Cum să deosebeşti dragostea de pasiune?

Dragoste, iubire, amor…  sunt cuvînte atît de des folosite astăzi şi totodată atît de neînţelese, denaturate şi maltratate. Foarte mulţi tineri, în fierbînţeala lor, afirmă că iubesc ,chiar dacă aceasta durează puţin sau se întîmplă foarte des.

Mulţi  oameni confundă  aceste două noţiuni , multe căsătorii se destramă din cauză că cei doi nu au înţeles exact şi corect dacă este dragoste adevărată sau pasiune trecătoare şi nu pricep de ce căsătoria lor nu a rezistat timpului, dînd vina pe nepotrivirea caracterelor.        

În acest articol vreau să prezint care este deosebirea dintre dragoste şi pasiune şi cum poţi şti dacă ceea ce simţi este dragoste sau amorezare. Dumnezeu este dragoste şi El are multe de spus despre aceasta în Cuvîntul Său,Biblia, care defineşte foarte bine această noţiune şi oferă 4 tipuri de dragoste. Mă voi referi la două din ele: pasiune(eros) şi dragoste(agape).

Eros  este o dragoste erotică, o poftă de care persoana se lasă stăpînită,ea se gîndeşte în primul rînd la sine şi ea afirmă :”te iubesc pentru că mă satisfaci”. Ea dăruieşte numai dacă primeşte ceva în schimb, este condiţionată de purtarea celuilalt.

Agape este o dragoste necondiţionată de purtarea celuilalt, ea iubeşte chiar dacă celălalt nu o merită. Agape iubeşte chiar şi atunci cînd nu i se răspunde la fel, este un act de voinţă , este aptă de a se jertfi pentru binele celuilalt. Să vedem cîteva texte biblice care prezintă pasiunea: 

După aceea, iată ce s-a întîmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar; şi Amnon, fiul lui David , a iubit-o.Amnon era atît de chinuit de această pricină, încît a căzut bolnav după soră-sa Tamar, căci era fecioară, şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva.Amnon avea un prieten, numit Ionadab, fiul lui Şimea, fratele lui David. Şi Ionadab era un om foarte şiret.El i-a zis : „Pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Nu vrei să –mi spui?” Amnon i-a răspuns:” Iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom.” Ionadab i-a zis:” Culcă-te în pat , şi fă-te bolnav. Cînd va veni tatăl tău să te vadă , să-i spui : „Dă voie sorei mele Tamar , să vină să-mi dea să mănînc; să-mi pregătească sub ochii mei o mîncare, ca să văd şi s-o iau din mîna ei.” Amnon s-a culcat şi s-a făcut bolnav . Împăratul a venit să-l vadă, şi Amnon a zis împăratului:” Te rog, să vină soru-mea Tamar să facă două turte sub ochii mei şi să le mînînc din mîna ei.” David a trimis să spună Tamarei înăuntrul odăilor ei:”Dute în casa fratelui tău Amnon, şi pregăteşte-i mîncare.”  Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat, a luat plămădeală , a frămîntat-o , a pregătit turte înaintea lui , şi le-a copt ; luînd apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar  Amnon n-a vrut să mănînce. El a zis:”Scoateţi pe toată lumea afară.” Şi toată lumea a ieşit afară de la el. Atunci Amnon a zis Tamarei:”Adu-mi mîncarea în odaie, şi s-o mănînc din mîna ta”. Tamar a luat turtele pe care le făcuse , şi le-a dus fratelui său Amnon, în odaie. Pe cînd i le dădea ea să le mînănce, el a apucat-o şi i-a zis:” Vino, soro, şi culcă-te cu mine.” Ea i- arăspuns: „Nu, frate, nu mă necinsti ,căci nu se face aşa în Israel; nu face mişelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu ruşinea mea? Şi tu vei trece drept un mişel în Israel. Acum vorbeşte, te rog, împăratului, şi nu se va împotrivi să fiu a ta.” Dar el n-a vrut s-o asculte; a silit-o , a necinstit-o şi s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urît-o foarte mult , mai mult decît o iubise. Şi i-a zis:” Scoală-te şi du-te!” Ea i-a răspuns:” Nu mai mări răul pe care l-ai făcut, izgonindu-mă.” El n-a vrut s-o asculte şi, chemînd băiatul care-i slujea, a zis:” Izgoneşte de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară , şi încuie uşa după ea!”. Ea avea o rochie pestriţă; căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului, cîtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară , şi a încuiat uşa după ea. Tamar şi- a presărat cenuşă pe cap , şi şi-a sfîşiat haina pestriţă; a pus mîna în cap, şi a plecat ţipînd. Fratele ei , Absalom, i-a zis:” A stat fratele tău Amnon cu tine? Acum ,soro, taci, căci este fratele tău ; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta.” Şi Tamar, nemîngîiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. Împăratul David a aflat de aceste lucruri, şi s-a mîniat foarte tare.

