De ce conducătorii trebuie să aibă caracter moral ?

Îmi  aduc aminte de cazul preşedintelui american Bill Clinton , când a fost implicat într-o relaţie extraconjugală (imorală ) cu o stagiară . Reacţia multor americani a fost de  a cere preşedintelui demisia . De ce poporul trebuie să ceară demisia cinducătiorilor  şi să dorească să aibă unul cu principii morale?

În acest articol îmi propun să scriu cum trebuie aleşi conducătorii (liderii) , fie ei exemple pentru viaţă, şef la serviciu  sau chiar şef de clasă . Un lider trebuie sa aibă nişte valori sănătoase , din simplul motiv   că un conducător imoral va promova legi imorale , cum este cazul lui Arnold Schwarzenegger (vezu articolul lui Igor Prisac). Deşi el , alesul local , va dori să dea  o impresie de om educat , faptele lui vor demonstra contrariul . Cu regret  o spun , mulţi demnitari îşi ascund faptelel după o perdeea caritabilă. Exact ca şi cazul „Monolegele vaginului ”  piesa a fost promovată din motiv că banii obţinuţi erau donaţi femeilor care au suferit de pe urma abuzurilor . Oare este normal ca imoralii să conducă o ţară ?Este adevăraată zicala „peştele de la cap se strică ” . Dacă la conducere este o personă cu principii dubioase , atunci el se va conduce după aceste pricincipii , deoarece altele nu are .

După ce criteriu te conduci când alegi un conducător ? Fie el preşedinte , primar , şef la lucru , sau chiar şef de clasă ? Nici un hoţ , nu va dori ca în echipa sa să fie o persoană onestă . Nici un mincinos nu va tolera persoanele care nu  doresc să mintă … şi lista poate continua.Cuvântul lui Dumnezeu este clar în această privinţă :

„Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.”  Romani 1:29-31

În acest pasaj sunt incluse majoritatea viciilor omeneşti . Ce trăsături au persoanele care doreşti să le alegi sau le admiri ca şi lideri ? Au unele din aceste trăsături ? În pragul alegerilor locale , primăvara învăţătorul nostru Vasile Filat , ne-a dat câteva criterii după care să alegem primarul . Unul din criterii era : să aibă principii morale sănătoase . După aceste criterii şi m-am ghidat şi eu . Cel puţin nu regret ca am ales tocmai aşa . Dacă tu eşti unul din cei care accepţi astfel de caracrer , te invit să meditezi la aceasta . Domnul să te ajute să  ai un caracater moral şi frumos , după voia Lui .