm ca , în cazul în care universul se schimbă într-o mare măsură , atunci să fie posibil ca şi legile sale să se schimbe într-un mod care nu poate fi prevăzut …” 

   Realitatea este , desigur , că toate observaţiile făcute pînă la data actuală confirmă prezicerile directe ale modelului creaţionist , anume că legile de bază ale naturii sînt constante şi că structura findamentală a materiei şi a energiei este  de asemenea o constantă . Nu există până acum nici cea mai mică indicaţie rezultativă din observaţia ştiinţifică cum că are aceste entităţi ar evolua în vre-un fel .  Cu alte cuvinte , legea gravitaţiei , legile termodinamice , legile mişcării  şi toate celelalte legi cu adevărat fundamentale par să fi funcţionat întotdeauna exact în felul cum funcţionează acum , contrar prezicerilor modelului evoluţionist fundamental .   Tot astfel , constanţa materiei şi a energiei este atât de sigură încât dintre cele mai importante legi în ştiinţă sânt  Legea conservării masei şi Legea conservării energiei . Materia poate fi schimbată în starea ei , dar nu poate fi creată sau distrusă .

Dacă se admite trecerea de la masă la energie şi de la energie la masă , atunci desigur ori energia poate fi privită ca o formă a materiei , ori materia ca o formă a energiei , dar  pricipiul conservării încă rămâne valabil .  Există şi alte pricipii ale conservării în fizică (de exemplu : conservarea impulsului , conservarea sarcinii electrice ,etc.) . Pare să fie sigur , în măsura în care ştiinţa poate să fie sigură , că legile de bază ale naturii sunt într-un proces de continuă evoluţie , ci mai degrabă de conservare şi stabilitate , exact aşa cum a prezis modelul creaţionist !   Aceste aspecte stabile ale naturii pot fi desigur cuprinse în modelul evoluţionist , dar numai cu preţul introducerii în el a unei presupuneri secundare , şi anume , că legile şi –au încheiat evoluţia lor la o dată oarecare în trecut , şi că de atunci sînt stabile .  Punctul care trebuie subliniat este că această situaţie cere explicaţie în cadrul modelului evoluţionist . Pe de altă parte , modelul creaţionist nu are nevoie să o explice – el o prezice !  

Prin urmare , modelul creaţionist apare a fi modelul cel mai bun , cel puţin în această privinţă . Singura obiecţie care i se poate face aici este că acest model postulează un Creator supranatural  şi evoluţionistul ripostează adesea cu întrebarea : „ Dar , atunci , cine l-a creat pe Dumnezeu ?”   Dar această întrebare „deviază ” de la subiect . Dacă evoluţionistul prefer nu creadă într-un Dumnezeu , el totuşi  trebuie să creadă într-un fel de Cauză Primară necauzată . El trebuie să postuleze fie că materia a apărut din nimic , fie că materia a existat întotdeauna într-o formă primitivă . În oricare dintre cazuri ,  materia devine propria sa Cauză , şi creaţionistul poate să pună tot atât de justificat întrebarea : „Dar , atunci , cine a creat materia ?”   Deci , în oricare din cazuri , omul trebuie pur şi simplu să creadă – fie în veşnicia , atotputernicia Materiei , fie în veşnicul , Atotputernicul  Dumnezeu Creator . Omul este liber să decidă pe care să o considere mai rezonabilă , dar el ar trebui să recunoască că aceasta nu este o decizie competamente ştiinţifică  , nici într-un caz nici în celălalt . 

De ce nu este bine să copiezi ? (nouă motive)

images2.jpgCa şi profesor , întâlnesc multe cazuri în care elevii tind să copieze , fie la test fie la tema pe acasă .

Doresc să prezint nouă adevăruri care ţin de copiat , deoarece are tendinţa să fie un fenomen răspândit cât între elevi atât şi între studenţi .

1. Susţii pe cineva cu caracter  parazitar . Chiar dacă personal nu copiezi , dar dai altuia să copie atunci încurajezi un astfel de comportament la colegii tăi . Vreau să menţionez că orice parazit (fie el păduche , căpuşă etc.) se lipeşte de un organism viu şi nu doreşte să facă nimic , deoarece totul primeşte  de-a gata de la „gazdă”. Fără vre-o intenţie rea , unele persoane sunt gată să devină purtători de „paraziţi”.

Înţeleptul Solomon a zis   Lipitoarea are două fete: ,,Dă! dă!„” (Proverbe 30:15)

Exact astfel de caracter au şi cei ce copiază .