( 2 Samuel 13:1-21)

Din acest text este lesne de înţeles că este vorba despre pasiune(eros).Pasiunea este controlată de poftele sale. Amnon, cel care se „usca” de dragoste după Tamar, era dominat de poftă, se gîndea mereu la satisfacerea propriei pofte şi dorea s-o obţină pe Tamar cu orice preţ, chiar călcînd peste demnitatea fetei, peste faptul că ea îi era soră, peste porunca lui Dumnezeu dată lui Israel, peste autoritatea împăratului şi tatălui său. Nu-i păsa de nimic atunci , ţinta era doar propria persoană. Nu a fost în stare să aştepte, ci a vrut acum! Cît de mult a durat această dragoste? A durat doar atît cît şi-a satisfăcut pofta, foarte puţin. Ce rezultat a avut această dragoste? Biblia spune că Amnon a urît-o mai mult decît a iubit-o! Astfel pasiunea nu aduce decît durere , ruşine, ură, minciună , imoralitate şi nu rezistă în timp!!!

Acum să privim la dragoste (agape):Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea viaţa cineva pentru prietenii săi”(Ioan 15:13)

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi pin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi .(Romani 5:8)

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu , pentru ca oricine crede, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată…”(I Corinteni 13:4-8)

Dragostea se îndrăgosteşte de caracterul celuilalt şi este gata să aştepte cît trebuie.

Pasajele de mai sus ne prezintă dragostea agape, dragoste pe care Dumnezeu a arătat-o prin jertfa Domnului Isus la Golgota. Dumnezeu S-a gîndit mai întîi la binele oamenilor şi apoi la Singurul Fiu, pe care urma să-L dea unui popor păcătos , care era condamnat la moarte şi nu merita un aşa sacrificiu, cu toate că mulţi nu doresc să-L accepte. Cel care iubeşte cu o astfel de dragoste, nu se uită la ce profit ar avea el din aceasta, iubeşte pentru că aceasta alege şi este îndrăgostit de caracterul celuilalt, nu de exteriorul acestuia. Este apt să aştepte pînă la căsătorie, nu cere ca să i se răspundă cu relaţii sexuale azi şi aici şi continuă să iubească indiferent de răspunsul celuilalt. Cel care iubeşte cu adevărat nu va pune fata în pericol sau o va expune la ruşine şi bîrfă prin faptul că-i propune întîlnire. Cu o astfel de dragoste iubeşti permanent şi veşnic,(chiar dacă în timp şi-a pierdut din farmecul exterior şi din sănătate) pe cînd pasiunea este de scurtă durată şi trecătoare .

Nu-i aşa că avem un Dumnezeu minunat de la care putem lua exemplu???

Tînără sau tinere,  vreau să te întrebi : cum iubeşti tu ? Cît de adevărată este dragostea ta ? Cum se vede ea în fapte ? Eşti tu gata să aştepţi pînă la căsătorie sau ceri ca celălalt să-ţi demonstreze dragostea într-un mod amoral?  Pe ce pui preţ la celălalt: pe frumuseţea caracterului sau pe frumuseţea exterioară?  

Mă rog ca Dumnezeu să te ajute să faci corect deosebirea dintre dragoste şi pasiune şi să ai parte de o dragoste adevărată, o dragoste pe care Dumnezeu a demonstrat-o prin fapte.!!!

Panuş Diana

Reclame

#intalnire, #dragoste, #inima, #pericol, #sex, #sfaturi, #tineri

Ce limbă vorbim?

Deoarece chiar şi parlamentarii au ajuns să nu ştie ce limbă vorbim , ajungând să disculte despre acest lucru, vreau să vă aduc un argument în favoarea limbii române .

Veau să spun , pentru început , că Declaraţia de independenţă este documentul care nu poate fi modificat nici măcar de constituţie , nici de un preşedinte sau vre-un om de stat .

Poftim acest document , iar voi hotărîţi şi singuri:

Declaratia de independenta a Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit in urma unor alegeri libere si democratice,

AVIND IN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru si statalitatea sa neintrerupta in spatiul istoric si etnic al devenirii sale nationale;

CONSIDERIND actele de dezmembrare a teritoriului national de la 1775 si 1812 ca fiind in contradictie cu dreptul istoric si de neam si cu statutul juridic al Tarii Moldovei, acte infirmate de intreaga evolutie a istoriei si de vointa liber exprimata a populatiei Basarabiei si Bucovinei;

SUBLINIIND dainuirea in timp a moldovenilor in Transnistria – parte componenta a teritoriului istoric si etnic al poporului nostru;

LUIND ACT de faptul ca parlamentele multor state in declaratiile lor considera intelegerea incheiata la 23 august 1939, intre Guvernul URSS si Guvernul Germaniei, ca nula ab initio si cer lichidarea consecintelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat si de Conferinta internationala „Pactul Molotov-Ribbentrop si consecintele sale pentru Basarabia” prin Declaratia de la Chisinau, adoptata la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND ca fara consultarea populatiei din Basarabia, nordul Bucovinei si tinutul Herta, ocupate prin forta la 28 iunie 1940, precum si a celei din RASS Moldoveneasca (Transnistria), formata la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, incalcind chiar prerogativele sale constitutionale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenesti unionale”, iar Prezidiul sau a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea granitei intre RSS Ucraineana si RSS Moldoveneasca”, acte normative prin care s-a incercat, in absenta oricarui temei juridic real, justificarea dezmembrarii acestor teritorii si apartenenta noii republici la URSS;

REAMINTIND ca in ultimii ani miscarea democratica de eliberare nationala a populatiei din Republica Moldova si-a reafirmat aspiratiile de libertate, independenta si unitate nationala, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunari Nationale de la Chisinau din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 si 27 august 1991, prin legile si hotaririle Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii romane ca limba de stat si reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, si schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declaratia suveranitatii Republicii Moldova, adoptata de Parlament la 23 iunie 1990, si de la faptul ca populatia Republicii Moldova, exercitind dreptul sau suveran, nu a participat la 17 martie 1991, in ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra mentinerii URSS;

TININD SEAMA de procesele ireversibile ce au loc in Europa si in lume de democratizare, de afirmare a libertatii, independentei si unitatii nationale, de edificare a statelor de drept si de trecere la economia de piata;

REAFIRMIND egalitatea in drepturi a popoarelor si dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki si normelor de drept international;

APRECIIND, din aceste considerente, ca a sosit ceasul cel mare al savirsirii unui act de justitie, in concordanta cu istoria poporului nostru, cu normele de morala si de drept international,

PROCLAMA

solemn, in virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, in numele intregii populatii a Republicii Moldova si in fata intregii lumi:

REPUBLICA MOLOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT SI DEMOCARTIC, LIBER SA-SI HOTARASCA PREZENTUL SI VIITORUL FARA NICI UN AMESTEC DIN AFARA, IN CONFORMITATE CU IDEALURILE SI NAZUINTELE SFINTE ALE POPORULUI IN SPATIUL ISTORIC SI ETNIC AL DEVENIRII SALE NATIONALE.

In calitatea sa de STAT SUVERAN SI INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITA tuturor statelor si guvernelor lumii recunoasterea independentei sale, astfel cum a fost proclamata de Parlamentul liber ales al Republicii, si isi exprima dorinta de interes comun cu tarile europene, cu toate statele lumii, fiind gata sa procedeze la stabilirea de relatii diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept international si practicii existente in lume in aceasta materie.

ADRESEAZA Organizatiei Natiunilor Unite cererea de a fi admisa ca membru cu drepturi depline in organizatia mondiala si in agentiile sale specializate;

DECLARA ca este gata sa adere la Actul final de la Helsinki si la Carta de la Paris pentru o noua Europa, solicitind, totodata, sa fie admisa cu drepturi egale la Conferinta pentru Securitate si Cooperare in Europa si la mecanismele sale;

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste sa inceapa negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind incetarea starii ilegale de ocupatie a acesteia si sa retraga trupele sovietice de pe teritoriul national al Republicii Moldova;

HOTARASTE ca pe intregul sau teritoriu sa se aplice numai Constitutia, legile si celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZA exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale si a libertatii politice ale tuturor cetatenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor apartinind grupurilor nationale, etnice, lingvistice si religioase, in conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki si ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa.