2. Nu vei înţelege materialul pe viitor. Dacă copiezi cu orice ocazie , nu vei depune pe viitor nici un efort să înveţi . Iar dacă vei încerca să înveţi , îţi va fi destul de greu ,deoarece dificultatea materialului va creşte şi nu vei fi capabil singur să te descurci .

3. Arăţi o lipsă de caracter . Indiferent dacă copiezi sau eşti acela care dai de copiat , nu prezinţi nici o dovadă a unui caracter integru . O persoană cu caracter frumos , care doreşte să-şi cultive calităţi frumoase va evita să se implice în acest gen de activitate . Deoarece…

4. Nu vei putea avea prieteni . Să nu te plângi că nu ai prieteni adevăraţi , sau că prietenii existenţi te dezamăgesc şi eşti mereu  trădat/ă . Prietenii care îi vei avea vor fi lângă tine atât timp cât vei „produce ” ceva .

Foarte mulţi tineri sunt dezamăgiţi de colegii lor , deoarece nu ştiu niciodată la ce să se aştepte de la ei . Fiindcă cândva „oricum te vor trăda ” (cum mi-au mărturisit chiar ei), adica presupuşii prieteni nu vor ezita să–şi arate adevărata faţă . Astfel de prietenii sunt zidite pe valori greşite . Dacă doreşti să ai prieteni adevăraţi , zideşte relaţiile pe valori corecte şi principii sănătoase.

5. Te laşi folosit şi manipulat de alţii . Chiar dacă colegii te vor şantaja cu fraze de tipul „ce fel de prieten mai eşti şi tu ”, te rog să nu te leşi convins. Astfel de persoane devin extrem de obraznice în insistenţa lor , ba chiar recurg la şantaj dacă sunt refuzate . Dacă colegul tău ştie să aprecieze o prietenie adevărată , va aprecia decizia ta . Dar dacă nu apreciază decizia ta – nu te apreciază nici pe tine .Atunci ce fel de prietenie este aceasta ?

6. Niciodată nu vei fi preţuit la justa valoare  . De fapt , persoanele care dau de copiat , nici nu sunt preţuite. Cu riscul să mă  repet: vei fi folosit atât timp doar cât vei da de copiat  .Iar când de tine nu va mai fi nevoie vei fi pur şi simplu ignorat .

 Atunci când tu înveţi , investeşti timp pentru studiile tale .Pe când , colegii care nu o fac – pierd timpul cu alte activităţi fără valoare (calculatorul , fotbal sau alt tip de distracţie). Iar la final vor dori să aibă note mai bune decât le-ar merita . Deşi cu timpul mulţi ajung să creadă că le merită .

Nu sunt împotriva distracţiilor , doar că ele nu trebuie să înlocuiască timpul pentru pregătire (studii).

7. Îţi pierzi timpul . La test (sau examen) în  loc să te concentrezi asupra propriilor subiecte , va trebui să dai sfaturi sau soluţii altora ; uneori chiar să rezolvi pentru ei . Cunosc destule cazuri când elevii buni nu au timp pentru ca să-şi rezolve testul , deoarece sunt solicitaţi de colegi . Ca consecinţă – ajung să aibă note mai joase decât merită sau , uneori ,mai  mici decât cei pe care i-a ajutat .

 8. Rişti să fii luat de către profesor drept elev neserios .

Chiar săptămâna trecută am prins pe un elev copiind . Aveam o părere bună faţă de acest elev , dar acum încep să am dubii referitor la caracterul lui . Şi pe viitor îl voi urmări mai atent , şi îl voi verifica mai des . Ba chiar mă întreb , unde se gândea în timpul lecţiei?

9. Este o ofensă la adresa profesorului . După ce profesorul a avut grijă să prezinte lecşia într-o formă accesibilă , şi a investit timp pentru a o consolida în clasă ; orice elev care copie , arată că nu a depus nici un efort pentru a învăţa nici în timpul orei nici acasă .

Ce să faci dacă dai altora de copiat . Opreşte-te . Spune prietenilor şi colegilor despre decizia ta , şi nu fă nici un compromis . Fii tare pe poziţie şi nu ceda . Cu siguranţă vei fi bârfit şi provocat , dar toate acestea vor arăta că decizia ta a fost una corectă . Însă după un timp vei fi respectat pentru aceasta .

Roagă profesorul sau dirigintele să te pună în bancă cu un coleg care are aceleaşi pricipii . Astfel nici tu şi nici el nu va dori să copie .