Asa sa ne ajute Dumnezeu!

Adoptata la Chisinau, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991″

#invatamant, #educatie, #moldova, #pericol, #social

Revolta unei maimuţe

Această poezie anonimă se găseşte pe internet, şi o propun cititorilor …

Odată, o maimuţă din neamul anecdotic,
Venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic,
A zis: Atenţiune! Sunt foarte afectată!
Căci circulă prin lume-o vorbă, deloc adevărată,
Că omul ar descinde din buna noastră rasă.
Şi însăşi ideea aceasta-mi pare odioasă!
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi?
Copii lăsaţi pe drumuri sau strigăt de război?
Cine-a văzut în hoardă la noi bolnavi mintali,
Drogaţi, lacomi de cărnuri sau homosexuali,
Escroci, bandiţi, gherile sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!
Noi n-avem mafii crude în stirpea noastră aleasă,
Nici terorişti, nici dogme, nici luptele de clasă.
Cât am bătut eu jungla, scuzaţi, n-am observat,
În obştea maimuţească vreun cocotier privat,
Nici garduri şi nici paznici, nici pui murind de foame
Sau omorâţi în taină de aşa-zise mame.
Nu veţi vedea vreodată cât soarele şi luna
O minte de maimuţă dospind în ea minciuna.
Chiar dac-aş fi silită de vreun laborator,
N-aş deveni port-bâtă şi nici informator.
Şi iată, înc-un lucru din lumea mea de jos:
La noi nu se întâmplă război religios,
Nici sfinte inchiziţii, nici libertăţi în lanţuri
Nici chefuri după care să ne culcăm în şanţuri,
Nici ordine mondială, nici naţionalism,
Şi nici vreo îndoială ce-aduce ateism.
E-adevărat că omul a coborât la noi,
Dar nu, fiţi rezonabili,
N-a coborât DIN noi!

#creatie

Vitamine spirituale (câte una pe zi ):

Am găsit acest articol într-o revistă şi mi-a plăcut enorm. Vă propun să-l citiţi şi voi .

1) Luni
Vitamina : virtute , se defineşte prin tărie şi curaj , merite morale deosebite .
Se bazează pe o trăire pură sau curată
Ce să faci ? Stai cu fermitate pe poziţie , lângă Domnul ; păstrează-ţi viaţa curată şi veghează asupra gândurilor tale ca să fii sigur că le păstrezi neîntinate (nepătate).

2) Marţi
Vitamina : cunoaştere , se defineşte prin îndemânare practică , actul cunoaşterii sau starea de cunoaştere .
Se bazează pe cunoaşterea şi aplicarea principiilor şi a promisiunilor lui Dumnezeu.
Ce să faci ?Citeşte , memorează şi însuşeşte – ţi o promisiune sau un principiul din Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi încearcă să- l aplici astăzi .

3) Miercuri
Vitamina : cumpătare , se defineşte prin ţinerea în frâu a propriei persoane , moderaţie în deprinderi .
Se bazează pe disciplină.
Ce să faci ?Gândeşt-te la un plan sau la o activitate pe care trebuie s-o faci , dar pentru care în realitate nu simţi atracţie , iar , apoi , cu puterea de la Dumnezeu ,… du-o la îndeplinire!

4) Joi
Vitamina : răbdare , se defineşte prin a suporta încercările fără să te plângi .
Se bazează pe faptul că faci ca problemele tale să se transforme în laudă la adresa lui Dumnezeu şi în prilejuri de a te încrede în El .
Ce să faci ?Nu-I cere lui Dumnezeu răbdare decât atunci când vin încercări . Când acestea vin , mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru ele şi cere-i să te ajute să treci biruitor prin ele.

5) Vineri
Vitamina : evlavie , se defineşte prin lupta de a obţine însuşiri după voia lui Dumnezeu .
Se bazează pe faptul să fii exact ca Isus în orice situaţie .
Ce să faci?Adaugă pe liste ta încă o însuşire asemănătoare caracterului lui Dumnezeu şi apoi cere-i lui Dumnezeu să o dezvolte în viaţa ta .

6) Sâmbăta
Vitamina : Iubirea de fraţi , se defineşte print-o atitudine amabilă şi plină de afecţiune . Se bazează pe faptul să fii un făcător de pace , fii îndrăgit .
Ce să fac ?Scoate pe cineva din starea jalnică în care se află ; fii plin de bunăvoinţă , iubitor , plăcut şi încearcă să cauţi pe cineva pe care să-l ajuţi .

7) Duminica
Vitamina : dragostea , se defineşte print-o inimă curată , o conştiinţă curată , credinţă neprefăcută (nezdruncinată , de la Dumnezeu )
Se bazează pe faptul că o dragoste adevărată produce acţiune : Nu te mulţumi să spui că iubeşti pe cineva … arată-i că-i iubeşti .
Ce să fac?
Pune pe listă încă o particularitate a dragostei (1 Corinteni 13) ; apoi fă-ţi un plan de a manifesta această particularitate şi treci la aplicarea ei .

(Tânărul creştin)

1 Corinteni 13
„4 Dragostea este оndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte;
dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,
6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. ”

Oricum sunt mai bune ca orice horoscop .

O comparaţie între evoluţie şi creaţie

Din multitudinea de idei asupra existenţei se evidenţiază două: creaţia şi evoluţia . Deşi ambrele sunt acceptate (cel puţin aşa scrie în manuale) ele sunt 2 teorii diferite şi contradictorii .
În acest articol vreau să arăt diferenţele dintre ele şi ideile ce rezultă din aceste modele de creaţie .
+
Teoria creaţiei
Afirmă că tot universul , inclusiv Pământul şi viaţa de pe el , a fost creată de un Creator ,timp de 6 zile (6*24 h), în ordinea în care urmează
1. zi-pământurile , cerurile şi lumina
2. zi-despărţit apele
3. zi – biosfera(plantele)
4. zi- luna,soarele şi stelele (restul universului
5. zi – vieţuitoarele din apă şi păsările
6. zi- vieţuitoare de pe pămânrt , şi omul ( după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu )
Teoria evoluţiei

Tot universul a apărut în urmă cu 4-50 miliarde de ani în urmă , în urma marii explozii „Big Bang”
Tot pe Pământ a apărut în urma formării de substanţelor organice ,evoluţiei microorganismelor şi evoluţia lor mai de parte în reptile (dinozauri) apoi mamifere , adica în ordinea „complexităţii”lor .
Istoria Pămmântulul se împarte în mai multe ere .


Teoria creatiei

Omul- a fost creat de Dumnezeu , Creator , în timp de o zi din ţărîna pământului şi I-a dat suflare de viaţă , apoi a creat femeia din coasta bărbatului
Creaţia omului a fost finisată în a şasea zi a creaţiei , el a fost structurat anatomic la fel cu omul actual .

Teoria evoluţiei

Omul are strămoşi comuni cu maimuţa, iar în dezvoltarea sa (care a avut lioc prin mutaţii) spre specia homo sapiens a mai trecut prin mai multe etape :
1. maimuţe antropoide
2. pitecantropul
3. sinantropul
4. neandertalienii
5. cromanionii
6. austolopitecul
Omul a suferit mutaţii până a ajuns la această etapă de evoluţie , şi încă evoluează .


Teoria creatie

La început a fost Dumnezeu ,şi El a creat totul .Deci pentru a accepta creaţia trebuie să crezi .Ca urmare acesta este o religie

Teoria evoluţiei

La început nu a fost nimic , şi totul a apărut de la sine – din nimic . Deci pentru a accepta evoluţia trebuie să o crezi .Ca urmare este o religie .

#creatie, #evolutie

21 de minciunile diavolului (partea 2)

Cu acest articol vreau să continui enumerarea marilor minciuni pe care le cred oamenii, şi care îi depărtează de Dumnezeu .