Ce să faci dacă ai copiat ?  Renunţă . Acordă mai mult timp studiilor , iar dacă nu reuşeşti roagă un coleg să-ţi explice lucrurile .Îţi propun să faci o listă cu lucrurile neclare şi să apelezi la colegi sau profesor, pentru ca să-ţi explice . În facultate , când mă pregăteam de examene , în timp ce treceam prima dată prin materie , îmi făceam o listă cu lucrurile care nu le înţelegeam . Apoi  , seara când făceam pauză – mergeam la colegii mei prin cămin .

 Nu-ţi fie ruşine să spui că nu înţelegi , deoarece chiar şi cei mai buni ajung să aibă neînţelegeri.

Fă-ţi regulat temele pe acasă . Dacă nu ai voinţă – apelează la părinţi .

Domnul să te ajute să fii un elev bun !

    

Dreptul la viaţă .

qb9g3caj1yps2ca289cdmcacfhi0cca8rihflcadmuuw0ca588h4ecadi5ap3ca1krfkpcacilmuaca6wqf1mca23rgslcaxnsxgica9yporwcar3mytzcaz2mk2gca35bp6ecaixrzpicaxge4nc.jpg

Primul drept garantat de costituţia Moldovei este dreptul la viaţă . Statisticile arată că 78 % din femei în Moldova au făcut 2 sau mai multe avorturi . Până nu demult , aproximativ 83% din totalul sarcinilor erau întrerupte prin avort . Să vedem care este atitudinea lui Dumnezeu faţă de acest fenomen ca să ne formăm o atitudine personală corectă .Majoritatea părinţilor , fie mama sau tatăl copilului , invocă diferite motive pentru a omorî copilul nenăscut : este o sarcină nedorită , va fi o povară financiară (ca şi cum ar exista copii care nu sunt o povară financiară ) nu suntem gata să fim părinţi , este în urma unui viol (dar cu ce este de vină copilul , poate ar fi mai bine să omorâm violatorul ? ) avem deja prea mulţi copii , el (fătul ) nu este format ca om .Dar nici unul din aceste motive nu este serios sau sau cât de cât real. În momentul când o femeie recurge la un avort ea , conştient sau inconştient , încalcă una din cele zece porunci : „Să nu ucizi ”. În articolul acesta vreau să prezint poziţia Bibliei referitor la avort . Deşi acest cuvânt nu este folosit în Biblie , ea vorbeşte şi despre această problemă .Textul de la Exod capitolul 21: 22-25 ne spune :

Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc pe o femeie însărcinată, şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi cu o gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărîrea judecătorilor. Dar dacă se întîmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mînă pentru mînă, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vînătaie pentru vînătaie.

În acest text se enumeră „nenorocirile ” care pot apărea : un handicap fizic sau chiar moartea fătului sau mamei .Aici se vede poziţia clară a lui Dumnezeu faţă de viaţa omului . Viaţa fătului valorează la fel de mult ca şi viaţa unei persoane născute deja .În ochii lui Dumnezeu viaţa fiecăruia valorează foarte mult , ceea ce vorbeşte despre atitudinea faţă de oamenii a lui Dumnezeu . Însă doar dacă femeia naşte înainte de vreme – cel ce a lovit femeia însărcinată trebuie să plătească un preţ hotărât de judecători bărbatului ei . Cunosc un cuplu , în care soţul şi-a lovit soţia în timpul sarcinii în burtă . Ca rezultat soţia a pierdut sarcina şi ea nu a mai putut să aibă copii . Cine trebuia să fie tras la răspundere ?

Cine este responsabil faţă de viaţa copilului nenăscut ? Binenţeles că ambii părinţi dar şi societatea . De câte ori ai oferit locul în transportul public unei femei însărcinate ? De câte ori ai ajutat o femeie însărcinată ?

Este iertare pentru persoanele care au fost implicate în comiterea avortului ?Da , este ! Apostolul Ioan , în prima sa epistolă scrie : Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:8-9)Iar „orice nelegiuire” include şi avortul . Trebuie să ştie fiecare că Dumnezeu iartă orice nelegiuire . Oamul posibil nu va ierta niciodată, însă Dumnezeu iubeşte atât de mult omenirea că în bunătatea Sa ne iartă orice păcat .

Dacă ai recurs la avort cere-i iertare Domnului şi ia o decizie în faţa lui Dumnezeu să nu mai repeţi acest lucru . Dacă nu eşti căsătorit/ă ia o hotărâre să nu avortezi şi nici să nu impui soţia să apeleze la această crimă .Aşa cum viaţa noastră este preţioasă în ochii lui Dumnezeu , trebuie să ne învăţăm să apreciem viaţa altora .Domnul să ne ajute la aceasta.

#avort, #biblia, #femei, #viol, #violenta