6 Biblia este o carte demodată .

Discutam cu o elevă , şi-i prezentam perspectiva biblică asupra întâlnirilor , la care ea s-a gândit un pic şi mi-a zis că unele adevăruri sunt vechi ,şi nu mai sunt practicate ,iar ca exemplul a dat zeciuiala: „şi cine în ziua de azi mai dă la biserică a zecea parte ?”. Însă când i-am spus că eu fac acest lucru , nu a avut ce să-mi reproşeze. Noi trebuie să ştim că actualitatea Bibliei întrece actualitatea oricărui cotidian şi post de ştiri , deoarece ea vorbeşte despre prezent şi viitor ,iar exemplele din Scriptură inspiră generaţii la rând timp de milenii.(Apocalipsa 1:8 ,,Eu sînt Alfa şi Omega, ‘nceputul şi Sfîrşitul“, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.) Creatorul a dorit ca omului să-i fie mai uşor , şi nu a intenţionat să-i facă viaţa mai grea , iar acesta a făcut-o prin Biblie .

7 În Biblie intenţionat nu au fost introduse toate lucrurile .

Adica – mai sunt şi alte cărţi care vorbesc despre Isus şi Ioan Botezătorul –anumite manuscrse sau evanghelii care au fost scrise în timpul vieţii pe pământ a Mântuitorului Isus (apropo , îl prezintă pe Ioan Botezătorul ca pe un om violent) .

Primele cărţi din Noul Testament – Evangheliile, au fost scrise după ce Isus Hristos s-a înălţat la cer .

Păreri de genul acesta au apărut după ecranizarea filmului „Codul DaVinci”,sau cel puţin eu m-am ciocnit de ele atunci . Câteva persoane considerau că era credibil acest fapt – că Biblia are ca scop să ascundă adevărul de oameni , şi să prezinte într-o lumină favorabilă pe Isus , care… posibil să fi fost un simplu om . Iar ucenicii – nişte fanatici zeloşi , care erau orbeşte supuşi Învăţătorului lor .

În multe locuri Cuvântul lui Dumnezeu ne spune pentru cu ce scop a fost scrisă .

De exemplu :

2 Timotei 3:16-17 „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

În Evanghelia după Ioan 20:30 este scris :Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui.”

Iar în Apocalipsa 22 :18-19 este scris Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.”

După cum vedeţi că în Biblie este absolut tot de ce are nevoie omul !

8 Biblia şi-a pierdut mult din textul ei original , şi doar acel text conţine adevărul .

Trebuie să ştie fiecare că la transcrierea Bibliei nu participa orice persoană . Înainte de Hristos şi după , cărţile din Vechiul Testament şi , apoi Noul Testament , erau transcrise de sribi ,timp de câteva luni , apoi verificate .Aveau metode de verificare drastice – se numărau literile din fiecare verset , se numărau cuvintele. Iar dacă se găsea o singură greşeală tot manuscrisul era ars.

Mai târziu textele din Scripturi erau traduse .Desigur că traducătorii trebuiau să cunoască limbile în care au fost scrise (ebraică, greaca veche,aramaica ), desigur că traducătorii au optat pentru anumite sinonime ,dar aceeasta nu schimbă sensul mesajului . În America sunt sute de traduceri , pe când în Moldova şi România cel mai frecvent se foloseşte traducerea preotului ortodox Dumitru Cornilescu .

O persoană a zis că va crede în Dumnezeu şi în Biblie dacă va vedea originalul . Însă când am făcut rost de varianta în ebraică – nu s-a grăbit să-mi confirme credinţa lui . Deci acest argument îl folosesc persoanele care caută motive să nu creadă , deşi ar trebui să fie invers .

9 Dumnezeu e acelaşi la diferite popoare , alah , budha, etc. doar că se prezintă sub alt nume … sau creştinismul are la bază aceleaşi idei ca şi alte religii , deci este ca şi celelalte.

Când spun cuiva că am primit pe Hristos , toţi întreabă „Cu ce-i mai bun El decât Alah ,sau Budha ?” Creştinismul nu este doar un cod de legi , este o chemare la o purtare demnă de copii de Dumnezeu , şi o promisiune a vieţii veşnice . Nici un alt idol , nici un alt dumnezeu nu poate să se numească Creator cu drept asupra creaţiei . Nici un dumnezeu nu va putea spune „lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” (Evrei 11:16)

Nici un dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său , ca să sufere pentru noi , şi nici un alt dumnezeu nu a pregătit un plan de salvare a acestei lumi . Aceasta e diferit .

Acest argument îl folosesc persoanele care se simt incomod când cineva le vorbeşte despre credinţa sa .

10 Reîncarnarea .

Reîncarnarea presupune schimbarea trupului după moartea fizică .Acest proces poate fi continuu , dacă nu ajungi să te contopeşti cu absolutul . Ideia reîncarnării vine din culturile orientale . Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu ne relatează aşa ceva :

  1. Când era Isus pe cruce a zis tâlharului din dreapta : ,,Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.“(Luca 23:43)- nu peste trei reâncarcări , ci „astăzi”.
  2. În pilda bogatului şi Lazăr , după moarte ambii au ajuns fie în rai (sânul lui Avraam) ,fie în Locuinţa morţilor (iad) . Sufletele lor nu s-au reâcarnat .(Luca 16:19-31)

Iar exemplele sunt foarte multe , însă cred că e suficient ca să prezint poziţia Bibliei referitor la acest subiect .

Mulţi îmbrăţişează culturile orientale în care se regăseşte această gândire . Odată cu reîncarnarea omul crede că devine stăpân pe viaţa sa . Deoarece în dependenţă de faptele lui din această viaţă depinde reîncarnarea lui viitoare . Iar dacă omul este în suferinţă , nici într-un caz nu trebuie ajutat ,căci el trebuie singur să depăşească problemele , deoarece acestea sunt pedeapsa pentru faptele din reîncarnarea trecută.

Dumnezeul nostru este atât de bun cu noi că ne dă viaţa veşnică în dar , nu pentru faptele noastre .”El ne-a mîntuit şi ne-a dat o chemare sfîntă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii .” (2 Timotei 1:9)

11 Omul a apărut printr-o evoluţie . Universul are milioane de ani .

Acest argument presupune faptul că religia se contrazice cu ştiinţa .

Aici am puţine să vă spun : când eram ateu aşa credeam şi eu . Totuşi , vă propun să urmăriţi articolele de pe acest blog , căci ele vor vorbi de la sine .

Gândirea evoluţionistă generează idei de tipul eugeniei (teorie care preconizează ameliorarea populaţiilor umane prin măsuri genetice (sterilizare, interdicţia de a procrea etc.)), sau apariţia unei rase superioare sau pure etc. Un exemplul elocvent este antisemitismul .

Deşi unii vor să împace creaţia cu evoluţia , afirmând că Dumnezeu a creat pământul şi omul prin evoluţie . Oare Dumnezeu fiind atotputernic nu putea să creeze totul în şase zile ? Oare Dumnezeu trebuia să experimenteze mai întâi milioane şi miliarde de ani până să ajungă la un moment satisfăcător al ceaţiei? Aceste persoane atribuie Creatorului aceeaşi nevoie ca şi omului de a se perfecţiona .

12 Divinităţile au apărut în urma tradiţiilor , deci sunt o necesitate a omului – el a inventat-o .

În cartea „Искусство и религия” de D.M . Ugrinovici se afirmă că orice manifestare socială este un răspuns la nevoile societăţii , aşa cum vorbirea a apărut ca răspuns la nevoia de comunicare , aşa şi credinţa într-o divinitate a apărut ca nevoie de tradiţii . În alt loc se subliniază faptul că tradiţiile au dus la apariţia religiei . Această carte este scrisă când ideile marxiste erau foarte populare , deci vreau să atenţionez că această idee este un rezultat al gândirii marxiste .

Obiceiurile popoarelor creştine (în majoritatea lor ) sunt ca o aducere aminte , ca poporul să-şi amintească de un eveniment care a avut loc real . Exemple de aceste tradiţii sunt multe : Crăciunul – naşterea lui Isus Hristos , Paştele – învierea Lui (pentru poporul evreu Paştele era ca să-şi amintească că Dumnezeu i-a scos din ţara Egiptului) , Duminica Mare , ş.a. Relaţia dintre tradiţii şi divinitate este alta : prezenţa lui Dumnezeu a generat unele obiceiuri , şi niciodată invers .

13 Dumnezeu a finisat creaţia pământului şi a plecat să creeze alte lumi .

De obicei aceste afirmaţii se găsesc pe buzele celor care cred în extratereştri , sau cel puţin–că în tot universul mai există o planetă populată cu fiinţe inteligente . Dumnezeu nu a plecat deoarece prin intervenţia Lui este susţinută viaţa pe Pământ . Psalmistul spunea :

Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m’ai ţesut în pîntecele mamei mele: Te laud că sînt o făptură aşa de minunată. Minunate sînt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!Trupul meu nu era ascuns de Tine, cînd am fost făcut într’un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adîncimile pămîntului.” (Psalm 139:13-15)- naşterea fiecărui om este o minune a cărui autor este Dumnezeu . Nici un om nu s-ar naşte dacă nu ar fi Dumnezeu aici .
Toată creaţia este susţinută de mâna Domnului .

De obicei , diavolul are ca scop să nege autenticitatea Bibliei , şi după cum vedeţi foloseşte toate mijloacele . Dacă tu , drag cititor, ai dubii şi-ţi regăseşti părerea în una din aceste minciuni , trebuie să- I ceri iertare lui Dumnezeu pentru faptul că te-ai lăsat dus de orice val de învăţătură falsă , şi să-l rogi să te călăuzească în căutarea adevărului . Citeşte Biblia în fiecare zi şi roagă-te să o înţelegi corect . Încearcă să trăieşti aşa cum ar dori Dumnezeu , şi nu o ideologie sau oamenii , ca în ziua când te vei înfăţişa în faţa Domnului să nu-ţi fie ruşine de nimic .

Domnul să te binecuvinteze ca să faci o alegere corectă .

#crima, #evolutie, #imoralitate, #moarte, #pericol, #pacat

Imposibilitatea dovedirii ştiinţifice a originilor

„Este imposibil să dovedim ştiinţific că o anumită concepţie cu privire la origini este adevărată .Esenţa metodei ştiinţifice este observarea experimentului şi repetabilitatea . Nimeni nu va putea nici să observe nici să repete originile .
Credinţa în ceva este necesară pentru o sănătate mintală reală .
Deşi este important să ai o filosofie a originilor , ea (filosofia ) se poate forma numai prin credinţă , nu prin vedere . O filosofie a vieţii este o filosofie , nu un experiment ştiinţific . O viaţă bazată pe fanteziile momentului , fără raţionamente solide , este „o poveste spusă de un idiot , plină de zgomot şi de furie , total lipsită de noimă ”.
Aşadar , omul trebuie să creadă , cel puţin în privinţa originilor ultime.
Oferim mai jos o discuţie succintă pe marginea fiecării dintre cele două concepţii fundamentale cu privire la origini : creaţionismul şi evoluţionismul .

A. Creaţia nu poate fi dovedită
1. Creaţia nu are loc acum , cel puţin în măsura în care lucrul acesta se poate observa . Prin urmare , dacă ea a avut loc , a avut cândva în trecut , şi astfel este inaccesibilă metodei ştiinţifice .

2. Este imposibil să pui la cale un experiment ştiinţific prin care să descrii procesul creaţiei , sau chiar numai să evaluezi dacă un astfel de proces poate avea loc . Creatorul nu crează după capriciul unui savant .

B . Evoluţia nu poate fi dovedită .
1 . Dacă evoluţia are loc astăzi , ea operează prea încet ca să poată fi măsurată şi , de aceea, ea este în afara domeniului ştiinţei empirice .Se presupune că evoluţia unui organism de ordin superior ar necesita milioane de ani ; şi nu dispunem de nici o echipă de observatori ştiinţific în stare să facă măsurătorile unui astfel de experiment .

2. Micile variaţii din organisme , care se observă că au loc astăzi ( va apărea articolul „Mutaţii şi microevoluţie ”) sânt irelevante în această chestiune , deoarece nu există nici o modalitate de a dovedi că aceste schimbări din cadrul speciilor prezente vor schimba candva speciile insele in specii diferite . De vreme ce mici variaţii (inclusiv mutaţii) sânt de aşteptat atât în modelul evoluţionist cât şi în modelul creaţionist , ele nu au nici o valoare ca elemente prin care să se facă distincţie între cele două modele .

3. Chiar dacă savanţii moderni vor reuşi realmente să realizeze vreodată crearea artificială a vieţii din neviaţă , sau a unor specii superioare din specii inferioare , aceasta nu ar dovedi în nici un chip că asemenea schimbări au avut loc , şi nici măcar că ar fi putut avea loc în trecut prin procese naturale întâmplătoare .”

“Creationismul stiintific”

#creatie, #evolutie